Artikel
Lærernes tid med eleverne skal indberettes til Undervisningsministeriet
greve_gymnasium_11_undervisning

Lærernes tid med eleverne skal indberettes til Undervisningsministeriet

Skolerne skal registrere og indsende lærernes tid med eleverne til Undervisningsministeriet. I slutningen af året kan offentligheden følge de enkelte skolers tal.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

En administrativ stor opgave med et usikkert resultat. En forkert måde at måle kvalitet på. Spild af tid og ressourcer.

Det er tre reaktioner på, at skolerne til oktober skal indberette, hvor meget tid lærerne bruger sammen med eleverne i løbet af året.

Fremover skal skolerne indberette en optælling af den tid, som den samlede lærergruppe bruger sammen med eleverne. Vel at mærke den tid, som har et læringsformål.
Det vil blandt andet sige den skemalagte undervisning plus en lang række andre aktiviteter som lektiecafeer, ekskursioner, omlagt elevtid, hjælpelærerfunktion og så videre og så videre.
Resultaterne for hver enkelt skole bliver efter planen offentliggjort sidst på året i det såkaldte datavarehus, som ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Rigsrevisionen følger med
Ifølge Undervisningsministeriet skal tallene blandt andet bruges til at se om den politiske målsætning med, at lærerne er mere sammen med eleverne, bliver opfyldt. Ministeriet oplyser, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne skal følge med i udviklingen.

I januar sidste år modtog skolerne en 20 siders vejledning om, hvordan de skal sammentælle og indberette lærernes samlede tid med et læringsformål sammen med eleverne. Og til oktober er det tid til første indberetning af tallene.

Kæmpe opgave
Rektor på Aalborghus Gymnasium Torben Poulsen sukker, da gymnasieskolen.dk spørger, om han er gået i gang med optællingen.

”Ikke endnu, men jeg tror, det bliver et kæmpe administrativt arbejde. Det ville være bedre at bruge tiden på at gøre noget godt for eleverne,” siger han.

Efter skolen modtog vejledningen fra Undervisningsministeriet, har ledelsen lavet et system med forskellige grupper af opgaver i det studieadministrative system Lectio, som skolen kan bruge som udgangspunkt, når tallene skal indberettes første gang til oktober.

”Vores optælling bliver ikke helt korrekt. Det bliver mere et skøn. Skolerne kommer nok til at gøre det her på 150 forskellige måder, og det bliver derfor svært at bruge det til at sammenligne skolerne med,” siger Torben Poulsen.

Unødvendig mistillid
Tillidsrepræsentant og formand for netværksbestyrelsen for GL Sønderjylland Henrik Holsteen Jessen ser flere uheldige sider af indberetningen af lærernes tid med eleverne.

”Det er udtryk for en unødvendig mistillid til vores arbejde. Og det er endnu en administrativ opgave, skolerne skal bruge tid på,” siger han.

Henrik Holsteen Jessen er også nervøs for, at tallene senere bruges mod skolerne.

”Jeg kan frygte, at de skoler, som ligger lavest i målingen, vil komme under pres. Man kan også frygte, at tallene vil blive brugt som et konkurrenceparameter,” siger Henrik Holsteen Jensen, som mener, det er problematisk på to måder.

For det første mener han, at ledelsen på de enkelte skoler vil fortolke og dermed indberette lærernes tid med eleverne forskelligt, og dermed bliver sammenligningen usikker.

For det andet mener han, at tiden, lærerne bruger med eleverne, ikke kan bruges til at måle kvalitet.

”Det handler vel mere om, hvor meget tid eleverne har med lærerne og deres adgang til at få hjælp og vejledning af lærerne. Det er nemmere for eleverne på et lille hold frem for på et stort hold, men det kan man ikke se i målingen,” siger Henrik Holsteen Jessen.

Målinger tager tid    
Rasmus Willig er lektor på Roskilde Universitet og forsker blandt andet i kritik på og forholdene på offentlige arbejdspladser. Han forklarer, at målinger af resultater på offentlige arbejdspladser er en tydelig tendens, som er vokset i de senere år.

”De mange målinger tager ressourcer fra arbejdspladserne, som kunne bruges til for eksempel undervisning. I stedet for detailmålinger burde politikerne give de offentlige arbejdspladser gode rammer at arbejde indenfor,” siger han.

Rasmus Willig mener også, at målinger kan have en uheldig sideeffekt – ud over tiden som bruges på administration.

”Nye målinger påvirker også adfærden på arbejdspladsen. Nu vil man måle konfrontationstimer, men det siger ikke noget om kvaliteten i undervisningen,” siger Rasmus Willig.

Skolernes nye opgave

I oktober skal alle gymnasiale uddannelser indberette lærernes samvær med eleverne. Det gælder både den skemalagte undervisning og andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål – for eksempel omlagt skriftlighed, lektiecafé, studiekredse, elevtid til elever med særlig behov og en række andre aktiviteter. De enkelte aktiviteter skal dog ikke indberettes, men lægges sammen til et tal.

I januar modtog skolerne en 20 siders vejledning i, hvordan timerne udregnes og indberettes.

Det er ifølge Undervisningsministeriet planen, at tallene for de enkelte skoler offentliggøres i Undervisningsministeriets datavarehus i slutningen af i år.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater