Artikel
Indflydelse og ansvar
No image

Indflydelse og ansvar

Som lærer kan du få meget indflydelse som medarbejderrepræsentant i en bestyrelse. Det er dog et stort ansvar at sidde i en bestyrelse, mener Anette Rachlitz, konsulent i GL.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvorfor skal medarbejdere sidde i bestyrelsen på en uddannelsesinstitution? 
Det er vigtigt, at personer med viden om uddannelsen og skolens liv og virke kan bringe deres perspektiver ind i diskussionen. Repræsentanterne er udpeget af medarbejderne, men de skal arbejde for skolen og ikke alene tale medarbejdernes sag. For mig er der dog ikke nogen modsætning mellem den gode skole og den attraktive og gode arbejdsplads for lærerne.

Hvilket ansvar har en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen? 
Du er forpligtiget til at være kontrolinstans over for ledelsen. Du behøver ikke at være regnskabskyndig, men du skal stille de rigtige spørgsmål til regnskab, budget, strategi og så videre. Du har selv ansvar for, at du har tilstrækkeligt med informationer til at tage stilling til en sag. Som bestyrelsesmedlem har du både ansvar, når det går godt, men du har også et ansvar for at handle og tage stilling, hvis der opstår et problem på uddannelsesinstitutionen.

Har medarbejderrepræsentanten reel indflydelse? 
Indflydelse er ikke noget, du får, det er noget, du tager. Hvis du stiller de rigtige spørgsmål og blander dig i diskussionerne, kan du få indflydelse på skolens visioner, lønpolitik, personalepolitik, studieretninger og skolens prioriteringer i det hele taget.

Hvad kræver det at sidde i en bestyrelse? 
Du skal have lyst til at engagere dig, og du skal bruge din sunde fornuft. Og så skal du have dine kollegers tillid, da det er dem, som udpeger.

Deltag i kursus om bestyrelsesarbejde 
GL afholder kursus om bestyrelsesarbejdet for alle medarbejderudpegede bestyrelsesmedlemmer den 6. november i Høje-Taastrup og kursus i økonomi den 27. februar 2013. Det er gratis at deltage for medlemmer. Læs mere og tilmeld dig på www.gl.org/arrangementer/SKB/Sider/Hjem.aspx.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater