Artikel
Gymnasier er uenige om alkoholforbud på studieture
Studietur-2-aspect-ratio-348-234

Gymnasier er uenige om alkoholforbud på studieture

Sundhedsstyrelsen og gymnasiernes lederforeninger vil have studieture uden alkohol. Men ude på skolerne er meningerne delte.

Tekst_ Tina Rasmussen og Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock

Lige nu fylder diskussioner om studieture og alkohol en hel del på landets gymnasier. Årsagen er det brev, som Sundhedsstyrelsen lige inden skoleårets start sendte til rektorer og direktører på gymnasier og erhvervsskoler.

Her præsenteres en række forslag til at ændre reglerne på skolerne, så alkoholen kommer til at fylde mindre til fester, arrangementer og studieture. Et af forslagene er at gøre studieturene 100 procent alkoholfri.

De to lederforeninger, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, er medunderskrivere af brevet.

Men ude på skolerne er der forskellige holdninger til, om et decideret forbud mod alkohol på studieture er den rette vej at gå. Det viser en rundspørge til 12 tilfældigt udvalgte gymnasier over hele landet, som gymnasieskolen.dk har lavet. Kun 3 ud af de 12 skoler har på nuværende tidspunkt indført et totalt alkoholforbud.

Det er ikke et urimeligt krav, at eleverne skal undvære alkohol mandag til fredag.
Maria Faldborg Steinhausen, TR-suppleant
Helsingør Gymnasium

Hører ikke sammen
Helsingør Gymnasium er en af de skoler, hvor det er slut med alkohol på studieture.

”Vi har indført 100 procent alkoholfrie studieture fra dette skoleår. Vi har i mange år diskuteret omfang, forbud og håndhævelse. Mit indtryk er, at flertallet af lærerne er enige i beslutningen,” fortæller Maria Faldborg Steinhausen, der er tillidsrepræsentantsuppleant på Helsingør Gymnasium.

Hun bakker selv op om forbuddet.

”Min egen holdning er klart, at alkohol og studieture ikke hører sammen. Studieturen er undervisning, og det er ikke et urimeligt krav, at eleverne skal undvære alkohol mandag til fredag,” siger hun.

På Nordfyns Gymnasium har man ikke noget alkoholforbud.

”Det er okay, at eleverne drikker et glas vin eller øl om aftenen. Men vi har klare regler om, at alkohol skal indtages med måde og i henhold til skolens studie- og ordensregler, og at eleverne skal være hjemme ved midnat og være friske og klar til det faglige program næste morgen. De skriver under på reglerne inden turen,” fortæller tillidsrepræsentant Lisbeth Møller og fortsætter:

”Hvor strikt reglerne bliver overholdt afhænger lidt af, hvilken destination turen går til, og hvilke lærere der er afsted. Men der er altid et klart signal til eleverne om, at det er det faglige program, der skal fylde. Vi er ikke taget på studietur for at gå i byen.”

På det fynske gymnasium har man diskuteret, om man skal indføre et forbud.

“Men vi har også diskuteret, at jo flere regler vi sætter op, jo mere kontrol kræver det. Det vil ændre rollen som lærer på studieturene. Det bliver en mere restriktiv og kontrollerende rolle, og det ønsker mange lærere ikke,” siger Lisbeth Møller.

Nye anbefalinger
Baggrunden for opfordringen er Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om unges indtag af alkohol, som blev meldt ud i foråret. Styrelsen fraråder nu, at unge under 18 år drikker alkohol.

”Det skyldes, at der er kommet mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung – blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog,” skriver Sundhedsstyrelsen blandt andet i brevet til landets gymnasier og erhvervsskoler.

Problematikken ved et forbud er jo, hvordan man skal håndhæve det.
Line Thorsteinsson, TR
Nørre Gymnasium

Alkohol øger samtidig risikoen for ulykker, vold og uønsket sex. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i gennemsnit dør én 15-20-årig om måneden i Danmark, hvor dødsfaldet kan relateres til alkohol.

Nye dilemmaer
Mange gymnasier har i de senere år arbejdet på at ændre alkoholkulturen og få eleverne til at drikke mindre. En del gymnasier har lavet alkoholpolitikker i forhold til fester, arrangementer og studieture.

Rundspørgen viser dog, at mange gymnasier fortsat giver eleverne lov til at drikke et glas vin eller øl om aftenen, når de er på studietur – så længe de er hjemme til et bestemt tidspunkt, ikke bliver fulde og er friske og parate til næste dags program.

Sådan har det hidtil været på Nørre Gymnasium, men på grund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger har skolen nu indført et forbud.

“Mit indtryk er, at der generelt er opbakning til det i lærerkollegiet,” siger tillidsrepræsentant Line Thorsteinsson.

Men et forbud rejser nye dilemmaer, fortæller hun.

”Problematikken ved et forbud er jo, hvordan man skal håndhæve det. Skal man som lærer agere politimand, undersøge elevernes værelser for vodkaflasker midt om natten og måle deres promille, eller er det fint nok, hvis eleverne ikke lugter af sprut om morgenen?”

Forbud på vej på 25 skoler
25 gymnasier på Sjælland har lavet et fælles kodeks om alkohol til fester og studieture. I det nuværende kodeks står, at alkohol på studieture ikke er tilladt, men der kan dog gives dispensation til, at eleverne må drikke alkohol i begrænset omfang til en afsluttende middag.

Efter at Sundhedsstyrelsen udsendte brevet om anbefaling af alkoholfrie studieture, har de 25 gymnasier nu besluttet at lave et nyt kodeks, hvor alkohol på studieture ikke er tilladt overhovedet.

På den her måde undgår vi diskussionen med elever om, at de gerne må drikke på nabogymnasiet.
Thomas Jørgensen, rektor
Borupgaard Gymnasium

De 25 gymnasier indgår i det såkaldte Gymnasiefællesskab. Forperson for fællesskabet og rektor på Borupgaard Gymnasium Thomas Jørgensen siger:

“Vi synes grundlæggende, at studieture uden alkohol er en god idé. Der er et fagligt program, og eleverne skal op og være friske. Vi er som gymnasier enige om at tage et fælles ansvar, og på den her måde undgår vi diskussionen med elever om, at de gerne må drikke alkohol på nabogymnasiet.”

Kodekset har været gældende siden 2017, og nu skal de nye regler med alkoholforbud på hele studieturen implementeres.

“Når der sker en samfundsudvikling, skal vi forholde os til den, og når Sundhedsstyrelsen anbefaler ingen alkohol til unge under 18 år og ingen alkohol på studieture, er det naturligt, at vi følger det,” siger Thomas Jørgensen.

 

Præcisering den 19/10: Det er på nuværende tidspunkt kun 13 ud af de 25 skoler i Gymnasiefællesskabet, der har skrevet under på det nye kodeks.

Kommentar til artiklen
  1. Utopierne står i kø på rektorkontorerne: Studieture uden en drink! Overtrædelse af forbud: Hjemsendelse med fly for egen regning, en uges skolekarantæne og trussel om udsmidning. Sådan! Når man ikke engang kan vedtage blot én alkoholfri gymnasiefest om året – fordi eleverne ikke gider at komme – hvordan skulle man så håndhæve et exterritorialt forbud m/u FN-konvention. Men at fordre, at 18-årige gymnasieelever ikke må tage en øl efter en studiedag eller en drink på et diskotek er da gymnasie-gak-gak. Noget andet er vilde udskejelser, der ødelægger studieturens formål. Det er da glædeligt, at der findes realistiske ledere, som ved at forbud kan skade mere end de gavner, især når man ser på den praktiske virkelighed. Måske skulle forbuds-rektorerne ta´på et kursus hos Blå Kors, hvor de kan bekræfte hverandre i deres progressive virkelighedsopfattelse. Men, igen: Godt at der er ledere med fødderne på jorden. Måske har de i deres studietid oven i købet “været ude i virkelighedens verden”, erhvervsarbejde og noget?

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater