Artikel
To vestegnsgymnasier bliver til et
Fusion-scaled-aspect-ratio-348-234

Håbet er, at der med Hvidovre Gymnasium & HF's indlemmelse i NEXT og fusionen med Sydkysten skabes ny energi og bæredygtighed på flere parametre.

To vestegnsgymnasier bliver til et

Hvidovre Gymnasium & HF bliver en del af NEXT. Alternativet havde været lukning, siger rektor. Skolen bliver lagt sammen med Sydkysten Gymnasium, som skal flytte fra Ishøj til Hvidovre.

Tekst_ Morten Jest
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

Et stærkt, fælles gymnasium i Hvidovre med alle gymnasiale uddannelser. Sådan lyder visionen, efter det i dag torsdag blev offentliggjort, at Hvidovre Gymnasium & HF bliver en del af koncernen NEXT Uddannelse København og fra 1. august næste år bliver lagt sammen med Ishøj-gymnasiet NEXT Sydkysten på Hvidovre Gymnasiums nuværende lokalitet tæt på S-togslinje A.

Fusionen sker naturligvis under forudsætning af, at børne- og undervisningsministeren godkender den, men det vil af mange nok anses for en formssag set i lyset af både ministerens erklærede interesse i campus-dannelser, og at STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) i sidste uge godkendte den screeningsansøgning, som er første skridt imod en fusion.

Umiddelbart er det en god historie, der sikrer et uddannelsestilbud på Vestegnen og sikrer arbejdspladser for gymnasielærerne. Og det er da også det, der har været årsagen bag, at Hvidovre Gymnasium tog initiativet og afsøgte mulighederne og endte med at foreslå NEXT at redde den økonomisk nødlidende skole, der er et af de seks såkaldte nuloptag-gymnasier.

Hvidovre & Sydkysten

Hvidovre Gymnasium blev oprindeligt grundlagt i 1973 under navnet Avedøre Statsskole. Siden ændrede skolen navn til Avedøre Gymnasium for i 2012 at skifte navn til Hvidovre
Gymnasium & HF. Ud over stx og hf udbydes GIF (etårigt gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere).
Sydkysten Gymnasium udbyder de tre gymnasieuddannelser hhx, htx og stx og er en del af NEXT Uddannelse København, som har uddannelser på 12 lokationer i Storkøbenhavn
og består af seks gymnasier, over 40 eud- og eux-uddannelser, 10. klasse samt kursus- og efteruddannelser.

”Alternativet var værre. Vi ville helst have været os selv og har forsøgt alt, men vi nåede frem til, at det var fusion eller lukning. Og vi havde ikke råd til at vente længere. Mit fokus har været elever, ansatte og et bæredygtigt uddannelsestilbud på A-linjen,” fortæller Hvidovre-rektor Tania Sheikh Larsen, der netop når at præsentere planerne, inden hun om en uge skifter til en tilsvarende stilling på HF-centret Efterslægten.

Hun slår dog fast, at hun intet har at udsætte på NEXT i processen.

”Vi kom med hatten i hånden. De har købt ind på vores ideer og behandlet os som ligeværdige.”

Hun er personligt ikke nødvendigvis enig i, at ”jo større, jo bedre” generelt er vejen frem. Men, erkender hun, en vis volumen er nødvendig for at sikre den fornødne faglige, pædagogiske og sociale bæredygtighed.

”Det burde aldrig være nået hertil. Vi har kæmpet hårdt, men vi er i den grad blevet ladt i stikken af politikerne på Christiansborg.”

Når det så er sagt, ser hun gode perspektiver fremadrettet i en ny og større skole, som er en god, pragmatisk løsning for lærere og elever fra to skoler, der begge havde det svært.

Nyt og pludseligt for lærerne
Også rektor på Sydkysten, Camilla Kofod, ser frem til sammenlægningen.

”Det bliver selvfølgelig vemodigt at forlade vores gymnasium her i Ishøj, hvor vi har haft så mange gode oplevelser og sendt så mange dygtige studenter ud i verden. Men vi tror på visionen med et nyt, stærkt, fælles gymnasium i Hvidovre, og det, at vi flytter ud af vores rammer her i Ishøj, betyder jo ikke, at vores særlige ånd på gymnasiet forsvinder. Den vil vores dygtige medarbejdere og skønne elever føre med videre til det nye. Og jeg kan garantere, at vores medarbejdere vil lægge alle deres kræfter i projektet, hvis fusionen bliver til virkelighed,” siger hun i en pressemeddelelse.

Formelt står lærerne på Hvidovre Gymnasium & HF bag indlemmelsen i NEXT, da det redder både elevernes uddannelse og lærernes egne job. Men på nuværende tidspunkt vil ingen af de to skolers tillidsrepræsentanter sige noget officielt om den kommende sammenlægning i Hvidovre, da det er så nyt, at de skal have tid til at diskutere det.

Det burde aldrig være nået hertil. Vi har kæmpet hårdt, men vi er i den grad blevet ladt i stikken af politikerne på Christiansborg.
Tania Sheikh Larsen, rektor
Hvidovre Gymnasium & HF

Kasper Riis, der er tillidsrepræsentant på Sydkysten, skriver dog i en mail, at han umiddelbart fornemmer en relativ rolig stemning, og at mange kan se muligheden for, at forandringen kan være positiv. Men omvendt påpeger han, at der kan være medarbejdere, der ligesom ham selv, synes, at beslutninger omkring fusionen bliver truffet meget hurtigt og uden tid til grundig involvering af lærerkollegiet.

Filantropi?
NEXT-direktør Ole Heinager glæder sig til at få Hvidovre Gymnasium & HF ind under NEXT-viften. Han oplever et lærerkollegium, der virkelig brænder for at gøre en forskel for de unge på Vestegnen, og sammen med lige så dedikerede og hårdtarbejdende lærere på Sydkysten ser han frem til at være med til at skabe en helt ny skole i Hvidovre med både fysiske opgraderinger og et nyt navn, som skal findes i løbet af foråret i en inddragende proces, der involverer de forskellige aktører.

Han er på sin vis enig med Tania Sheikh Larsen i, at gymnasier som Hvidovre er blevet ladt i stikken af politikerne. Men spørgsmålet er, hvad lærerne kan forvente sig? Frygten ved fusioner i konstruktioner med adskillige lokaliteter er ofte risikoen for at skulle arbejde på flere af disse og altså ikke være tilknyttet et enkelt lærerværelse.

Hvidovre-lærerne kan umiddelbart tage de store briller på og først og fremmest se en større jobsikkerhed forude, mener Ole Heinager og tilføjer med et glimt i øjet, at endda GL har rost ham for det:

”Vi har jo som værdi, at vi altid kigger rundt andre steder i organisationen, hvis nogle står foran afskedigelse. Det er jo styrken ved at have knap 300 AC-stillinger. Dernæst laver vi den nye skole med en vækstdagsorden, en skole med volumen. Det er i sig selv positivt for to nuloptag-skoler,” siger han og antyder dermed – uden dog at stille garantier – et ”normalt” lærerværelse, hvad arbejdssted angår.

Hvad får NEXT selv ud af fusionen? vil Gymnasieskolen gerne vide – for der ligger vel næppe udelukkende filantropiske årsager bag?

”Jo!” udbryder Ole Heinager, der selv er vokset op i Albertslund.

”At drive uddannelse på Vestegnen er et filantropisk projekt. Var det ikke det, ville du ikke se den vifte af tilbud, der er i dag. Vi står med en række socioøkonomiske udfordringer – elever fra gymnasiefremmede miljøer og så videre – som taxameteret slet ikke modsvarer. Vi burde have et taxameter, der sikrer 16 elever i klasserne i stedet for 28, eller tolærerordninger.”

At drive uddannelse på Vestegnen er et filantropisk projekt. Var det ikke det, ville du ikke se den vifte af tilbud, der er i dag.
Ole Heinager, direktør
NEXT Uddannelse København

Direktøren ser det som ”en forbandet pligt” at sikre uddannelse på Vestegnen og kalder selv NEXT-konceptet for en slags socialdemokratisk velfærdsmodel, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs.

”På den måde er det jo godt med de muskler, vi har, så vi kan omfordele. Når vi for eksempel har mange elever i klasserne et sted, kan vi tillade os lidt færre et andet sted, hvor behovet er større,” siger han og vender tilbage til det med filantropien, for naturligvis er økonomien ikke ligegyldig.

”Det skal være både socialt, fagligt og økonomisk bæredygtigt. Jeg plejer at sige, at det er en trekant, der hænger ufravigeligt sammen. Mit hovedbudskab i dag er, at nu har vi lagt nul-årene bag os og starter på en frisk,” lyder det optimistisk.

Ishøj Kommune uden gymnasieuddannelse
Gymnasieskolen ville gerne have hørt Ishøj Kommunes borgmester Merete Amdisen (S), hvad hun siger til, at kommunen, hvor social mobilitet ikke er et uvæsentligt begreb, nu mister alle gymnasiale uddannelser. Hun har desværre ikke nået at vende tilbage inden deadline.

Men ifølge Ole Heinager har beslutningen om at flytte uddannelserne til Hvidovre ikke ligefrem ført til begejstring hos politikerne i Ishøj – om end de kan se, at den nuværende løsning ikke er bæredygtig.

”Til gengæld beholder vi bygningerne og sender flere EUD-elever derned,” siger han og erkender, at der bliver et stort arbejde med at integrere elevgrupperne – første hurdle bliver informationsaftenerne, hvor eleverne skal overbevises om det fornuftige i at bruge 10 minutter på at køre to stop med S-toget.

For alle parter har det dog været vigtigt at beholde gymnasieuddannelserne på A-linjen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater