Artikel
Google Translate tilladt til alle nye eksamener i sprog
No image

Google Translate tilladt til alle nye eksamener i sprog

Lærere med erfaringer i digitale eksamener i fremmedsprog afviser, at Google Translate kan hjælpe elever til en bedre eksamen. Andre lærere er skeptiske.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Umiddelbart kan det lyde som en god nyhed for dovne elever: Google Translate og alle andre digitale hjælpemidler bliver tilladt til eksamen i fremmedsprog med den nye reform.

Formanden for Spansklærerforeningen, Irma Kobæk, mener dog, at elever bliver skuffede, hvis de tror, det nu bliver nemmere at gå til eksamen.

Hvor Google Translate tidligere har været en måde at snyde til eksamen på, vil brugen af Google Translate nu i virkeligheden kun snyde brugeren selv, mener Irma Kobæk.

Hun har også været med til at skrive den nye læreplan for spansk, som i øjeblikket er i høring.

“Eksamen er udarbejdet på en måde, så du ikke kan bruge Google Translate til noget. Du skal være meget dygtig til spansk for at kunne gennemskue de oversættelsesfejl, Google Translate laver,” siger Irma Kobæk.

En decideret oversættelse fra spansk til dansk eller omvendt skal eleverne ikke lave til eksamen. Og dermed har Google Translate lille betydning, mener Irma Kobæk.

I den skriftlige eksamen er der lagt “benspænd” ud, som ifølge Irma Kobæk også vil afsløre elever, som ikke har fulgt med i timerne. For eksempel kan der være en boks med 16 ord, og 10 af dem skal bruges i en tekst, eleven skal skrive.

“Eleven bliver nødt til at kende ordklasserne og de rigtige bøjninger for at kunne bruge ordene korrekt i teksten. Det kan Google Translate ikke hjælpe dem med,” siger Irma Kobæk.

Ifølge hende oversætter Google Translate først dansk til engelsk og derfra til spansk – eller omvendt. Det danske ord “I” bliver for eksempel til det engelske “I” (“jeg”), og dermed bliver oversættelsen til spansk ofte helt forkert.  

Forsøg bliver permanent
I blandt andet spansk og engelsk har der været forsøg med digital eksamen i gymnasiet med adgang til alle hjælpemidler. Og det er denne “forsøgseksamen”, som nu gøres permanent i alle sprogfag.

Den skriftlige eksamen i spansk indledes med en delprøve, hvor eleverne ikke må have hjælpemidler, og derefter følger en prøve på tre timer med brug af alle hjælpemidler.

Irma Kobæk var censor på forsøgsordningen og rettede 200 eksamensopgaver sidste år.

“Jeg vil godt vove den påstand, at eleverne bliver bedre til at skrive spansk med denne eksamen. De skriver mere selvstændigt, end når de skal lave en mere bunden oversættelse,” siger Irma Kobæk.

Fransklærere mere skeptiske
Der er dog også lærere, som beklager, at Google Translate og andre digitale hjælpemidler nu kan bruges til eksamen. Formanden for Fransklærerforeningen, Ann Christine Madeleine Leturgie, forudsiger, at det kan få en uheldig effekt på selve undervisningen.

“At lære sprog er også hårdt arbejde, hvor du sidder ned og øver verber. Med Google Translate til eksamen bliver det sværere at overbevise visse elever om, at de ikke bare kan slå alting op, men at de bliver nødt til at lære sproget for at kunne bruge det,” siger hun.

Hun mener også, at eksamen og undervisningen skal tilpasses den digitale virkelighed, men hun mener samtidig, at den er en meget stor udfordring for sprogundervisningen.  

“Google Translate bliver hele tiden bedre, men lærer ikke eleverne, hvordan de skal bygge en sætning op. Når du ude i virkeligheden står over for en marokkaner, en canadier eller en franskmand og skal tale fransk, så skal du have et sprog, og så kan du ikke bruge Google Translate,” siger Ann Christine Madeleine Leturgie.

Forberedelse til virkeligheden
Formanden for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF, Bodil Hohwü Nielsen, mener, det er naturligt, at eleverne har adgang til alle hjælpemidler til eksamen.

“Jeg mener, at vi skal forberede eleverne til det, de skal ud i, og ude i virkeligheden bruger de også Google Translate,” siger hun.

Hun siger dog, at ikke alle medlemmer af Engelsklærerforeningen har samme holdning. På foreningens generalforsamling i sidste uge blev der ifølge Bodil Hohwü Nielsen blandt nogle medlemmer udtrykt bekymring for, at adgang til alle digitale hjælpemidler kan føre til snyd.

Bodil Hohwü Nielsen mener dog, at den skriftlige eksamen er udformet på en måde, så Google Translate og andre digitale hjælpemidler ikke er en hjælp til eleverne.

“Oversættelse er ikke længere en disciplin til eksamen, og niveauet for engelsk i gymnasiet er så højt, at man ikke får meget ud af at bruge Google Translate,” siger hun.  

 

Læreplaner i høring

Den nye gymnasiereform betyder også, at der skal skrives nye læreplaner til alle fag.

Læreplanerne og bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser er i høring til den 27. marts.

Læs udkast til læreplaner og bekendtgørelse her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater