Artikel
Minister skal i samråd om nye fraværsregler
Merete 06 - NY

Minister skal i samråd om nye fraværsregler

Den nye fraværsbekendtgørelse er meningsløs detailstyring. Det mener ungdomsuddannelsesordfører Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten. Han har kaldt undervisningsministeren i samråd.

Enhedslisten kalder nu undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd på baggrund af de nye fraværsregler på gymnasierne.

Partiets ungdomsudannelsesordfører Jakob Sølvhøj kalder den nye bekendtgørelse for ”en håbløs ensretning og detailstyring” af gymnasiernes fraværsregler. Han vil have ministeren til at forklare, hvilke problemer de nye regler skal løse.

”Det er meningsløst, at ministeren vil styre det enkelte gymnasium ned i mindste detalje. Det er utroligt vigtigt, at den enkelte ledelse kan lave lokale regelsæt, og at den enkelte lærer kan foretage en vurdering i den konkrete situation,” siger han.

Bekendtgørelsen indeholder fælles regler, som skal sikre, at elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om. For eksempel skal eleverne have fravær for hele lektionen, selvom de kun kommer et par minutter for sent.

”Det er håbløst. Det kan få elever til at tænke, at de lige så godt kan gå i kantinen og vente på andet modul,” siger Jakob Sølvhøj.

Det er meningsløst, at ministeren vil styre det enkelte gymnasium ned i mindste detalje. 

Jakob Sølvhøj, ungdomsuddannelsesordfører
Enhedslisten

”Urimelig egenrådighed”
Den nye fraværsbekendtgørelse, der trådte i kraft i oktober, er Merete Riisagers egen beslutning. Hun mener, at fraværet i gymnasiet er alt for højt, og at skolerne derfor skal sætte mere målrettet ind.

Men det gør skolerne allerede, har det lydt fra både Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier, der har kritiseret de nye regler.    

Læs: Rektorformand om nye fraværsregler: ”Unødvendig detailstyring”

Læs: Lærere: Nye fraværsregler rammer elever forskelligt

Jakob Sølvhøj ryster på hovedet over ministerens beslutning.  

”I høringssvarene blev ministeren frarådet at indføre reglerne af både elever, lærere og rektorer. Det er udtryk for en urimelig egenrådighed, når hun alligevel gør det,” siger han.  

Bekendtgørelsen betyder også, at skolerne hvert år skal fastsætte et måltal for fravær i det kommende skoleår, og at det samlede fravær skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Desuden har gymnasierne modtaget et hyrdebrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Her får skolerne besked på, at de senest bør foretage en individuel vurdering af, om en elev fortsat kan betragtes som studieaktiv og dermed har ret til SU, når eleven har 15 procents fravær i løbet af et kvartal. 

Modstand i forligskredsen
Også Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF er imod de nye regler og vil have dem ændret.

”Vi afviste reglerne i gymnasieforligskredsen, så ministeren er gået enegang. Hun taler om frihed på skolerne, men i praksis laver hun et rigidt bureaukrati,” siger undervisningsordfører for Socialdemokratiet Annette Lind.

 ”Det giver ingen mening, at man får fravær, fordi bussen er forsinket. I det hele taget er der ikke brug for, at en minister laver den slags firkantede regler,” siger ungdomsuddannelsesordfører Lotte Rod (R).

Det giver ingen mening, at man får fravær, fordi bussen er forsinket. 

Lotte Rod, ungdomsuddannelsesordfører
Radikale Venstre

Det er ikke første gang, at Merete Riisager bliver kritiseret for ikke at lytte til gymnasieforligskredsen og sektoren generelt.

Læs: Bred kritik fra Christiansborg: Tilliden til undervisningsministeren er svækket

Undervisningsordfører Jacob Mark fra SF havde bedt om få fraværsreglerne på dagsordenen, når gymnasieforligskredsen skulle mødes i morgen, torsdag. Men nu har ministeren aflyst mødet, fortæller han.

”Det her er et klassisk eksempel på rigid styring fra Christiansborg. Resultatet er nogle regler, der er svære at administrere, og som ikke giver mening ude på skolerne,” siger Jacob Mark, der afventer en ny mødedato.  

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra blå blok.

Fravær er faldet
Gymnasierne skal ikke indberette fravær til Undervisningsministeriet.

En stikprøve, ministeriet selv har lavet på 18 almene gymnasier og 15 hf-institutioner i skoleåret 2016-2017, viser, at eleverne i 1.g har syv procents fravær. I 2.g og 3.g er tallet ni procent. På hf er tallet 15 procent på første år og 16 procent på andet år.

En undersøgelse fra Danske Gymnasier, der omfatter 36 gymnasier, viser, at fraværet er faldet fra 8,4 procent til 7,6 procent i de seneste fem år.

Undervisningsminister Merete Riisager ønsker ikke at lade sig interviewe. I en mail til gymnasieskolen.dk skriver hun, at fraværet er for højt, og at skolerne er nødt til at registrere fravær på samme måde, hvis man skal have sammenlignelige tal.

”Det betyder, at hvis man kommer for sent til en time, så får man fravær for netop den time. Det er faktisk meget rimeligt, at de unge skal komme til tiden. Det eneste, vi beder uddannelsesstederne om er at registrere fravær og samle op på dem, som har et højt fravær og vurdere, om de stadig er berettiget til SU,” skriver ministeren i mailen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater