Artikel
Hvis konflikten kommer
OK18 - Hvis konflikten kommer

Hvis konflikten kommer

Konflikt­varsel

Konflikt­varsel
Når forhandlingerne er brudt sammen, kan den ene part afgive konfliktvarsel. På statens område kan konflikten tidligst begynde en måned efter.

Ved bladets deadline den 1. marts var der en formodning om, at konflikten ville træde i kraft den 4. april.

 

Konflikt

Konflikt
Hvis din arbejdsplads bliver inddraget i konflikten – enten via en strejke eller en lockout fra arbejdsgivernes side – betyder det, at dit ansættelsesforhold bliver midlertidigt suspenderet.

Ud over at du ikke må opholde dig på din skole, og at du kan blive bedt om at aflevere skolens ejendele som for eksempel en computer, betyder det også, at du ikke modtager løn.

Løn ved strejke
Hvis GL udtager din skole til en strejke, får du konfliktgodtgørelse, som svarer til din samlede indtægt plus pension.

Løn ved lockout
Hvis staten lockouter på gymnasieområdet, vil du som berørt medlem få en kontingentnedsættelse, der modsvarer det beløb, du normalt får udbetalt efter skat plus pension. Du kan låne et tilsvarende beløb, hvor afdraget efterfølgende vil svare til kontingentnedsættelsen.  

 

Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen
Har til formål at forsøge at få parterne til at indgå et kompromis og dermed forhindre en konflikt.

Parterne er forpligtet til at møde op i Forligsinstitutionen og har tavshedspligt om indholdet fra møderne.

Forligsmanden, Mette Christensen, kan udsætte konflikten to gange a 14 dage, men kun hvis hun vurderer, at der er en mulighed for, at parterne kan blive enige. Lykkes det ikke, vil konflikten blive påbegyndt på den femte dag herefter.

 

Barsel og sygdom under konflikt

Barsel og sygdom under konflikt
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for sygdom, barsel og omsorgsdage under konflikt.
 

 

 

Ferie

 

Ferie
Man kan ikke begynde ferie samtidig med eller under konflikt. Hvis ferien er begyndt inden eller senest samtidig med konfliktens begyndelse, afvikles den som aftalt.

 

Konflikt-ABC
Find detaljerede beskrivelser og regler for før, under og efter en konflikt på GL’s hjemmeside.

 

Hvordan stopper en konflikt?

Hvordan stopper en konflikt?
En konflikt kan stoppe på tre måder:

  • Parterne bliver enige om et forlig.
  • Parterne accepterer mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen.
  • Regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning.
     

Information
Hold dig orienteret på GL’s hjemmeside eller gymnasieskolen.dk.

Husk også at opdatere dine medlemsoplysninger i Mit GL, så GL har dit korrekte timetal, korrekt skole og så videre. Under en konflikt vil GL kommunikere med dig via e-boks, sms og Mit GL.

Vær opmærksom på, at tingene kan have ændret sig siden bladets deadline, torsdag den 1. marts.

Forløb

23. februar
Forhandlerne for de statsansatte erklærede, at overenskomstforhandlingerne var brudt sammen.

26. februar
Sammenbrud i forhandlingerne for de kommunalt ansatte.

27. februar
Forhandlingerne for ansatte i regionerne brød sammen.

1. marts
Orienterende møde i Forligsinstitutionen for alle tre offentlige forhandlingsområder.

1. april
Udløber gymnasielærernes overenskomst.

4. april
Formodes konflikten tidligst at træde i kraft.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater