Artikel
Kritik af ministerens ekstra arbejdsgruppe
merete_riisager-fotograf_steen_brogaard

Kritik af ministerens ekstra arbejdsgruppe

Det virker, som om man vil skjule noget. Sådan lyder noget af kritikken af, at undervisningsministeren pludselig selv udpegede en ekstra arbejdsgruppe, efter at læreplansarbejdet allerede var gået i gang. Politikere og GL er utilfredse med ikke at blive hørt.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På en af de sidste arbejdsdage lige inden jul lagde Undervisningsministeriet pludselig en nyhed op på ministeriets hjemmeside. Her blev der informeret om, at den nye undervisningsminister, Merete Riisager (LA), havde nedsat en ‘lille og hurtigt arbejdende tværfaglig læreplansgruppe’.

Det vækker undren hos nogle af de partier, der står bag forliget om gymnasiereformen. Tiltaget møder blandt andet kritik fra Folketingets største parti.

“Jeg er meget forundret over, at jeg skulle læse om det på hjemmesiden. Det har jo ikke været planlagt,” siger Annette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

S: Spil med åbne kort
Til at begynde med stod det ikke i nyheden, hvem der var i ministerens arbejdsgruppe. Derfor henvendte gymnasieskolen.dk sig til ministeriet, som oplyste om arbejdsgruppens deltagere.

Læs: Minister håndplukker medlemmer til ekstra arbejdsgruppe  

Annette Lind undrede sig også over den “hemmelige” arbejdsgruppe og stillede derfor spørgsmål til ministeren.
Sidenhen blev nyheden på ministeriets hjemmeside opdateret med navne på arbejdsgruppens deltagere.

“Selvfølgelig er vi som forligskreds interesseret i en beslutning om, hvem der skal sidde i sådan en ekspertgruppe. Nu har vi lige lavet en stor gymnasiereform sammen, så må man spille med åbne kort over for os,” siger Annette Lind.

Htx-lærer mangler
Det undrer også SF’s uddannelsesordfører, at ministeren ikke i det mindste orienterede forligskredsen før offentliggørelsen.

“Det kommer nærmest til at virke, som om man skjuler noget. Det er en skam, for vi har haft et glimrende samarbejde i forligskredsen indtil nu,” siger Jacob Mark og tilføjer:

“Læreplansarbejdet er vigtigt i forhold til at få realiseret alle de ting, som vi er blevet enige om i gymnasieforliget. Derfor bør man lægge alle kort på bordet, så arbejdet ikke kommer ud på et sidespor.”

De to ordførere kritiserer desuden, at der ikke er nogen htx-lærer i arbejdsgruppen.

“Der bør selvfølgelig være en bred repræsentation af forskellige uddannelser og fag,” siger Annette Lind.

Brud på etiketten
Det er kutyme at spørge en forligskreds, inden der bliver nedsat sådan en ekspertgruppe, fortæller Annette Lind. Det skete for eksempel i forbindelse med Matematikkommissionen.

Heller ikke Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) eller de faglige foreninger er blevet spurgt, inden ministeren udpegede arbejdsgruppen.

“Det er kritisabelt, at GL ikke bliver spurgt. De repræsenterer jo lærerne,” siger Jacob Mark.

GL: Uklart formål
Det undrer også GL, der har kæmpet for, at lærerne inddrages i reformprocessen. Over 5.000 lærere har deltaget i kurser, hvor læreplanerne er blevet drøftet, fortæller GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen.

“Jeg har hørt, at processen på mange af disse kurser har været rigtig god, og lærerne har oplevet, at de blev hørt,” siger hun og fortsætter:

“Det undrer mig derfor, at ministeren nedsætter en gruppe af smagsdommere, hvor det er uklart, hvad formålet er, og hvilken indflydelse gruppen får. Jeg synes ikke, det klæder den ellers gode proces, der har kørt.”

Arbejdsgruppen er blevet pålagt ikke at udtale sig om arbejdet.

Gymnasieskolen.dk har forelagt kritikken for undervisningsministeren, der ikke har haft tid til svare inden redaktionens deadline.

Ministerens tværfaglige læreplansgruppe

  • Asger Wille, it-vejleder, dansk- og historielærer, Køge Gymnasium.
  • Birthe Melskens, matematiklærer, Niels Brock.
  • Bodil Fogh, dansk- og historielærer, Frederikssund Gymnasium.
  • Brian Krog Christensen, uddannelseschef, matematik- og fysiklærer, Silkeborg Gymnasium.
  • Erik Jerlung, dansk- og religionslærer, Køge Gymnasium.
  • Lars Høyer Holmquist, uddannelsesleder, historie- og samfundsfaglærer, Espergærde Gymnasium.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater