Artikel
Matematiklærere skal revidere lærervejledninger
Dialog samtale lærere shutterstock_338230943

Matematiklærere skal revidere lærervejledninger

Ny rapport dokumenterer problemerne ved matematik B efter reformen. Derfor åbner ministeriets fagkonsulent nu op for, at matematiklærerne skal være med til at revidere lærervejledningerne.

Det står skidt til med matematik B på det almene gymnasium efter reformen.
Det har mange matematiklærere givet udtryk for længe, og nu slås det også fast i en rapport, som det uvildige analysebureau Morphic har foretaget for Matematiklærerforeningen.

Bureauet er gået kvalitativt til opgaven for at skitsere gymnasielærernes opfattelse af matematik på B-niveau. 

Rapport dokumenterer lærernes kritik
Der er stor enighed blandt lærerne om, at fagets tilstand er alvorlig, og hvad årsagerne til denne tilstand er, lyder hovedkonklusionen.

Ifølge lærerne er reformen alt for ambitiøs i forhold til den virkelighed, som matematik B er i. Det element i reformen, som er mest alvorligt, er, at pensums omfang er vokset, samtidig med at pensummet er blevet mere komplekst.
Konsekvensen er, at undervisningen lider under et opskruet tempo på grund af tidspres, og lærerne oplever, at de gang på gang i undervisningen er tvunget til at gå videre til noget nyt for at nå det hele.

Elevsammensætningen har også gjort undervisningen mere udfordrende. Det skyldes, at B-niveauet med reformen næsten er blevet obligatorisk, og at der derfor i dag er flere svage elever i matematik på B-niveau. Den gruppe kræver mere tid, fortæller lærerne.

Lærerne kritiserer også Børne- og Undervisningsministeriet for, at der var meget, der var uklart omkring de skriftlige eksaminer, blandt andet fordi de vejledende opgaver blev sendt ud til lærerne alt for sent.

Alt i alt dokumenterer rapporten den kritik, som mange matematiklærere er kommet med, siden gymnasiereformen trådte i kraft.

Læs: Frustrerede matematiklærere efterlyser svar fra ministerium

Der er ingen quickfix, da ændringer ét sted griber ind i andre. 

Jeanette Marie Axelsen, formand
Matematiklærerforeningen

Konstruktiv tilgang
Styrelsen for Matematiklærerforeningen er glad for rapporten.

“Det har været vigtigt for os, at der blev lavet en uvildig rapport, og vi synes, at bureauet har gjort et godt stykke arbejde,” siger formanden for Matematiklærerforeningen, Jeanette Marie Axelsen og uddyber:

“Der er sørget for, at alle krav er opfyldt i forhold til, om der er spredning i deltagernes geografi, alder og køn. Det har vi gjort for at få en valid kvalitativ undersøgelse, så vi kan bruge den til at finde årsager og forklaringer.” 

Rapporten blev præsenteret til en konference arrangeret af Matematiklærerforeningen før efterårsferien. Her blev lærerne delt op i grupper og bedt om at drøfte løsninger på de udfordringer, som skitseres i rapporten.

“Vi har taget en konstruktiv tilgang til rapportens konklusioner. Derfor bad vi lærerne om at komme med løsninger på problemerne og prioritere, hvad vi skal tage fat på først,” fortæller Jeanette Marie Axelsen.

Alle forslagene er blevet læst igennem af  Matematiklærerforeningens styrelse, som har lagt en midlertidig slagplan for, hvordan de vil gå videre. Planerne er blevet fremlagt på foreningens generalforsamling i forbindelse med årskurset i dag og i går. 

Styrelsen har møde i november, hvor arbejdet med tilbagemeldingerne fra lærerne diskuteres igennem igen.

I et kommende nyhedsbrev vil styrelsen præsentere lærerne for, hvilke problemstillinger som styrelsen starter med at tage fat på, siger Jeanette Marie Axelsen. 

“Men der er ingen quickfix, da ændringer ét sted griber ind i andre. Så det er vigtigt, at vi har tænkt det ordentligt igennem, når vi melder noget ud, og at vi kan byde ind med konstruktive og fremadrettede løsninger,” siger matematikformanden. 

Det var helt befriende at høre dem fremlægge deres rapport.

Julian Bybeck Tosev, matematiklærer
Herlev Gymnasium og HF

Glade for endelig at blive hørt
En af de matematiklærere, som utrætteligt har gjort opmærksom på problemerne ved matematik efter reformen, er Julian Bybeck Tosev.

Han har blandt andet været med til at tage initiativ til en underskriftindsamling for at ændre læreplanerne for matematik B og C på stx.

Julian Bybeck Tosev er også meget tilfreds med rapporten.

“Morphic har gjort et stort stykke arbejde. De har været meget grundige, og de har sat sig rigtig godt ind i læreplan, vejledning og vores fag generelt,“ siger Julian Bybeck Tosev og tilføjer: 

“Det var helt befriende at høre dem fremlægge deres rapport, og det er min opfattelse, at alle kunne nikke genkendende til deres konklusioner. Der var flere, der roste deres arbejde.”

Julian Bybeck Tosev beskriver også stemningen til konferencen som god.

“Jeg talte med flere kolleger i pausen, og alle var glade for, at de endelige var blevet hørt, og at det nu står i en uvildig rapport,” fortæller han.

Jeg føler, at det har styrket os som faggruppe at få disse snakke og diskussioner om faget.

Jeanette Marie Axelsen, formand
Matematiklærerforeningen

Tager arbejdstøjet på
Fagkonsulenten for matematik deltog også ved fremlæggelsen af rapporten, hvor hun kunne fortælle, hvordan ministeriet forholder sig til nogle af problemerne.

“For eksempel er den skriftlige eksamen jo blevet kritiseret meget, derfor var det fint, at fagkonsulenten kunne fortælle, hvordan de arbejder med at forbedre den,” siger Jeanette Marie Axelsen. 

Fagkonsulenten kvitterede også for rapporten ved at invitere Matematiklærerforeningens styrelse med til at revidere lærervejledningerne. Det er styrelsen meget glad for, fortæller formanden.

“Man kan ikke bare åbne læreplanerne op, da de er lovtekster, men hvis vi i stedet kan være med til at revidere lærervejledningerne, kan vi måske være med til at få præciseret og afhjulpet nogle af de ting, som har været alt for uklare,” siger Jeanette Marie Axelsen.

Foreningen glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

“Vi er glade for alle de input fra lærerne både i undersøgelsen, men også til konferencen. Jeg føler, at det har styrket os som faggruppe at få disse snakke og diskussioner om faget. Så nu tager vi arbejdstøjet på,” siger Jeanette Marie Axelsen.

 

Evaluering af matematik B stx

I forbindelse med evalueringen af matematik B på stx har Matematiklærerforeningen udgivet to rapporter:

Analysebureauet Morphic har undersøgt kvalitativt, hvordan gymnasielærerne opfatter den tilstand, som matematik B på stx befinder sig i.
Bureauet har afholdt gruppeinterviews med 26 gymnasielærere.

Foreningen har sendt spørgeskema ud til eksaminatorer og censorer fra sommereksamen i mundtlig matematik stx B.
233 har svaret.

Se ovenstående rapport eller evaluering ved at klikke på overskriften.

Positive forhold ved matematik B

I rapporten er lærernes svar om positive forhold ved matematik B på stx grupperet i følgende temaer:

  • Øget forståelse og kreativitet - men det clasher med rammerne for matematik B på stx.
  • Vektorer giver svage elever en ny chance.

Kilde: Rapporten Tilstanden for matematik B på stx

Negative forhold ved matematik B

I rapporten er lærernes svar om negative forhold ved matematik B på stx grupperet i følgende temaer:

  • Tidspres skaber frustration.
  • Mængden af svage elever i matematik stiger - og smitter.
  • Der har været unødig uklarhed.
  • Den skriftlige eksamen var alt for vanskelig.
  • It fylder for meget.
  • Grundforløbet er blevet for kaotisk.

Kilde: Rapporten Tilstanden for matematik B på stx

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater