Artikel
“Her er ingen finere end andre”
NyborgGymnasium 1

“Her er ingen finere end andre”

To et halvt år efter fusionen med et lokalt handelsgymnasium er Nyborg Gymnasium ved at have fundet ­fodfæstet igen. Men nogle lærere føler sig mere pressede end før. 

Tekst_ Vorre

”Det var ikke den store forandring. Vi har jo hele tiden været vant til at være flere uddannelser under samme tag. Nu kom der bare nogle flere.”

Ordene kommer fra Jesper Ørum, der underviser i historie og idræt og har været på Nyborg Gymnasium i syv år. 

I januar 2016 fusionerede skolen med det lille lokale handelsgymnasium, der var en underafdeling af den store uddannelsesinstitution Tietgen i Odense. Inden udbød Nyborg Gymnasium stx, hf og IB, nu fik skolen også hhx, eux og eud. Siden er 10. klasse kommet til, så nu har hele syv uddannelser til huse i den gule bygning på Skolebakken 13. 

Jesper Ørum har været positiv over for fusionen fra start af. Selvfølgelig var den første tid kaotisk med pladsproblemer, byggerod og nye uddannelser at forholde sig til. Men beslutningen var rigtig, mener han. 

”Det var jo reelt en fiasko, der rykkede ind. Til sidst var der kun én klasse på hver årgang. Her har hhx-uddannelsen fået langt bedre muligheder, både når det gælder udbud af valgfag og studiemiljø. Antallet af hhx-elever er vokset markant, og det viser jo, at der var et behov.”

Kun få lærere fra handelsgymnasiet fulgte med til Nyborg Gymnasium. Det var dem, der havde hele deres arbejdstid på den lille hhx-skole. Siden har Nyborg Gymnasium ansat flere hhx-lærere, fordi antallet af hhx-klasser er fordoblet.

Maria Gaarsmand er en af de nye hhx-lærere. Hun begyndte på skolen i januar, og ifølge hende er der god stemning på lærerværelset.

”Alle taler med alle. I frokostpausen sætter man sig bare, hvor der er en ledig plads. Det er fantastisk at tale med musiklærere og fysiklærere og blive mindet om, at alt her i verden ikke handler om business,” siger Maria Gaarsmand, der underviser i international økonomi og afsætning. 

Jesper Ørum er enig. 

”Hhx-lærerne er bare gledet ind på linje med alle andre. Her er ingen finere end andre,” siger han. 

Politisk opbakning
Det var underskuddet på det lille handelsgymnasium, der satte skub i fusionen. Politikerne i Nyborg Kommune ønskede, at de unge i Nyborg stadig kunne tage en merkantil ungdomsuddannelse i byen, og støttede derfor fusionsplanerne. Kommunen har endda bidraget økonomisk til de nye tilbygninger, der har skabt plads til næsten 300 nye elever på skolen. 

Sune Jørgensen er tillidsrepræsentant på Nyborg Gymnasium. Han fortæller, at lærerne først blev involveret i fusionen, da beslutningen reelt var truffet. Det skete i foråret 2015.

”Nogle var ligeglade, andre syntes, det lød spændende, og så var der enkelte kritiske røster,” siger Sune Jørgensen, der mener, at stemningen generelt har været positiv. 

De nye kolleger og elever flyttede ind et halvt år før planlagt, så der var trangt på lærerværelset og ekstra pres på undervisningslokalerne i den første tid, fordi de nye lokaler ikke var klar. Men overordnet har fusionen været forholdsvist smertefri. Sune Jørgensen uddyber: 

”Lærerne opfatter uddannelserne som ligeværdige. Det har hjulpet os, at hhx-lærere og stx-lærere i dag er på stort set samme overenskomst.”

Lærerne opfatter uddannelserne som ligeværdige.

Sune Jørgensen, tillidsrepræsentant
Nyborg Gymnasium

Forskellige holdninger
Maria Gaarsmand og Jesper Ørum viser rundt i studieområdet og kantinen, der er blevet udbygget i forbindelse med fusionen. Der er også en helt ny multihal og pavilloner, der fungerer som ekstra klasselokaler. 

Lærerne på Nyborg Gymnasium var allerede inden fusionen vant til at undervise på flere uddannelser – stx, hf og IB. Det har gjort fusionen nemmere, mener Jesper Ørum. Nu underviser mange også på hhx. Han er selv én af dem, og han synes, den nye udfordring er fed.

”Om jeg underviser i historie på stx eller hhx, gør ikke nogen forskel for mig. Det er jo bare bekendtgørelsen, der er lidt anderledes,” siger han.

Om jeg underviser i historie på stx eller hhx, gør ikke nogen forskel for mig.

Jesper Ørum, lærer
Nyborg Gymnasium

For andre lærere har det været hårdt at skulle sætte sig ind i en helt ny uddannelse. Samtidig har nedskæringerne på uddannelsesområdet givet den enkelte lærer flere undervisningstimer og dermed et mere stressende arbejdsliv.

Som udgangspunkt underviser lærerne højst på to uddannelser ad gangen – enkelte skal klare tre. Ifølge tillidsrepræsentanten gør ledelsen alt for at undgå det.

”Det er voldsomt at skulle overskue tre sæt læreplaner og bekendtgørelser,” siger Sune Jørgensen.

Det har krævet hårdt arbejde, men fusionen er generelt gået godt, lyder det fra både rektor Henrik Vestergaard Stokholm (tv) og tillidsrepræsentant Sune Jørgensen på Nyborg Gymnasium.

Vidensdeling i toget
Tillidsrepræsentanten genkender de to læreres oplevelse af, at der bliver snakket på kryds og tværs af uddannelserne. Men han synes, at der stadig er et stykke vej i forhold til at få de to kulturer fuldt integreret. 

”Lærerne, der kom fra handelsgymnasiet, er stadig lidt en gruppe for sig. Hvis vi sad mere blandet på lærerarbejdspladserne, tror jeg, der ville opstå mere sparring og udveksling af idéer mellem uddannelserne,” siger Sune Jørgensen.

Han mener, at stx-lærerne for eksempel kan lære af hhx-lærernes måde at arbejde med virksomhedsbesøg og projektarbejde på.

Netop samarbejdsmulighederne på tværs af uddannelserne er noget af det, Maria Gaarsmand glæder sig allermest over ved at være på Nyborg Gymnasium. Hun synes allerede, der foregår en del vidensdeling mellem hhx og stx. Selv i toget, når pendlerne fra Odense følges ad til og fra skolen, siger hun.  

Selv håber Maria Gaarsmand på snart at få startet et samarbejde med IB.

”Når vi laver makroøkonomiske analyser af et land, er det oplagt at gå over til IB-klasserne og høre, om der er elever, der kommer derfra.”

Volumen giver muligheder
Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium, kom først til skolen, da fusionen var vedtaget. Han mener, beslutningen var rigtig, fordi den sikrede et bredt udbud af ungdomsuddannelser i området. 

”Vi kan lave en mere attraktiv skole for alle, fordi vores volumen giver mange flere muligheder, for eksempel flere valgfag,” siger Henrik Vestergaard Stokholm. 

Han mener, at campusløsningen, hvor uddannelserne bliver samlet på én adresse, er den bedste model. På den måde får eleverne de samme fællesaktiviteter og fester, og det er nemt og trygt at skifte uddannelse, hvis de har valgt forkert.   

Rektoren beskriver fusionen som ”knaldhårdt arbejde” for både lærere og ledelse. For at ryste de to lærergrupper sammen var der byvandring, vinsmagning og en masse andre sociale arrangementer i den første tid. Han føler, det har båret frugt.

”Det kultursammenstød, vi havde frygtet, har overhovedet ikke været der.”

Det kultursammenstød, vi havde frygtet, har overhovedet ikke været der.

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor
Nyborg Gymnasium

Kæp i hjulet
Her to et halvt år efter at de merkantile lærere flyttede ind, er der ved at indfinde sig en snert af hverdag, men arbejdet med fusionen er ikke slut endnu. Henrik Vestergaard Stokholm er enig med Sune Jørgensen i, at lærerne kan blive bedre til at bruge hinanden på tværs af uddannelserne.

”Derfor bliver samarbejde et fokuspunkt for os i det her skoleår,” siger han. 

Udfordringerne ved at drive skole i en tid med nedskæringer fortsætter også. Rektoren ryster på hovedet over, at politikerne opfordrer til flere fusioner, samtidig med at de har indført et omprioriteringsbidrag, der i den grad presser skolerne. På Nyborg Gymnasium vil man have 16 millioner kroner mindre i kassen i 2021 i forhold til i 2017. 

Henrik Vestergaard Stokholm siger:

”Der er en økonomisk fordel i at samle flere elever på den samme adresse og i, at vi kan bruge lærerne mere fleksibelt. Men i stedet for at få et skub fremad her i starten stikker man en kæp i hjulet. Vi gør alt det, politikerne gerne vil have, og alligevel bliver vi tævet økonomisk.” 

Tema om fusion

Læs Gymnasieskolens tema om fusion:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater