Artikel
Rektorer er dybt splittede om alkoholforbud
l-alkohol-fest_0-aspect-ratio-348-234

Rektorer er dybt splittede om alkoholforbud

Skal alkohol på studieture være forbudt? Ja, for der er brug for en kulturændring, siger gymnasiernes lederforeninger. Mange rektorer er lodret uenige.

Tekst_ Tina Rasmussen
Foto_ Shutterstock

Står det til Sundhedsstyrelsen og gymnasiernes to lederforeninger bør der indføres et totalt alkoholforbud på studieturene. Men ude på skolerne har mange rektorer en anden holdning.

Ole Droob, der er rektor på Hasseris Gymnasium, er imod et forbud.

”Jeg tror meget mere på at lære eleverne at få et fornuftigt forhold til alkohol. Vi har klare alkoholregler på vores studieture og har ingen problemer, så jeg ser ingen grund til at ændre på noget,” siger Ole Droob.

På Hasseris Gymnasium har man både IB og flere studieretninger med et internationalt fokus, og skolen sender klasser afsted på studieture i både 1.g, 2.g og 3.g. På studieturene i 1.g, hvor langt de fleste elever er under 18 år, er der totalt alkoholforbud. På turene i 2.g og 3.g, hvor hovedparten er 18 år eller mere, må eleverne godt drikke alkohol, så længe de er hjemme til et bestemt tidspunkt og er friske til næste dags program.

”Overholder eleverne ikke reglerne, bliver de sendt hjem for egen regning. Men det er stort set aldrig sket,” siger Ole Droob.

Men hvorfor skal alkohol overhovedet være en del af en studietur?
”Vores studieture er ikke drukture, tværtimod er der et tårnhøjt fagligt niveau på turene. Men der er jo ikke undervisning 24 timer i døgnet, og at eleverne nyder en øl eller et glas vin om aftenen, kan jeg ikke se noget problem i,” siger Ole Droob.

En Guinness i Dublin
På Odder Gymnasium er rektor Anne Bisgaard Vase også imod et forbud.

”I august skærpede vi vores alkoholpolitik. Vi har ikke indført et totalt forbud, men meget firkantede regler,” siger hun.

Nu er alkohol på studieture kun tilladt i særlige tilfælde eller i beskedent omfang, når dagens program er slut. Det afgør de lærere, der er afsted. Eleverne må under ingen omstændigheder blive berusede, fortæller Anne Bisgaard Vase.

Hvorfor har I ikke indført et forbud?
”Beslutningen er taget i dialog med lærerne. Flere synes, at det for eksempel fortsat skal være muligt at gå på pub med eleverne og smage en Guinness, hvis man er i Dublin.”

Jeg tror meget mere på at lære eleverne at få et fornuftigt forhold til alkohol.
Ole Droob, rektor
Hasseris Gymnasium

Skal alkoholforbud for alvor vinde frem på gymnasierne, skal alle skoler i et lokalområde blive enige om det, vurderer hun.

”Det har ikke haft betydning for vores beslutning, men flere lærere har nævnt, at det kan være et konkurrenceparameter i forhold til at få elever,” siger Anne Bisgaard Vase.

Gymnasieskolen.dk har talt med flere skoler, der ikke vil indføre et alkoholforbud på deres studieture.

Nødt til at handle
Diskussionen om alkohol og studieture har kørt på mange skoler siden skoleårets start. Årsagen er det brev, som Sundhedsstyrelsen i august sendte til rektorer og direktører på landets gymnasier og erhvervsskoler.

Brevet blev sendt ud i samarbejde med gymnasiernes to lederforeninger, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. I brevet blev skolerne opfordret til at gøre studieturene ”100 procent alkoholfrie fra start til slut uanset alder på de deltagende elever”.

Opfordringen kommer efter, at Sundhedsstyrelsen i foråret kom med nye anbefalinger om unges indtag af alkohol. Styrelsen fraråder nu, at børn og unge under 18 år drikker alkohol.

Begrundelsen for de nye anbefalinger er en øget viden om alkohols kræftfremkaldende egenskaber og skadelige effekter på hjernen – sidstnævnte især for børn og unge.

Alkohol øger også risikoen for ulykker, vold og uønsket sex. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i gennemsnit dør én 15-20-årig om måneden i Danmark, hvor dødsfaldet kan relateres til alkohol.

Hvis man vil lave en grundlæggende kulturforandring, er et forbud den eneste vej.
Ole Heinager, formand
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Alt det er skolerne nødt til at handle på, og derfor skal det være slut med alkohol på studieture, mener Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Studieturen er en faglig tur. Det signal skal vi sende til eleverne, og derfor har alkohol ikke noget at gøre på sådan en tur,” siger Ole Heinager, der er direktør på NEXT og selv har indført et forbud fra dette skoleår.

”Lærerne er meget delte, mange har skældt mig ud. Men hvis man vil lave en grundlæggende kulturforandring, er et forbud den eneste vej,” siger han.

En øl bliver til flere
Mange gymnasier har i de seneste år arbejdet på at få eleverne til at drikke mindre og indført alkoholpolitikker i forhold til fester, arrangementer og studieture. Mange skoler giver eleverne lov til at drikke et glas vin eller en øl om aftenen, når de er afsted på studietur – hvis de ikke bliver fulde, er friske næste morgen og i det hele taget overholder skolens studie- og ordensregler.

Men nu er der behov for et decideret forbud, mener Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier.

”Erfaringerne viser, at det er svært at styre, når man giver lov til lidt. Den ene øl bliver til flere. Det hører jeg både fra mine egne lærere og fra andre skoler,” siger han.

”Der er brug for en kulturændring. Vi sender elever og lærere afsted for at lave undervisning – ikke for at lave byture.”

Roskilde Gymnasium, hvor Henrik Nevers er rektor, lavede i 2017 sammen med de 24 andre gymnasier i det såkaldte Gymnasiefællesskab et fælles kodeks om alkohol til fester og studieture. Her står, at alkohol ikke er tilladt, men at der kan gives dispensation til, at eleverne må drikke alkohol i begrænset omfang til middagen den sidste aften.

Nu har man ændret kodekset, så alkohol på studieturene ikke er tilladt overhovedet. Men kun 13 ud af de 25 skoler har på nuværende tidspunkt skrevet under på det nye kodeks.

For mig at se er det ikke et problem, at eleverne drikker en øl.
Anne Bisgaard Vase, rektor
Odder Gymnasium

Op til den enkelte skole
Anne Bisgaard Vase synes, det er udmærket, at lederforeningerne har en holdning og opfordrer til studieture uden alkohol, men det må være op til den enkelte skole at beslutte, hvad den rigtige løsning er, mener hun.

”Fos mig at se er det ikke et problem, at eleverne drikker en øl, men det er til gengæld et problem, når nogle bliver berusede og ødelægger fællesskabet, eller der opstår farlige situationer, som det er svært at stå med som lærer. Det er baggrunden for den linje, vi nu har lagt,” siger Anne Bisgaard Vase.

På Hasseris Gymnasium er rektor Ole Droob enig. Han vil ikke afvise, at et forbud kan være den rigtige løsning på nogle skoler.

”Gymnasierne er vidt forskellige. Der er forskellige elevgrupper, og lærerne har forskellige holdninger. Hvis jeg var rektor på en anden skole med en anden elevgruppe, ville jeg måske have en anden holdning i forhold til et forbud,” siger Ole Droob.

Han har drøftet et alkoholforbud med lærerkollegiet, og her var holdningen, at man skulle holde fast i skolens nuværende regler. Blandt lærerne var der bekymring for, at et forbud vil være svært at håndhæve og give dem en langt mere kontrollerende rolle. Desuden tvivlede lærerne på den reelle effekt af et forbud, fordi man ikke kan kontrollere elevernes færden 24 timer i døgnet.

Samme bekymring og tvivl har lærerne på Odder Gymnasium, fortæller Anne Bisgaard Vase.

Hverken Henrik Nevers eller Ole Heinager vil komme med et svar på, hvordan lærere på studietur skal bære sig ad med konkret at håndhæve et forbud. Det må lærere og ledelse tage en snak om lokalt på den enkelte skole.

”Men jeg tænker ikke, at man skal løbe rundt og opspore eleverne konstant,” siger Henrik Nevers.

Ole Heinager er enig.

”Lærerne skal først og fremmest holde øjne og ører åbne og bruge deres sunde fornuft,” siger han.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater