Artikel
Hårdt arbejde at lære kinesisk
Grafik 3 side 23 m txt

Hårdt arbejde at lære kinesisk

Alligevel er det en succes på Næstved Gymnasium og HF

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På få år er det lykkedes Næstved Gymnasium og HF at banke en ganske stor ”Kina-biks” op. Således har cirka 120 elever – eller hvad der svarer til næsten en tiendedel af eleverne på et af landets største gymnasier – fordelt på 2-3 hold per årgang kinesisk som enten valgfag eller som studieretning med kinesisk A, engelsk A og erhvervsøkonomi C. 
Eleverne vil efter studentereksamen være i stand til at begå sig på kinesisk, det vil sige føre en hverdagsagtig samtale og læse nogle basale tekster. De lærer 250 skrifttegn. En normal tommelfingerregel siger, at man skal beherske cirka 2.500 tegn for at læse en avis. 
”Men du kan ikke sammenligne kinesisk med andre sprog. Det er mit indtryk, at man i gymnasiet har mere fokus på det mundtlige. Man kan sige, at eleverne får en introduktion til sproget – og det kan man, hvis man skal være lidt grov, sige om alle sprogfagene på nær engelsk – og derudover får de jo nogle almendannende færdigheder i grammatik og teknik til indlæring ­af sprog, som de jo forhåbenlig kan bruge i fremtiden,” siger Kristoffer Hanghøj Laursen, der underviser i kinesisk og engelsk og er fagkoordinator. 
Han begyndte selv at studere kinesisk, mens han læste lingvistik og blev introduceret for kinesiske skrifttegn, som han syntes var pæne. Efterfølgende flyttede han til Kina, hvor han boede i fem år. 
”Men det er svært at lære kinesisk. Grammatikken er svær, og det er hårdt arbejde. Derfor kan det måske blive svært at fastholde den nuværende succes, når det ikke længere har nyhedens interesse.” 
Indtil videre går det dog godt. Næstved Gymnasium og HF har etableret et succesfuldt samarbejde med den lokale virksomhed Novenco, der producerer ventilationssystemer og har flyttet meget af produktionen til Wuxi i Kina, en kinesisk spytklat fra Næstveds partnerskole i Jiaxing. Det bliver til fabriksbesøg på studieturene til Kina, ligesom virksomhedens kinesiske ansatte besøger gymnasiet og taler kinesisk med eleverne, når de er på besøg i Danmark. Samarbejdet udvides yderligere i 3.g, når erhvervsøkonomi kommer på banen. 
Kristoffer Hanghøj Laursen erkender, at der bag en del af fagets hurtige vækst og udbredelse også ligger et fravalg af andre fag hos nogle af eleverne. 
”Men der ligger helt klart en legitimitet i faget, også fremadrettet. Det er vigtigt med fag som kinesisk for at få os ud af den eurocentriske tankegang. Og vi bør utvivlsomt give nutidens og morgendagens unge muligheden for at lære et sprog, som en femtedel af verdens befolkning taler. Det er fint, at det udbydes som valgfag – men at det er for svært at lære, som en leder i Politiken har argumenteret for, er ikke et argument for, at det ikke skal tilbydes. Så skulle man jo have slettet matematik fra den obligatoriske fagrække for længst,” mener fagkoordinatoren. 
”Det er dog klart, at vi stadig mangler at finde vores ben at stå på i gymnasieskolen. Og få tilrettet læreplanerne efter det. Jeg håber – og tror på – at vi kan fastholde noget af den nuværende succes.”

KINESISK OMRÅDESTUDIUM PÅ C-NIVEAU

Kinesisk områdestudium på C-niveau udbydes på forsøgsbasis. 
Det blev i skoleåret 2010/2011 læst på ét gymnasium og i skoleåret 2011/2012 udbudt på 18 af de almene gymnasiale institutioner og 6 erhvervsrettede gymnasiale uddannelser. En mindre del af undervisningen er indføring i elementære træk ved det kinesiske sprog. 
I nuværende skoleår tilbyder 28 almene gymnasier og 11 handelsgymnasier kinesisk områdestudium. 
Kinesisk i grundskolen 
9 grundskoler tilbyder kinesisk (ikke-verificerede oplysninger).

SPROGFAGET KINESISK

Kinesisk som sprogfag kan læses på A- og B-niveau. 
Kinesisk A og B indgår i fagrækken på almene gymnasier, erhvervsrettede gymnasier og voksen-uddannelsescentre. 
I skoleåret 2012/2013 læses og/eller udbydes kinesisk efter valgfagsbekendtgørelsen på 33 institutioner i hele landet. 
Kinesisk som 2. fremmedsprog har fra skoleåret 2011/2012 været udbudt som forsøg på 17 forskellige gymnasier. 
Kinesisk som fortsættersprog 
Stenhus Gymnasium & HF og Niels Steensens Gymnasium har fået tilladelse til forsøg med kinesisk som fortsættersprog. Stenhus Gymnasium begyndte i skoleåret 2011/2012. Niels Steensens Gymnasium begynder i 2013. Begge gymnasier har tilknyttet en grundskole, der udbyder kinesisk.

Antal elever, der afsluttede kinesisk områdestudium C i 2012

Antal elever, der afsluttede et ikke-europæisk sprog eller russisk i 2012

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater