Artikel
Rektorformand om nye fraværsregler: “Unødvendig detailstyring”
Birgitte Vedersø_0001

Rektorformand om nye fraværsregler: “Unødvendig detailstyring”

Ny bekendtgørelse om fravær betyder centralt fastlagte regler. Det er i hvert fald ikke afbureaukratisering, lyder kritikken fra Danske Gymnasier.

”Det er en fuldstændig unødvendig detailstyring.”

Kritikken kommer fra Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, og går på den bekendtgørelse med centralt fastsatte regler for elevers fravær, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) netop har udsendt til de gymnasiale uddannelser.

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at fraværet i gymnasiet ifølge Merete Riisager er for højt. Skal tallet ned, kræver det, at ledelserne tager ansvar og sætter tidligt og konsekvent ind, mener ministeren.

”Men det gør vi jo allerede. Der er ikke nogen skole, som ikke arbejder konsekvent og bevidst med at få bragt fraværet ned,” siger Birgitte Vedersø og fortsætter:

”Vi ved alle, at fravær fører til frafald. Vi ønsker naturligvis, at eleverne får deres eksamen. Og vi mister jo også penge, hvis en elev falder fra. Så der er allerede et økonomisk incitament, og derfor behøver vi ingen detailstyring.”

Fælles regler
Bekendtgørelsen indeholder fælles regler, som skal sikre, at ”elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om”. For eksempel skal eleverne tælles som fraværende, hvis de kommer for sent til en time.

Desuden kræver bekendtgørelsen, at gymnasierne årligt fastsætter et måltal for at nedbringe fraværet.

Birgitte Vedersø mener, at et årligt måltal gør tingene unødigt komplicerede og er en ”syg incitamentsstruktur”.

”Det rykker fokus fra at få vores elever så godt igennem gymnasiet som muligt og i retning af at få et tal til at se pænest muligt ud,” siger hun.

Frem til 2005 kunne gymnasieelever have op til 10 procents fravær uden at risikere sanktioner. Reglerne blev ændret med gymnasiereformen i 2005. Her fik det enkelte gymnasium frihed til at fastsætte lokale fraværsregler.

Skal bruge flere ressourcer
Med et måltal kommer skolerne til at bruge mange flere administrative ressourcer, mener rektorernes formand.

”Når vi på min skole for eksempel har elever, der er fraværende, fordi de er til Forsvarets Dag eller åbent hus på en videregående uddannelse, har vi indtil nu hverken sanktioneret det eller godskrevet det. For vi gider ikke bruge administrative ressourcer på det. Men det er vi jo nødt til at være meget mere nøjeregnende med nu,” siger Birgitte Vedersø.  

Gymnasierne skal snarest og senest den 1. januar 2019 opgive et mål for nedbringelse af det samlede fravær i skoleåret 2018-19.

Skolerne skal også offentliggøre det samlede fraværstal fra det foregående skoleår på deres hjemmeside.

”Det ser jeg ikke noget problem i. En del skoler gør det allerede,” siger Birgitte Vedersø.

Fravær er faldende
Gymnasierne skal ikke indberette fravær til Undervisningsministeriet. Derfor er de eneste tal, ministeriet har, en mindre stikprøve på stx og hf, som ministeriet har lavet i efteråret 2017. Den viser, at eleverne i 1.g har syv procents fravær. I 2.g og 3.g er tallet ni procent. På hf er tallet 15 procent på første år og 16 procent på andet år.

Stikprøven omfatter 18 almene gymnasier og 15 hf-institutioner.

I juni i år offentliggjorde Danske Gymnasier også en undersøgelse om fravær med deltagelse af 70 gymnasier. Her er det samlede billede, at fraværet er faldet i løbet af de seneste fem år – fra omkring 10 procent til 6 procent i 1.g. I 2.g og 3.g er tallene lidt højere.

Birgitte Vedersø synes, det er et paradoks, at en liberal regering nu blander sig direkte i styringen af gymnasierne og anviser, hvordan skolerne skal sænke fraværet.

”Det er dybt ironisk i en tid, hvor regeringen lancerer det ene afbureakratiseringstiltag efter det andet. Det her er i hvert fald ikke afbureaukratisering,” siger hun.

Individuel vurdering
Ud over den nye fraværsbekendtgørelse har de gymnasiale uddannelser modtaget et hyrdebrev om den nye bekendtgørelse og reglerne vedrørende SU og studieaktivitet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). I brevet præciserer styrelsen blandt andet, at skolerne senest bør foretage en individuel vurdering af, om en elev fortsat kan betragtes som studieaktiv og dermed har ret til SU, når eleven har 15 procents fremmødefravær i løbet af et kvartal.

”Det er en grænse, jeg er bekymret for. Jeg forholder mig derfor til, at der skal være tale om en individuel vurdering af elevens studieaktivitet. Her må man have tillid til, at det er noget, den enkelte skole kan vurdere,” siger Birgitte Vedersø.

Bekendtgørelsen med de nye fraværsregler trådte i kraft den 22. oktober.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater