Artikel
Ministeriet om afslutningen af skoleåret: “Skolerne bestemmer selv skoledagens længde”
elever

Ministeriet om afslutningen af skoleåret: “Skolerne bestemmer selv skoledagens længde”

Der bliver lagt op til lokal frihed i den forlængede periode med undervisning i dette skoleår. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjer for nødundervisningen, der erstatter eksamen.

Der bliver ikke sat faste timetal eller dikteret indhold i fagene, når lærerne i år skal give eleverne ekstra undervisning som erstatning for de aflyste eksamener.

Det fremgår af en opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside med spørgsmål svar om coronasituationen.

“Institutionerne tilrettelægger den fortsatte nødundervisning lokalt og beslutter skoledagens længde, men således at den i videst muligt omfang står mål med den tid, der ellers ville være brugt på forberedelse og afvikling af prøver,” lyder det i opdateringen.

Mange skoler har i den seneste tid efterlyst retningslinjer for den forlængede periode med undervisning på grund af de aflyste eksamener. Både Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Gymnasier opfordrede i denne uge til, at skolerne lokalt selv får lov til at tilrettelægge den sidste del af undervisningen i skoleåret, og det ønske er blevet fulgt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs: Gymnasierne venter i spænding: hvordan skal skoleåret afsluttes

Ingen datoer fastsat
Ministeriet har til gengæld ikke sat datoer for, hvor længe nødundervisningen skal blive ved for gymnasie- og hf-eleverne i år, elelr hvornår der skal afgives årskarakterer.

I svaret står der blot at, “institutionerne skal altså frem til afslutningen af skoleåret 2019-20 i videst muligt omfang give nødundervisning til elever, der er berørt af aflysningen af prøver.”

Alle eksamener er aflyst for 1. og 2. g og 1. hf, og 3. g og 2. hf skal op til et begrænset antal eksamener i år. Det betyder med andre ord, at alle elever skal have yderligere undervisning som erstatning for de aflyste eksamener.

Og det gælder også, “uanset om eleverne hermed samlet set får mere undervisning end det, der følger af de almindelige regler om omfanget af undervisningen,” skriver ministeriet på hjemmesiden. 

Nødundervisningen skal blandt give eleverne prøvetræning.

Eleverne skal i år have årskarakterer i stedet for eksamenskarakterer, og hf-elever skal have en vurderingssamtale inden årskarakteren uddeles. Retningslinjerne for uddelingen af årskarakter er endnu ikke fastlagt. 

Gymnasieskolen.dk følger op på udviklingen i næste uge. 

 

Se svaret fra ministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende svar og vejledninger til skolerne i forhold til coronasituationen på denne hjemmeside

Læs svaret som pdf-fil

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater