Artikel
Gymnasium sætter fester på standby
l-alkohol-fest_0_0_0_0-aspect-ratio-348-234

Gymnasium sætter fester på standby

Flere lærere på Det frie Gymnasium har gennem længere tid været utrygge ved at være festvagter til skolens fester, hvor der udskænkes alkohol til børn under 16 år. Nu er festerne blevet sat på pause, indtil skolen har fundet en ny form for fester.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

I morgen – den 24. februar – skulle der egentlig have været normal gymnasiefest på Det frie Gymnasium i København. Traditionen tro med deltagelse af både skolens gymnasieelever og grundskoleelever.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har i den senere tid erfaret, at en del medlemmer fra Det frie Gymnasium gennem længere tid har været utrygge ved, at de var pålagt at deltage i festerne, hvor der bliver serveret alkohol til mindreårige. Nu har skolens samarbejdsudvalg besluttet at sætte festerne på standby.

”Festen i morgen er aflyst, og vores samarbejdsudvalg har taget en beslutning om at sætte festerne på standby, indtil vi har fundet nogle rammer for festerne uden gråzoner,” siger Morten Kristian Hansen, tr-suppleant på Det frie Gymnasium.

”Mange af mine kolleger synes ikke, det var OK, at vi var i en arbejdssituation, der indebar, at man skulle skænke alkohol til børn under 16 år. Nu skal vi i fællesskab have fundet ud af, hvordan vi afholder festerne, så vi både er sikre på, at vi overholder reglerne og lever op til tidens dagsorden omkring alkohol til unge,” fortsætter han.

Vi skal have skabt nogle rammer, hvor det er trygt for både ansatte og elever.
Morten Kristian Hansen, TR-suppleant
Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium lander dermed i en højaktuel diskussion om servering af alkohol til festerne på landets gymnasier. For hvad er egentlig OK og den bedste løsning i forhold til alkohol og unge i en gymnasievirkelighed anno 2023?

Grundskoleelever inviteres også
De fleste gymnasier oplever at have enkelte elever under 16 år, men det helt særlige for Det frie Gymnasium er, at de også har en grundskoleafdeling for 8.-10. klasse. Og samtlige elever – både de 140 grundskoleelever og de 550 elever på gymnasiet -er inviteret med til skolens fester. Altså er der langt flere elever under 16 år med til festerne.

”Vi har længe diskuteret, om vores alkoholudskænkning skulle laves om, men der kom for alvor gang i diskussionen omkring sommerferien, da Sundhedsstyrelsen kom med en opfordring om, at man ikke skal sælge eller servere alkohol til unge under 18 år,” fortæller Morten Kristian Hansen.

Normalt holder gymnasiet seks årlige fester for alle skolens elever. Her sælges øl, Breezers og sodavand, og festerne har i flere år kørt med en særlig alkoholfri lounge – med brætspil og musik – men ingen alkohol.

”Der er blandt lærerne forskellige holdninger til spørgsmålet om alkohol til festerne, men der er en konsensus om, at vi skal have skabt nogle rammer, hvor det er trygt for både ansatte og elever,” siger Morten Kristian Hansen.

En proces siden corona
Rektoren på Det frie Gymnasium, Sara Mac Dalland, er ærgerlig over, at flere har ment, at det var nødvendigt at gå til GL med deres utryghed over skolens fester.

”Siden corona har vi været i gang med en proces omkring festerne, og jeg ville ønske, at lærerne havde følt, de kunne gå vores normale demokratiske veje. Men nu har vi taget konsekvensen og sat festerne på standby, mens vi undersøger, hvordan vi fremadrettet holder nogle fester, hvor vi overholder alle regler og er i tråd med strømningerne omkring alkohol,” fortæller Sara Mac Dalland.

Det burde have været tydeligt, at man havde en mulighed for at sige nej til de her barvagter.
Sara Mac Dalland, rektor
Det frie Gymnasium

En del af utilfredsheden hos lærerne har handlet om, at vagterne til festerne var pålagt dem som en del af deres opgaveportefølje – og altså ikke noget, de kunne sige nej til.

”I processen omkring fester har der også været talt om, at det ikke var nødvendigt at tage barvagter, hvis man ikke ville. Det kan jeg nu forstå ikke har været kommunikeret tydeligt nok ud. Det må jeg tage på min kappe og få rettet op på. Det burde have været tydeligt, at man havde en mulighed for at sige nej til de her barvagter,” siger Sara Mac Dalland.

I stedet for den aflyste fest har eleverne arrangeret et fastelavnsarrangement – med tøndeslagning og fællesspisning – men uden alkohol. Hvornår næste fest kan afholdes, kommer an på, hvornår skolemødet på Det frie Gymnasium har vedtaget nye studie- og ordensregler. På gymnasiet arbejder man nemlig med udvidet elevdemokrati, og skolemødet – med samtlige elever og ansatte – er skolens øverste myndighed.

”Her på skolen er det ikke bare rektor, der bestemmer, så den demokratiske beslutning tager længere tid, men lovgivning og arbejdsmiljø for de ansatte står selvfølgelig altid over skolemødebeslutninger,” konstaterer Sara Mac Dalland.

Følger ikke butiksregler
Om gymnasiets hidtidige praksis omkring udskænkning af alkohol til mindreårige er et brud på loven, afhænger af, om Københavns Politi definerer gymnasiets fester som et lukket eller offentligt arrangement.

Det er ikke helt nemt at finde ud af, hvordan reglerne er omkring alkohol til gymnasiefester – blandt andet fordi de lokale politikredse kører med forskellige praksisser på området.

Mange formastes måske til at tro, at reglerne omkring udskænkning følger reglerne omkring, hvad de unge må købe af alkohol i butikkerne, men det er ikke tilfældet. Det springende punkt i forhold til alkoholudskænkning er, om gymnasiefesten betragtes som et lukket eller et offentligt arrangement af den lokale politikreds, og om de har behov for en såkaldt lejlighedsbevilling.

Betragtes gymnasiefesten som et lukket arrangement, er der som udgangspunkt ingen regler for alkoholservering. Ligesom hvis det var en privat konfirmationsfest eller andet, må man derfor udskænke alkohol til alle – også unge på 14 eller 15 år.

Noget af det, politiet kigger på, når de vurderer, om en gymnasiefest er et åbent eller lukket arrangement med krav om lejlighedsbevilling, er blandt andet deltagernes relation til hinanden, og om festen holdes med fortjeneste for øje.

Lagt ud til lokal drøftelse
I forhold til at pålægge gymnasielærere vagter til fester, hvor der også serveres alkohol til mindreårige, er det ikke opgaver, der er reguleret i de statslige overenskomster, oplyser Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK).

Alkohol forsvinder ikke fra ungdomskulturen, fordi vi forbyder det på gymnasierne.
Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Ifølge STUK er det op til den lokale ledelse, om den vil tillade alkoholindtagelse for elever – også under 16 år – selvfølgelig under gældende regler, og det ligger inden for institutionsledelsens ledelsesret at sikre, at festerne forløber ansvarligt og under opsyn.

Hos GL mener formand Tomas Kepler dog ikke, at det er en god idé at pålægge gymnasielærere opgaver mod deres vilje.

”Gymnasielærere er lige så optagede som alle andre af at løse opgaver, som giver mening, og som man kan stå inde for, så generelt er det en dårlig idé at pålægge lærere opgaver, de ikke ønsker at påtage sig – som at sælge alkohol til mindreårige,” siger Tomas Kepler.

”Jeg kan godt forstå, hvis nogle lærere ikke synes, det følger tidens ånd at skulle deltage i fester, hvor der udskænkes alkohol til mindreårige, men det er et spørgsmål, der er op til den lokale drøftelse ude på skolerne. Det er ikke noget, vi kan diktere fra centralt hold,” fortsætter han.

Alment dannende arbejde med alkohol
I en tid hvor samfundet ser kritisk på alkoholkulturen blandt unge, mener Tomas Kepler dog, det er vigtigt, at gymnasierne lokalt får taget nogle grundige snakke om, hvordan alkoholpolitikken skal være.

”Lærerne er nok noget delte på det her spørgsmål. Nogle ønsker et decideret forbud mod alkohol i enhver tænkelig sammenhæng, andre synes, det hele allerede er blevet meget puritansk og ønsker ikke yderligere stramninger. Spørgsmålet er, hvor snittet skal ligge, når det hverken er total frihed eller totalt forbud, vi vil have,” siger Tomas Kepler.

”Alkohol forsvinder ikke fra ungdomskulturen, fordi vi forbyder det på gymnasierne, så lokalt er det vigtigt at få drøftet, hvordan vi som alment dannende gymnasier kan arbejde med alkohol,” fortsætter han.

Ifølge Tomas Kepler er det vigtigt med klare regler, så hverken elever eller lærere kommer i klemme.

”Og nogenlunde ensartede regler ville være ønskværdige. Skoler skal ikke kunne konkurrere på alkoholpolitik,” mener Tomas Kepler.

På Det frie Gymnasium glæder tr-suppleant Morten Kristian Hansen sig over, at de kommende regler for festerne ikke kommer som et diktat fra oven uden for skolen – men som noget, elever og ansatte finder ud af i fællesskab.

Alkohol til unge – hvad siger loven?

Når det handler om alkohol til unge, skelner loven mellem ”salg” og ”udskænkning” af alkohol.

Der er tale om salg af alkohol, når man tager det købte med sig væk fra salgsstedet – for eksempel et supermarked.
Her er det ikke tilladt at sælge nogen former for alkohol til unge under 16 år. For unge mellem 16 og 18 år må der sælges alkohol under 16,5 procent.
Reglerne omkring salg af alkohol findes i ’Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år’.

Når det handler om udskænkning, som er det, der foregår til en gymnasiefest, skelner loven udelukkende mellem en aldersgrænse på over eller under 18 år.
Er det et offentligt arrangement med mere end 150 personer, kræver det en lejlighedstilladelse, og så må der ligesom steder med påkrævede alkoholbevillinger som barer og restauranter, ikke sælges nogen former for alkohol til unge under 18 år.
Er festen derimod et lukket arrangement – uden fortjeneste for øje, er der ligesom ved private fester ingen regler for alkoholudskænkning – og heller ingen nedre aldersgrænse for alkoholudskænkning.
Reglerne omkring udskænkning findes i ’Restaurationsloven’’.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Fyns Politi, Restaurationsloven og Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år

Alkohol til gymnasiefester – hvad siger loven?  

Om der er lovmæssige aldersgrænser for alkoholservering til en gymnasiefest, afhænger af, om festen betragtes som et offentligt eller et lukket arrangement – og om ”der søges opnået fortjeneste”. En vurdering, der altid foretages af den lokale politikreds.

Er det et offentligt arrangement, kræves en lejlighedsbevilling, og så må der ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år.
Er det et lukket arrangement, er der ingen nedre aldersgrænse for alkoholudskænkning.

De enkelte politikredse kører med meget forskellige praksisser på området. Hos Københavns Politi har man ingen faste retningslinjer – det beror på en individuel konkret vurdering.
Hos Fyns Politi stiller man altid krav om en lejlighedsbevilling ved gymnasiefester, da fester ikke er skolens normale hverv. Til gengæld anser Fyns Politi gymnasiefester for et ”sluttet selskab”, og dermed er det fuldt lovligt at udskænke alkohol til unge – også under 16 år.
I lejlighedsbevillingen opstiller Fyns Politi til gengæld en række krav – blandt andet må gymnasierne ikke udskænke alkohol på over 15 procent.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Fyns Politi og Københavns Politi

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater