Artikel
Lærere mangler retningslinjer ved eksamenssnyd
Eksamen 10

Lærere mangler retningslinjer ved eksamenssnyd

Mange lærere ved ikke, hvordan de skal håndtere snyd til eksamen, viser en ny undersøgelse fra GL. Derfor foreslår GL mere oplysning og tydelighed til lærerne.

Hvad gør man som lærer, hvis man formoder, at en elev har snydt til eksamen? Dét er der ikke mange, der ved. Retningslinjerne i tilfælde af snyd til eksamen er nemlig uklare. Det viser en ny undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har lavet.

41 procent af lærerne oplever retningslinjerne som lidt eller meget uklare og mangelfulde, mens en fjerdedel angiver, at de slet ikke har nogen retningslinjer. 

Det er ærgerligt, at så mange lærere er usikre på, hvad de skal gøre, hvis de har mistanke om, at en elev har snydt, mener Danske Gymnasier. Fokus har meget været på at forklare eleverne, hvad de må og ikke må, fortæller rektorernes formand, der erkender, at ledelserne fremadrettet skal have større fokus på at få oplyst lærerne grundigere. 

“Vi forklarer det både til lærerne og eleverne, men vi må blive bedre til at tage os af, at der alligevel er mange lærere, der oplever, at det er svært. Vi må være tydeligere overfor lærerne,” siger Anne-Birgitte Rasmussen og tilføjer:

“Men jeg kan godt forstå det i en tid, hvor snyd bliver diskuteret så meget, og hvor teknologien hele tiden udvikler sig og gør nye ting muligt.” 

Også GL mener, at retningslinjerne skal være tydeligere. 

“Det er med til at give en utryg situation for både lærere og censorer. Vi har retningslinjer for, hvordan selve eksamen skal foregå, og det skal helt klart også fremgå, hvad proceduren er, hvis en elev bliver taget i at snyde,” siger Jeppe Kragelund, der er formand for GL’s uddannelsesudvalg.

Elever skal behandles ens
Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) Jens Philip Yazdani mener også, at det har betydning for eleverne, at lærerne ikke ved, hvordan de skal håndtere snyd.

“Det er et problem, hvis ikke lærerne føler, at der er klare retningslinjer – både fordi det er altafgørende for en som elev, hvad der sker, hvis man snyder til eksamen og bliver fanget i det, men også fordi det er rigtig vigtigt, at man får den samme behandling, uanset hvem man er, og hvor man går i gymnasiet,” siger Jens Philip Yazdani.

Der er en pointe i, at der er ens praksis på skolerne, mener DGS-formanden.

“Det er en forudsætning for en ordentlig og fair eksamenssituation, at man har de samme muligheder, men også at der er de samme sanktioner, uanset hvor man er,” siger Jens Philip Yazdani, der slår fast, at der derfor selvfølgelig skal være tydelige retningslinjer, som lærerne forstår og kan forholde sig til.

Jeppe Kragelund er enig.

“Det skal ikke være sådan, at man på den ene skole får -3 og på en anden bliver bortvist i to måneder. Det er positivt, at der direkte i den nye reform står, at snyd honoreres med -3, men man skal også vide, hvordan man håndterer det. Derfor skal der komme en fælles udmelding til lærerne,” siger han.

GL håber på samarbejde
Med en fælles udmelding mener Jeppe Kragelund i samarbejde med rektorerne. GL anbefaler nemlig, at de sammen kan udforme en manual til lærerne.

“Det vil vi gerne, fordi det er rektorerne, der skal håndtere det på skolerne. Planen er, at vi sender en manual omkring god skik i forbindelse med eksamen, hvor vi også vil udarbejde nogle retningslinjer om, hvordan man skal håndtere snyd,” siger Jeppe Kragelund.

Danske Gymnasier vil gerne gå i dialog med GL, men Anne-Birgitte Rasmussen tvivler på et fælles regelsæt. 

“Vi vil meget gerne snakke med GL om, hvordan lærerne føler sig bedre klædt på til at håndtere det, men noget af det er også lokalt. Så det er fint at finde ud af, hvad vi i fællesskab kan gøre bedre, men det vil være svært at lave fuldstændig ens retningslinjer,” siger hun.

Minister: fælles standarder
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i en mail til gymnasieskolen.dk, at hun netop er på vej med en ny eksamensbekendtgørelse og lige har udsendt en revideret bekendtgørelse om studie- og ordensreglerne, som skal gøre reglerne klare og tydelige. 

“Derudover er vi i gang med at se på, om vi også med tekniske løsninger kan blive bedre til at bekæmpe snyd. Senere på året vil jeg drøfte en række initiativer på området med gymnasieforligskredsen. Vi skal have fælles standarder, så vi kan regne med, at eksamen er en fair og objektiv vurdering af elevernes kundskaber. Der må ikke være forskel på at gå til eksamen i skriftlig dansk i Maribo eller i Haderslev,” skriver Merete Riisager.

Retningslinjer for eksamenssnyd

Eksamens- og censurundersøgelse

  • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) står bag undersøgelsen.
  • Den er lavet for at forbedre arbejdsvilkårerne for lærerne i eksamensperioden.
  • Spørgeskema er udsendt til 1000 medlemmer, som fordeler sig repræsentativ i forhold til alder og skoleform.
  • 41 procent har svaret, hvilket svarer til 402 personer.

Læs hele undersøgelsen her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater