Artikel
Her inddeles eleverne efter deres behov
Københavns Åbne Gymnsium

Her inddeles eleverne efter deres behov

Hf-eleverne på Københavns Åbne Gymnasium bliver inddelt i klasser efter, hvordan de bedst modtager læring. Skolen mener, det er en succes.

Kan du bedst lide arbejdsro i timerne, eller foretrækker du at arbejde med dine venner i en gruppe?

Den slags spørgsmål svarede hf-eleverne på Københavns Åbne Gymnasium på sidste forår, og deres svar var med til at afgøre, hvilken klasse de begyndte i efter sommerferien.

Skolen har tre 1. hf-klasser, og lærere og ledelse fortæller, at opdelingen af elever efter læringsbehov er en succes.

“Tidligerere var der en større skævhed i klasserne. Nogle af de mere socialt orienterede elever fyldte rigtig meget, og det betød, at vi kunne komme til at overse stille og måske fagligt svagere elever. Samtidig havde nogle af de meget fagligt målrettede elever nogle andre behov for læring,” fortæller Nicolas Meunier, der er læringsvejleder og vejleder og hjælper eleverne med deres uddannelse.

Den skævhed, der var i klasserne, betød blandt andet, at der var mere uro, og at flere elever ønskede at skifte klasse eller i sidste ende gik ud af skolen.

“De første erfaringer med opdelingen viser, at frafaldet er blevet noget lavere. Normalt ville der være 20-22 elever i klasserne på nuværende tidspunkt af skoleåret, og nu er der 26-28 elever i hver klasse,” siger Nicolas Meunier.

Klasserummet er blevet mere trygt for alle elever.

Jesper Dalskov Jul, lærer
Københavns Åbne Gymnasium

Eleverne er glade
De fire elever Sara Kamberi, Rabia Lrum, Markus Jamrath Larsen og Karoline Gren Pilgaard kan godt huske spørgeskemaet, de svarede på, inden de begyndte på hf.  

De fire elever sidder rundt om et bord i et mødelokale. De har sagt ja til at fortælle lidt om dem selv og deres syn på, hvad god undervisning er.

“Jeg kan godt lide, at vi skal løse små opgaver selv, og at vi ikke skal sidde og lytte så meget. Der er et farverigt socialt liv i min klasse, og der kan hurtigt opstå lidt meget snak,” siger Rabia Lrum.

Markus Jamrath Larsen er glad for undervisningen. 

“Jeg kan huske, at jeg svarede, at jeg godt kan lide arbejdsro. Jeg kan godt lide at høre på læreren, hvis han ikke er for tør,” siger han.

Sara Kamberi supplerer:

“Jeg kan godt lide, at vi skal være aktive i timerne, men der skal være ro, når der skal være ro. Og så vil jeg gerne udfordres fagligt af lærerne, ellers bliver det for langtrukkent.”

Eleverne er enige om, at de har et godt socialt liv i klasserne.

“Jeg synes, jeg har en meget åben klasse, og selv om der dannes små grupper, så er der en god stemning. Jeg har det godt i min klasse,” fortæller Karoline Gren Larsen, inden eleverne skal tilbage til deres undervisning.

Fagligt målrettede elever
Jesper Dalskov Jul er lærer og underviser en 1. hf-klasse, som i grove træk er kendetegnet ved elever, som fagligt er målrettede, og som allerede nu ved, hvad de skal bruge uddannelsen til. Det kan både være elever, som kommer direkte fra 9. klasse, og lidt ældre elever, som nu tager en hf for at komme videre i uddannelsessystemet.

“Det er stadig en meget blandet gruppe af mennesker. Det er ikke sådan, at der kun er en ting, som virker i undervisningen i den klasse. De har også brug for variation, men der er ting, jeg kan gøre i min klasse, som ikke ville fungere i en anden klasse,” siger Jesper Dalskov Jul.

Han er glad for den nye måde at dele eleverne op på.

“Det er blevet mere homogene klasser. Jeg tror også, at klasserummet er blevet mere trygt for alle elever, fordi de har mere ens behov for læring med deres klassekammerater, og de derfor bedre kan rumme hinanden,” siger Jesper Dalskov Jul.

Årets trivselsundersøgelse bekræfter også, at den nye måde at opdele elever har haft en positiv afsmitning.

Ekstra lærer til matematik
I en af de andre klasser er der brug for, at læreren gentager og forklarer tingene lidt mere. Nogle af eleverne har haft dårligere oplevelser i folkeskolen og har mindre selvtillid. Nogle af dem har måske lidt svært ved matematik, og i den klasse er der derfor en tolærerordning i matematik, så der er det ekstra overskud og tid til at forklare opgaverne.

I den tredje klasse er de fleste elever meget orienterede mod det sociale og måske knap så meget mod det faglige. Der skal derfor helst være mange skift i undervisningen, og eleverne bliver ofte bedt om at løse små opgaver, lave et oplæg for klassen eller lave en quiz.

Er der en bagside?
Uddannelsesleder på Københavns Åbne Gymnasium Maria Lommer fortæller, at opdelingen af elever handler om, at alle elever skal lære mest muligt.

“Fokus er på læring og ikke på, hvilke typer eleverne er. Før opdelte vi efter alder, men nu blander vi efter, hvad eleverne har behov for for at lære bedst muligt,” siger Maria Lommer.

Hun fortæller dog også, at lærere og ledelse snakker om, at det måske også har en bagside at opdele eleverne, så de i højere grad ligner deres klassekammerater.

“En del af dannelsen i uddannelse er også at møde forskelligheder, og at fagligt svage elever bliver løftet af stærkere elever. Vi drøfter stadig, om man mister noget andet ved at opdele eleverne, som vi gør, og det skal vi også evaluere på,” siger Maria Lommer.

De tre klasser kort fortalt:

  • De målrettede elever, som ved, hvad de skal bruge uddannelsen til. De er forholdsvis ambitiøse, og de trives med arbejdsro og fokuseret læring.
  • De socialt orienterede elever, som har lidt mere fokus på det sociale og lidt mindre på det faglige. De trives med tydelige rammer, mange skift, små hurtige opgaver og konkurrencer.
  • De lidt usikre elever, som kan have fagligt lavt selvværd. De har brug for, at læreren har tid til dem, og at deres selvtillid opbygges. De har brug for arbejdsro og gerne høj lærerstyring.  

 

Sådan bliver eleverne inddelt

Eleverne er blevet inddelt i klasser på baggrund af et spørgeskema, de udfyldte, inden de begyndte i 1. hf. Derudover er der også blevet lagt vægt på deres skriftlige ansøgning.

Se spørgeskemaet til eleverne her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater