Artikel
GL vil forhindre snyd: Overvåg computerskærmen under eksamen
computer_arbejde_eksamen

GL vil forhindre snyd: Overvåg computerskærmen under eksamen

Elevernes computerskærme bør overvåges under eksamen, foreslår GL. Undervisningsministeren forslag om at gennemse elevernes computere efter eksamen, er dog alt for vidtgående, mener GL, elever og rektorer.

Et system tager et ‘screenshot’ og gemmer aktiviteterne på skærmene, mens eleverne sidder og løser matematikopgaven eller skriver en analyse til danskeksamen.

Det er et scenarie for fremtidens skriftlige eksamen i gymnasiet, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) nu foreslår.

“Vi bliver nødt til at sørge for, at der er tillid til eksamen. Et system, som monitorerer elevernes computerskærme under eksamen, kan være en god løsning,” siger Jeppe Kragelund, som er formand for GL’s uddannelsesudvalg.

Forslaget kommer også som et modsvar på et nyt forslag fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), om at skolerne ved mistanke om snyd skal kunne gå ind og tjekke elevens computer og for eksempel logge ind på elevens sociale medier.

“Det er et for voldsomt indgreb i privatlivet, at skolerne kan gå ind i elevernes private konti for sociale medier og for eksempel se private beskeder, og hvad de lavede i går,” siger Jeppe Kragelund.

Syddansk Universitet overvåger skærme
GL’s uddannelsesudvalg har behandlet en eventuel overvågning og logning af elevernes indhold på skærmen under eksamen. Udvalget har blandt andet lyttet til de erfaringer Syddansk Universitet har gjort sig med deres system Exam Monitor, som gymnasieskolen.dk tidligere har skrevet om.

Systemet tager screenshot og gemmer den studerendes aktivitet på skærmen. Systemet vil dermed forhindre, at en studerende får en anden person til at lave sin opgave helt eller delvist eller kommunikerer med en anden person for eksempel via Dropbox eller Facebook.

“Det er også til glæde for de uskyldige elever, som bliver mistænkt for snyd, at systemet viser, at de ikke har gjort noget forkert,” siger Jeppe Kragelund.

“Alvorligt indgreb i privatlivet”
Gymnasieeleverne er meget imod forslaget fra Merete Riisager om at kunne gennemse elevernes computere ved mistanke om snyd.

“Det er helt ude af proportioner, at skoler skal har adgang til private filer og beskeder. Det er et meget alvorligt indgreb i privatlivet, vi har for eksempel også brevhemmelighed i Danmark,” siger Jens Philip Yazdani, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Han kan bedre leve med en model, hvor elevernes skærme bliver overvåget under eksamen.

“Monitorering af skærme er mindre indgribende, men det bedste ville være at se på, hvorfor snyd opstår. Det handler blandt andet om den præstationskultur, vi har, som måske får nogle til at snyde,” siger Jens Philip Yazdani.

Behov for en fælles løsning
Danske Gymnasier, som repræsenterer rektorerne, efterlyser en god løsning, som alle gymnasier kan bruge.

“Vi er åben over for alle tekniske muligheder, men det skal ikke være noget, det enkelte gymnasium skal finde en løsning på, for det er vi ikke eksperter i. Den digitale udvikling går så hurtigt, at vi hele tiden skal være på udkig efter nye løsninger,” siger formand Anne-Birgitte Rasmussen og tilføjer, at en form for overvågning af elevernes skærme kan være en løsning.

“Det må dog ikke blive et tungt administrativt system, som generer en masse elever,” siger hun.

Anne-Birgitte Rasmussen mener, det er at gå for langt at kræve adgang til elevernes konto til sociale medier og beskeder.

“Jeg har ikke lyst til at skulle sidde og se på elevernes private ting,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Stikprøvekontrol på Roskilde
På Roskilde Gymnasium mener rektor Henrik Nevers også, at undervisningsministerens forslag om at gennemse elevernes sociale medier er at gå for langt.

Roskilde Gymnasium valgte i sommer at meddele eleverne, at fem til ti elever ville blive udtaget til stikprøvekontrol for at tjekke deres søgehistorik efter eksamen.

“Vi tjekkede kun deres søgehistorik, og vi har ikke interesse i at kunne logge ind i deres private sociale medier. Det er at gå for langt, og jeg har også svært ved at se, om vi må gøre det i forhold til persondataloven,” siger Henrik Nevers.

Han kalder en stikprøvekontrol af søgehistorikken for et lille værktøj og erkender, at eleverne nemt kan slette deres søgehistorik, inden de bliver tjekket.

“For os handler det om at signalere over for eleverne, at vi gør noget ved det og interesserer os for snyd,” siger Henrik Nevers.

Han støtter til gengæld forslaget om at overvåge og logge skærmbilleder af elevernes skærme.

“Jeg tror, det er den bedste løsning, og det er ikke en privatsag, hvad der sker på skærmen under en eksamen,” siger han.

Han tilføjer dog, at der også er behov for at gentænke eksamen, så den tager højde for den digitale udvikling.

“Digitalisering bliver en større og større del af undervisningen og i vores samfund. Derfor skal det også inkluderes i eksamensformerne frem for at gå forbudsvejen. Vi er derfor nødt til at udvikle nye eksamensformer,” siger Henrik Nevers.

Skoler vil ikke stille computere til rådighed
I avisen Information forholder undervisningsministeren sig til kritikken fra blandt andet eleverne om indgriben i privatlivet.

Hun siger, at de elever, som føler sig utrygge, eventuelt kan låne en computer på skolen.

Anne-Birgitte Rasmussen afviser, at skolen kan eller vil stille computere til rådighed til alle de elever, som måtte ønske det.

“Det er hverken praktisk eller økonomisk muligt,” siger hun.

Opdatering: Minister trækker forslag

Det skal alligevel ikke være muligt for skolerne at gennemse elevernes computere, private filer og sociale medier ved mistanke om snyd.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ifølge flere medier trukket sit forslag tilbage den 25. oktober.

Ministeren er til gengæld positiv over for GL’s forslag om overvågning af elevernes skærme under eksamen.

Der er brug for en fælles standard, der sikrer, at snyd bekæmpes på samme måde på alle gymnasier, og som sikrer, at eleverne møder en fair og objektiv vurdering af deres kundskaber, uanset hvor de er i landet. Det må være sådan, at eksamen i gymnasiet er til at regne med, og at det er de flittige elever, der får de gode karakterer - ikke de, der er villige til at snyde eller måske ligefrem købe sig til en opgave. Jeg vil gerne drøfte forslaget nærmere med GL,” skriver Merete Riisager i en mail til gymnasieskolen.dk.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater