Artikel
God planlægning er en intelligent effektivisering
No image

God planlægning er en intelligent effektivisering

God planlægning er en intelligent effektivisering

Tekst_ Gorm Leschly
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

God ledelse er et personalegode – har jeg tidligere sagt. Nye undersøgelser viser, at god planlægning ikke bare er et personalegode, men en nødvendighed – både for lærerne og for skolernes økonomi.

Gymnasieskolens arbejdstidsundersøgelse, antal henvendelser til vores rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer og opslag i Finansministeriets database viser, at der er et stort potentiale i planlægning på landets gymnasieuddannelser.

Grænseløst arbejde og overarbejde er hverdag?

En stor del af lærerne bruger mere tid på at forberede sig, evaluere opgaver, vejlede elever i større skriftlige opgaver og kommunikere med eleverne om aftenen og i weekenderne, end der er sat af til det.

Det reelle billede af gymnasielæreres arbejde viser, at det er engagerede og ansvarsbevidste lærere, der pålægges alt for mange opgaver.

At den er gal, har vi i GL ikke været i tvivl om. Og det var da også baggrunden for, at vi i stx/hf-overenskomsten sidste år aftalte nye planlægningsbestemmelser, som træder i kraft efter sommerferien, men det er nu, der er brug for god planlægning af det kommende skoleår. De nye bestemmelser er en opgraderet værktøjskasse, ledelsen kan bruge til at sikre, at den enkelte lærer har en fornuftig opgavemængde, så der er et hensigtsmæssigt forhold mellem tildelte opgaver og den tid, der er til rådighed til at løse dem.

Samtidig blev det i overenskomsten præciseret, at den enkelte lærer højst kan pålægges 150 timers overarbejde, medmindre andet aftales med den enkelte lærer. Det er helt afgørende for lærernes arbejdsmiljø, men også for skolernes økonomi. I 2011 blev der udbetalt 230 millioner kroner i overtidsbetaling alene på stx/hf. På hhx/htx er det desværre endnu værre: Her blev der udbetalt 150 millioner kroner, til trods for at området størrelsesmæssigt kun udgør en tredjedel. På stx/hf er det en stigning i overarbejde på 15 procent siden 2009. I samme periode steg antallet af henvendelser til rådgivningen om psykiske arbejdsmiljøproblemer voldsomt på grund af stress og arbejdsbelastning.

Brug bestemmelserne

Løsningen er, at de nye planlægningsbestemmelser på stx/hf bruges. På hhx/htx er der brug for lignende planlægningsbestemmelser, men der er intet til hinder for, at det enkelte erhvervsgymnasium benytter planlægningsbestemmelserne i stx/hf-overenskomsten. Og så er der brug for, at der i alle samarbejdsudvalg (SU) og medarbejder indflydelses organer (MIO) udarbejdes retningslinjer, så der sættes grænser for det grænseløse arbejde.

Store omkostninger til overarbejde kombineret med, at det er rigtig dyrt, når lærere går ned med stress – både for den pågældende, for eleverne, men også for skolens bundlinje, betyder, at det er blevet tid til rettidig omhu. Ordentlig planlægning er en intelligent effektivisering.

Gorm Leschly, GLs formand

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater