Artikel
Matematiklærere forsøger at påvirke politikere
Folketinget 2mb

Matematiklærere forsøger at påvirke politikere

Matematiklærere frygter, at nye læreplaner vil blive forsinket på grund af kritikken af udkastet. Ministeriet kan ikke oplyse, hvornår en eventuel ændret læreplan kan træde i kraft.

En gruppe matematiklærere griber nu til handling, efter at børne- og undervisningsministeren i sidste uge blankt afviste, at der skal ændres i læreplanen for matematik A på stx. Lærerne har startet en digital underskriftindsamling, fordi de frygter, at det læreplansudkast, som ministeriets fagkonsulent tidligere på måneden præsenterede dem for, vil blive ændret og udsat.

Søren Bredlund Caspersen er en af lærerne, der har startet underskriftindsamlingen, hvor man kan skrive under på et brev til børne- og undervisningsministeren og Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. I brevet betoner lærerne blandt andet vigtigheden af ændringer af matematik B’s læreplan, og de udtrykker håb, om at læreplanerne ikke forsinkes. De mener desuden, at den verserende debat, om at de nye læreplaner vil betyde et lavere fagligt niveau på matematik A, er “helt forfejlet”. 

“Vi frygter, at kritikerne får lov til at sætte dagsordenen, så politikerne trækker i nødbremsen, og vi ikke får nogen ny læreplan til august,” siger Søren Bredlund Caspersen, der underviser i matematik på Sct. Knuds Gymnasium.

“Konsekvensen vil være, at endnu en årgang får sværere ved at gennemføre matematik B. Det bliver hårdt for eleverne – og for lærerne. Vi taber simpelthen de svage elever på gulvet og måske også nogle af de elever, som ville kunne klare sig ganske godt i faget, hvis læreplanen ikke var så presset,” tilføjer han.

Kritik af udkast til læreplan
Kritikere af læreplansudkastet er blandt andet lederen af Matematikudredningen, Carl Winsløw, og formanden for Matematikkommissionen, Niels Grønbæk. De skrev i Berlingske i et debatindlæg – som de kalder et nødråb om at standse den stille amputation af gymnasial matematik – at det især er problematisk, at matematik A også beskæres i læreplansudkastet. Men også bestyrelsen for Matematiklærerforeningen har kritiseret dele af udkastet.

Læs: Ballade om læreplan: Ministersvar skaber flere spørgsmål

Læreplansudkastet fra Undervisningsministeriet er i vores øjne et kærkomment indgreb, som ikke sænker det faglige niveau. 

Niels Lauritzen, Jacob Schach Møller, Steen Thorbjørnsen
Institut for Matematik på Aarhus Universitet 

Søren Bredlund Caspersen er ikke enig i kritikken.

“Jeg er uenig i præmissen om, at hvis man fjerner emner fra kernestoffet, så sænkes niveauet. Hvis vi kan bruge mere tid med eleverne på begrænsede emner, så kan det give en dybere matematisk forståelse,” siger han.

Debatten fortsætter, og i gårsdagens Berlingske bakker tre ansatte fra Institut for Matematik på Aarhus Universitet op om udkastet til læreplanerne. Lektor Niels Lauritzen, institutleder Jacob Schach Møller og viceinstitutleder Steen Thorbjørnsen skriver blandt andet: 

“Amputationen af gymnasiematematikken har fundet sted længe gennem stoftrængsel. Stoftrængslen blev specielt forværret ved 2017-reformen. Læreplansudkastet fra Undervisningsministeriet er i vores øjne et kærkomment indgreb, som ikke sænker det faglige niveau. Det modtages positivt af mange gymnasielærere. Stoftrængsel er gift for den matematiske indlæring og begrebsforståelse”. 

Få knaster
Debatten om læreplansændringerne har været en brat opvågnen for mange matematiklærere, der efter at have deltaget i ministeriets FIP-kursus havde en forventning om, at der snart var ændringer på vej. Det har resulteret i ivrige debatter på sociale medier.

Med en minister, der benhårdt siger, at der ikke skal ændres på A-niveauet, så kan vi pludselig se korthuset vælte.

Søren Bredlund Caspersen, lærer
Sct. Knuds Gymnasium

“Jeg gik fra FIP-mødet som en glad matematiklærer, der tænkte, at det kommer til at køre glat, for der var kun få knaster hist og her i det nye udkast til læreplanerne. Og jeg tror, at der var en del, der havde det sådan,” siger Søren Bredlund Caspersen og tilføjer:

“Men med en minister, der benhårdt siger, at der ikke skal ændres på A-niveauet, så kan vi pludselig se korthuset vælte.”

I skrivende stund har 326 skrevet under på brevet, der skal sætte skub i arbejdet med læreplanerne.

Svar fra ministeriet
Gymnasieskolen.dk spurgte i sidste uge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om et interview om læreplanerne og bad ministeriet om en afklaring af status for læreplanerne. Interviewet blev afvist, men nu har ministeriet svaret følgende:

“Læreplansgruppernes forslag har i første omgang været drøftet med matematiklærere, lederorganisationer og aftagere på de videregående uddannelser som led i en tidlig inddragende proces, hvilket også var tilfældet ved den seneste ændring ifm. gymnasiereformen. Egentlige udkast til justerede læreplaner for matematik vil således efter normal praksis blive sendt i ekstern høring i en senere fase. Der er ikke taget politisk stilling til deres indhold. Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår en eventuel ændret læreplan vil træde i kraft, idet dette vil afhænge af den politiske stillingtagen til spørgsmålet. Arbejdet med at gennemgå og komme med forslag til justeringer af læreplanerne i matematik på stx og hf blev igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen til forslagene forud for en eventuel offentlig høring og udstedelse af justerede læreplaner i matematik.”  

Underskriftindsamling

En gruppe matematiklærere har skrevet et brev til børne- og undervisningsministeren og medlemmer af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

I brevet står blandt andet:

  • “Vi tillader os at skrive til dig for at tilkendegive vores holdning til både de læreplansudkast, der er kommet fra fagkonsulenten i matematik i gymnasiet og den efterfølgende debat, der bl.a. har været ført i dagspressen og på de sociale medier”.
  • “Vi ser alle et stort behov for ændringer i læreplanen for matematik B-niveau, da den store stofmængde og den øgede brug af IT gør, at alt for mange elever forlader gymnasiet med et meget ringe udbytte af matematikundervisningen”. 
  • “Den verserende debat i medierne om, at de nye læreplaner ville betyde et lavere fagligt niveau på matematik A, fordi der er lagt op til at reducere i antallet af emner, er efter vores mening helt forfejlet”.

Se hele brevet og underskriftindsamlingen her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater