Artikel
Moderniseringsstyrelsen afviser målings- og præstationstyranni
mikes_billeder_043

Moderniseringsstyrelsen afviser målings- og præstationstyranni

”Lederne skal ikke måle og veje ansatte på alle leder og kanter.” Moderniseringstyrelsen mener, at budskaberne i deres ”McKinsey-udkast” er blevet overfortolket.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Moderniseringsstyrelsen afviser, at lederne fremover skal måle og veje deres ansatte gennem talrige resultatmålinger og på den baggrund uddele præstationsløn.

Målinger skal ikke laves for målingernes skyld, og præstationsløn skal kun bruges i det omfang, det giver mening i den enkelte medarbejdergruppe.

På den måde forsøger Moderniseringsstyrelsen at nuancere det billede af god arbejdsgiveradfærd, som blev beskrevet i flere medier – også her på gymnasieskolen.dk – i sidste uge.

Aktindsigt
Historien begyndte, da Jyllands-Posten havde fået aktindsigt i et udkast til anbefalinger om god arbejdsgiveradfærd i staten skrevet i august måned sidste år. Udkastet var udarbejdet i samarbejde med konsulentvirksomheden McKinsey. I udkastet er der ganske rigtigt beskrivelser af præstationsledelse, hvor medarbejdernes præstationer vurderes, og at præstationerne kan føre til mere i løn.

Moderniseringsstyrelsen understreger dog, at god arbejdsgiveradfærd er mere nuanceret end som så, og styrelsen har nu offentliggjort en pjece med beskrivelser af Moderniseringsstyrelsens syn på god arbejdsgiveradfærd i staten.

Ifølge Moderniseringsstyrelsen er det overordnede budskab, at lederen skal have fokus på, at institutionen leverer det bedst mulige produkt til borgerne. Moderniseringsstyrelsen understreger over for Gymnasieskolen.dk, at det er op til lederen, hvad der giver mening på den enkelte arbejdsplads. Der er ikke tale om et dekret, som skal følges, men snarere inspiration.

Mere eller mindre præstationsledelse
Moderniseringsstyrelsen tager ikke stilling til, i hvilket omfang det giver mening at benytte præstationsløn i undervisningssektoren, lyder det fra styrelsen. Den enkelte leder må vurdere, i hvor høj grad eller om lærergruppen bliver motiveret af præstationsløn og på den baggrund tage stilling til, i hvilken grad lønnen skal kobles til lærernes præstationer. Hvis der bruges præstationsløn, mener Moderniseringsstyrelsen, at lederen har en vigtig opgave i at sikre, at systemet er gennemsigtigt og retfærdigt.

Der er dog ingen tvivl om – heller ikke når du læser den nye pjece – at Moderniseringsstyrelsen taler varmt for præstationsledelse.

Målinger skal bruges
Ifølge Moderniseringsstyrelsen er god arbejdsgiveradfærd ikke ensbetydende med, at offentlige ledere nu skal til at lave mange målinger af kvalitet og kvantitet i den offentlige sektor. For eksempel lægger Moderniseringsstyrelsen vægt på, at det ikke er tanken, at lederne skal til at måle og veje de enkelte ansatte på alle leder og kanter. Til gengæld mener Moderniseringsstyrelsen, at lederen skal lede på baggrund af viden og informationer, og derfor er der behov for målinger.  

Det giver ikke mening at lave en sygefraværsindsats, hvis lederen ikke er klar over, hvor stort sygefraværet er, eller om indsatsen har virket.

Moderniseringsstyrelsen understreger dog, at der i forvejen er mange målinger i den offentlige sektor, men det er ikke sikkert, at lederne bruger dem eller bruger dem rigtigt.

Tendensen fortsætter
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, glæder sig over, at Moderniseringsstyrelsen ”trækker lidt i land”. Hun mener dog, at Moderniseringsstyrelsens udspil om god arbejdsgiveradfærd alligevel går i en retning af flere målinger i den offentlige sektor.

”Flere målinger er en tendens, som har været i gang i mange år på de offentlige arbejdspladser, og det seneste tiltag fra Moderniseringsstyrelsen bygger videre på den tankegang,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Ifølge hende kan den enkelte måling i sig selv være fornuftig, men hun mener, at målinger i for høj grad er blevet styringsredskaber for den offentlige sektor.

”Problemet er, at det langt fra er sikkert, at det er den bedste måde at skabe kvalitet – tværtimod kan der være en fare for, at det virker stik modsat,” siger Annette Nordstrøm Hansen. 

Moderniseringsstyrelsen understreger også, at den gode leder skaber tillidsbaseret ledelse.

”Et centralt element er at udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde, hvor ledelsen og medarbejderne arbejder sammen om at udvikle arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljøet,” som der står i pjecen.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater