Artikel
Mindre populære skoler advarer om “tyveri” af elever
elever-går-aspect-ratio-348-234

Mindre populære skoler advarer om “tyveri” af elever

Hvis næste skoleår skal lykkes for “nuloptagsskolerne”, er en stram kapacitet for gymnasier afgørende, siger rektorer fra skolerne. De opfordrer ministeren til at holde øje med, at populære skoler ikke “stjæler” elever.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

De seks skoler, som i dette skoleår ikke fik lov til at optage elever på grund af aftalen om elevfordeling, ser frem mod næste skoleår med spænding, nervøsitet og håb.

Skolerne håber og forventer, at de kan byde velkommen til en masse glade elever i august måned, og at det næste skoleår bliver begyndelsen på en god udvikling.

Men ifølge skolerne kræver det blandt andet, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og ministeriet hjælper skolerne med at lykkes.

I første omgang kræver det en meget stram styring af kapaciteten, mener to rektorer fra skolerne, som gymnasieskolen.dk har talt med.

Senest den 15. maj bliver den endelige kapacitet for alle gymnasier fastlagt, og der er stadig plads til op- eller nedjusteringer.

“Vi har brug for en kickstart. Vi har fået et stort benspænd ved ikke at have fået elever i år, så nu har vi brug for at få så mange elever, som vi har kapacitet til, og det betyder også, at de omkringliggende skoler må have justeret kapaciteten, så det passer,” siger Lone Sandholdt, som er rektor på Viby Gymnasium i Aarhus.

Skolen har fået tildelt en foreløbig kapacitet på otte klasser, men skolen har ikke fået nok ansøgere til så mange klasser, og dermed vil elever, der har andre gymnasier som 1. prioritet, blive henvist til Viby Gymnasium.

Hvis vi skal have den kickstart, vi har brug for, er det vigtigt at eleverne bliver på skolen.
Lone Sandholdt, rektor
Viby Gymnasium

Hvis øvelsen skal gå op og lykkes, er det vigtigt, at de henviste elever bliver på skolen, understreger Lone Sandholdt.

“Jeg har gjort ministeren opmærksom på, at han skal have blik for, at der kan opstå en trafik af elever, som ønsker at skifte skole hen over sommeren. Hvis vi skal have den kickstart, vi har brug for, er det vigtigt at eleverne bliver på skolen. Det giver uro og utryghed, hvis eleverne stopper kort tid inde i skoleåret,” siger Lone Sandholdt.

I den gamle politiske aftale om elevfordeling var der indført en regel om, at elever kun kunne skifte skole i tilfælde af trivselsproblemer, eller hvis de flyttede. Den nye SVM-regering har dog ophævet denne regel. Og det ærgrer Lone Sandholdt.

“Vi mangler muligheden for at sætte prop i den trafik af elever, som skifter skole, når der bliver en ledig plads på et andet gymnasium,” siger Lone Sandholdt.

Når skolernes kapacitet bliver fastlagt, er det med en såkaldt teknisk overkapacitet på 29,5 elever pr. klasse. Klasseloftet er som bekendt på 28 elever pr. klasse i gennemsnit, men skolerne ønsker en overkapacitet på 29,5 fra begyndelsen, da der normalt er et naturligt frafald mod tælledagen i efteråret.

Lone Sandholdt peger dog på, at den tekniske overkapacitet kan ende med at være et problem for en skole som Viby Gymnasium.

“Hvis de overansøgte skoler fylder deres klasser op med 29,5 elever i gennemsnit frem til tælledagen, og de tager de elever fra os, så er det et stort problem. Det håber jeg, ministeren er opmærksom på,” siger Lone Sandholdt.

Vi kan ikke få de henviste elever til at falde til, hvis de sidder og venter på et opkald fra en anden skole.
Ida Diemar, rektor
Høje Taastrup Gymnasium

På Høje Taastrup Gymnasium ærgrer rektor Ida Diemar sig også over, at reglen om at elever kun kan skifte skole på grund af trivselsproblemer, er blevet fjernet af den nye regering.

“Vi kan ikke få de henviste elever til at falde til, hvis de sidder og venter på et opkald fra en anden skole, som ringer, så snart de har fået en ledig plads. Vi ønsker selvfølgelig ikke at binde elever, som ikke vil være her, til skolen, men vi kan godt få dem til at falde til, hvis der ikke er en stor trafik ud af gymnasiet,” siger Ida Diemar.

Hun mener, at det eneste reelle værktøj, børne- og undervisningsministeren har for at give nuloptagsskolerne en ny god begyndelse, er den stramme kapacitetsstyring.

“Jeg er bange for, at kapacitetsstyringen ikke er stram nok. For Høje Taastrup Gymnasium handler det også om kapaciteten på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland, da eleverne også krydser regionsgrænsen,” siger Ida Diemar.

Hun understreger, at hun ikke ønsker en stram kapacitetsstyring blot for, at Høje Taastrup Gymnasium kan få en masse elever.

“Det handler om, at vi skal lykkes med integrationen, og hvis det skal ske, skal eleverne på vores ungdomsuddannelser afspejle borgerne i lokalområdet,” siger Ida Diemar.

Seks skoler med midlertidigt stop for elever

I forbindelse med den gamle aftale om elevfordeling, besluttede Folketinget, at seks skoler ikke skulle optage elever i skoleåret 2022/23. Til gengæld skulle elevfordelingsaftalen sikre skolerne elever i det kommende skoleår. Den nye regering suspenderede dog den sidste del af aftalen om elevfordeling.

De seks skoler er:

  • Herlev Gymnasium og HF, hf og stx
  • Hvidovre Gymnasium og HF, stx
  • Høje-Taastrup Gymnasium, stx
  • NEXT – Sydkysten Gymnasium, hhx og stx
  • Viby Gymnasium, stx
  • Aarhus Gymnasium, Tilst, hf og stx
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater