Artikel
Minister og politikere vil give små handelsgymnasier flere penge
pernille-rosenkrantz-theil-16-HIGHRES

Minister og politikere vil give små handelsgymnasier flere penge

De små handelsgymnasier i udkantskommuner skal have et højere tilskud. Børne- og undervisningsministeren og flere partier vil rette på “skævhed” i taxameteret. Venstre mener, regeringen handler for langsomt.

Lidt over en håndfuld små handelsgymnasier kan regne med at få en bedre økonomi i fremtiden. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og flere politiske partier er enige om, at udkantstilskuddet til de få små handelsgymnasier i Danmark er for lavt.

I en mail til gymnasieskolen.dk kalder Pernille Rosenkrantz-Theil det for en bunden opgave “at sikre bedre vilkår for uddannelsesinstitutioner, der ligger i tyndt befolkede områder.”

Reaktionen kommer efter gymnasieskolen.dk´s artikel i sidste uge, om at flere små handelsgymnasier ville få omkring to millioner kroner mere om året i udkantstilskud, hvis tilskuddet blev udbetalt efter samme regler som for de almene gymnasier. 

Rektorerne fra Tønder Handelsskole og Handelsgymnasiet Vestfyn fortæller i artiklen, at deres skoler ville få henholdsvis omkring 2,5 millioner og 2 millioner kroner mere om året, hvis skolernes udkantstilskud blev beregnet efter stx-reglerne for udkantstilskud.

“Jeg kan godt forstå, at rektorerne mener, at der er behov for ændringer,” skriver ministeren og påpeger i mailen, at det er afgørende at få taget hånd om det i forbindelse med en omlægning af taxametersystemet. 

Erhvervsgymnasierne spiller en vigtig rolle i vores uddannelsessystem og velfærdssamfund.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Børne- og undervisningsminister

Vigtig rolle i uddannelsessystemet
Forhandlingerne af et nyt taxameter- og tilskudssystem er en af de store opgaver, som er blevet udskudt på grund af coronasituationen. 

Pernille Rosenkrantz-Theil skriver ligeledes i mailen:

“Erhvervsgymnasierne spiller en vigtig rolle i vores uddannelsessystem og velfærdssamfund. Deres eksistens er både afgørende for de unge, der bor i landkommunerne, og for de lokalsamfund, de ligger i.”

Erhvervsgymnasier og almene gymnasier får udkantstilskud efter to forskellige regelsæt. For almene gymnasier gælder blandt andet, at skolen skal have under 430 elever, og de kan få op til 2,7 millioner kroner om året. For erhvervsgymnasier gælder det, at de blot skal ligge i en udkantskommune og får derefter 226.000 kroner om året. Langt de fleste erhvervsskoler er store, men der findes seks handelsgymnasier i Danmark med under 430 hhx-elever.

Der er en skævhed i forhold til udkantstilskud til de små handelsgymnasier.

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører
Venstre

Venstre: Regeringen kunne have handlet sidste år
Ordførere fra flere partier mener også, at de små handelsgymnasier skal have et større tilskud. 

Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby siger:

“Der er en skævhed i forhold til udkantstilskud til de små handelsgymnasier, og der skal ske en ligestilling på området. Det nytter ikke, at de her skoler står dårligere end naboskolerne,” siger Ellen Trane Nørby.

Hun nævner, at de små handelsgymnasier kunne ansætte flere lærere, hvis de fik det samme udkantstilskud, som de tilsvarende små almene gymnasier får.

“Skolerne kunne også oprette flere studieretninger og valgfag. Det ville have en konkret betydning for skolerne, hvis de fik et højere udkantstilskud,” siger Ellen Trane Nørby.

Hun mener, at regeringen kunne have handlet allerede sidste år og rettet op på skævheden. På finansloven for 2020 var afsat 46 millioner kroner til at støtte overgangen til det nye taxameter- og tilskudssystem, som Folketingets partier skal blive enige om. Men som bekendt er forhandlingerne forsinkede på grund af coronasituationen, og pengene fra 2020 er nu uddelt til den nye uddannelse FGU.

“Man kunne sagtens have brugt nogle af pengene på et udkantstilskud til de små handelsgymnasier. Den ulighed kan godt løses, inden der laves en stor reform af taxametersystemet,” siger Ellen Trane Nørby.

De små handelsgymnasier siger, at de har påpeget skævheden i mere end 10 år. Hvorfor har Venstre ikke gjort noget ved det, da I sad i regering?
“Vi rettede også på nogle ting i taxametersystemet. (Taxameteret blev forhøjet for hhx og sat ned for stx red.) Men vi kom heller ikke helt i mål,” siger Ellen Trane Nørby og peger på, at den forrige VLAK-regering satte et eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet i gang og afsatte midler til et nyt taxametersystem.

Der kan være nogle uretfærdigheder i taxametersystemet, og det skal vi have for øje, når vi skal diskutere taxametertilskud.

Astrid Carøe, gymnasieordfører
SF

SF og Enhedslisten: Det skal rettes
SF’s gymnasieordfører Astrid Carøe siger dog, at hun ikke mener, at der skal laves små justeringer nu, men at der skal laves en samlet løsning på taxametersystemet.

“Der kan være nogle uretfærdigheder i taxametersystemet, og det skal vi have for øje, når vi skal diskutere taxametertilskud,” siger Astrid Carøe.

Undervisningsordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj er enig. 

“Der er problemer med udkantstilskuddet på de små hhx-gymnasier. Det vil Enhedslisten arbejde for at rette op på i forbindelse med de kommende taxameterforhandlinger,” siger han.

Stadig penge til nyt taxameter
Børne- og undervisningsministeren har ikke haft tid til at svare på kritikken fra Ellen Trane Nørby, oplyser ministeriet. 

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser derudover, at på trods af, at FGU fik overført midler fra 2020, der var øremærket til et nyt taxametersystem, vil der ikke være færre midler til formålet.
“De midler, der er uddelt til FGU, er ikke varige midler, og derfor påvirkes reserven til opfølgning af taxameter- og tilskudssystemet ikke fremadrettet, hvor der uforandret vil være cirka 60 millioner kroner årligt,” skriver ministeriet i en mail. 

 

Forskel på udkantstilskud

Gymnasier med hhx eller htx. 
Skolerne modtager cirka 226.000 kroner årligt i udkantstilskud, hvis de ligger i en udkantskommune. Derudover får skolerne 840.000 kroner om året fra 2019 til 2022 i et særligt udkantstilskud.

Gymnasier med stx
Skoler med under 430 elever, og hvor nærmeste gymnasium ligger mere end 20 kilometer væk, kan få udkantstilskud. Tilskuddet kan maksimalt være lidt over 2,7 millioner kroner om året. Derudover får skolerne 500.000 kroner om året fra 2019 til 2022 i et særligt udkantstilskud.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater