Artikel
Minister håndplukker medlemmer til ekstra arbejdsgruppe
merete_riisager-fotograf_steen_brogaard

Minister håndplukker medlemmer til ekstra arbejdsgruppe

Merete Riisager har nu taget initiativ til at oprette en ny læreplansarbejdsgruppe, hvor hun selv udpeger medlemmerne. Det er et nyt tiltag i forhold til hendes forgænger. Derfor har redaktionen forsøgt at få baggrunden for det ekstra led.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Der er for længst taget hul på masterplanen for at udarbejde læreplaner i forbindelse med den nye gymnasiereform.
Læreplansgrupperne har arbejdet på højtryk siden august, og tusindvis af lærere er på det seneste mødt op for at vurdere udkast til de kommende læreplaner.

Men nu trækker den nye undervisningsminister i nødbremsen i forhold til den planlagte proces og indfører et ekstra led. Tirsdag offentliggjorde Undervisningsministeriet, at Merete Riisager (LA) har nedsat en ‘lille og hurtigt arbejdende tværfaglig læreplansgruppe’.

Siden har gymnasieskolen.dk forsøgt at få et interview med ministeren, der dog ikke har tid.

Til gengæld har ministeriet sendt en skriftlig udtalelse til redaktionen, hvor der som på hjemmesiden forklares, “at arbejdsgruppen er nedsat med det formål at gennemlæse en række udkast til læreplaner med henblik på at bidrage til det igangværende læreplansarbejde på følgende punkter:”

 • at formålsparagraffens betoning af de gymnasiale uddannelsers almendannendje formål fremtræder klart i de indledende afsnit af læreplanerne

 • at gymnasiereformens fokus på elevernes innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer i de nye udkast til læreplaner fremtræder afbalanceret i forhold til gymnasieaftalens betoning af, at en styrket dannelse må bygge på et solidt fundament af viden og kundskaber

 • at læreplanerne fremstår sammenhængende på tværs i forhold til ovenstående.

Medlemmer må ikke udtale sig
Undervisningsministeriet oplyser desuden gymnasieskolen.dk, at læreplansgruppen består af:

 • Erik Jerlung, Køge Gymnasium.

 • Lars Høyer Holmquist, Espergærde Gymnasium.

 • Asger Wille, Køge Gymnasium.

 • Brian Krog Christensen, Silkeborg Gymnasium.

 • Birthe Melskens, Niels Brock.

 • Bodil Fogh, Frederikssund Gymnasium.

Gymnasieskolen.dk har været i kontakt med gymnasielærer på Køge Gymnasium Asger Wille, der også er medlem af Gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse.
Men han fortæller, at han ikke må udtale sig, da arbejdgruppen er blevet pålagt ikke at udtale sig om arbejdet samt at henvise til, at interesserede skal henvende sig til ministeren i stedet.

Det har gymnasieskolen.dk som nævnt også gjort og modtaget følgende svar fra ministeren:

”Som en del af gymnasiereformen sidder der lige nu mange engagerede lærere og arbejder på at revidere læreplanerne for de enkelte fag og forløb. I den forbindelse har jeg nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal gennemlæse udkast til læreplanerne og sikre, at der sker en koordinering på tværs af fagene. Arbejdsgruppen skal blandt andet arbejde for, at det almendannede formål med de gymnasiale uddannelser fremstår klart i læreplanerne.”

Hvorfor en ekstra læreplansgruppe?
Derudover har gymnasieskolen.dk stillet følgende spørgsmål til ministeren:

Hvilke kriterier har der været for udvælgelse af deltagerne i arbejdsgruppen?

“Gruppen skal supplere det igangværende store arbejde med revision af 200 læreplaner i de gymnasiale fag med et eksternt tværgående blik på et udvalg af læreplaner. Det er en gruppe af praktikere, der er udvalgt på baggrund af deres erfaring og viden. De har kendskab til formålsparagraffen og de kompetencer, der er behov for på de gymnasiale uddannelser,” skriver ministeriet.

Er forligskredsen for gymnasiereformen inddraget?

Nej. Der er informeret om gruppen med en nyhed på uvm.dk,” svarer Undervisningsministeriet.

Har man kontaktet aktører som GL eller de faglige foreninger i forbindelse med planlægningen af arbejdsgruppen?

“Nej,” svarer ministeriet.

Gymnasieskolen.dk har desuden stillet spørgsmål til ministeren om begrundelsen for, at hun pludselig har fundet det nødvendigt at nedsætte en ekstra læreplansgruppe.
Ministeriet har undladt at svare.

Arbejdet i arbejdsgruppen skal være afsluttet i januar, står der på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Nye læreplaner i alle fag

 • Med den nye gymnasiereform skal der skrives op mod 200 nye læreplaner.
 • Undervisningsministeriet har nedsat grupper, som skriver læreplaner.
 • På dialogmøder bliver lærernes feedback og input inddraget.
 • Bekendtgørelsen med læreplaner sendes til høring i begyndelsen af det nye år.
 • Læreplanerne er endelig færdige i foråret.  
 

Ministerens tværfaglige læreplansgruppe

 • Asger Wille, it-vejleder, dansk- og historielærer, Køge Gymnasium.
 • Birthe Melskens, matematiklærer, Niels Brock.
 • Bodil Fogh, dansk- og historielærer, Frederikssund Gymnasium.
 • Brian Krog Christensen, uddannelseschef, matematik- og fysiklærer, Silkeborg Gymnasium.
 • Erik Jerlung, dansk- og religionslærer, Køge Gymnasium.
 • Lars Høyer Holmquist, uddannelsesleder, historie- og samfundsfaglærer, Espergærde Gymnasium.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater