Artikel
Rektor og TR i Sorø: Vi vil være en frontløberskole
soroe_social_kapital

Rektor og TR i Sorø: Vi vil være en frontløberskole

Den professionelle kapital på Sorø Akademis Skole er blevet målt. Undersøgelsen skal bruges til at skabe så god undervisning og lærertrivsel som overhovedet muligt, siger rektor og tillidsrepræsentant.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

På Sorø Akademis Skole har tillidsrepræsentant og rektor et fælles mål: Skolen skal ligge i top, både når det gælder god undervisning og godt arbejdsmiljø.

Derfor fik man i foråret målt den professionelle kapital på skolen. Og det har man ikke fortrudt.

”Det er et rigtig godt værktøj. Det bliver tydeligt, hvor man eventuelt har nogle problemer, der skal tages fat på,” siger tillidsrepræsentant Bjarne Westerberg.

Det var hans idé, at skolen skulle måle den professionelle kapital, men rektor Kristian Jacobsen var ikke svær at overtale. Han havde allerede læst bogen Professionel kapital, der er skrevet af de to amerikanske professorer Andy Hargreaves og Michael Fullan – ophavsmændene til begrebet.

”Dels var jeg allerede inspireret af tankegodset, dels har TR og jeg et rigtig godt og tillidsfuldt forhold,” fortæller Kristian Jacobsen.

Bedre trivsel
En arbejdsplads, der har en høj professionel kapital, er blandt andet kendetegnet ved en høj grad af tillid, samarbejde og retfærdighed.

Forskning viser, at høj professionel kapital hænger sammen med høj kvalitet i kerneydelsen, bedre samarbejde, mindre stress og øget trivsel – uanset branche.

Til målingen har Sorø Akademis Skole brugt et spørgeskema, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har fået udarbejdet, og som består af knap 50 spørgsmål. Lærerne skal blandt andet forholde sig til kvaliteten af undervisningen, samarbejdet med ledelsen og forholdet mellem arbejdsliv og privatliv.

Læs: GL giver skoler nyt redskab til bedre arbejdsmiljø

Undervisning i centrum
Bjarne Westerberg er glad for, at GL har taget initiativ til det nye værktøj.

”Den store styrke er, at det er kerneydelsen – altså den gode undervisning – der er i centrum,” siger han.

For et år siden udpegede Undervisningsministeriet Sorø Akademis Skole til at være en såkaldt pædagogisk frontløberskole. Nu vil rektor og tillidsrepræsentant bruge afdækningen af den professionelle kapital til også at blive en frontløberskole i forhold til medarbejdertrivsel.

”Målingen viser, at vi ligger midt i feltet på de fleste områder. Men den er ingen sovepude. Der er skoler, der har bedre resultater end os, og dem skal vi da helt klart sigte efter. Vi skal være ambitiøse,” siger Kristian Jacobsen.

Bjarne Westerberg er enig:

”Hvis ikke arbejdsforholdene er gode, er det svært at være pædagogiske frontløbere. Så jeg ser målingen af den professionelle kapital som et meget vigtigt element i vores arbejde fremover.”

Anerkendelse mangler
På nuværende tidspunkt har 27 skoler brugt det nye spørgeskema og målt deres professionelle kapital. Her efter sommerferien går yderligere 30 skoler i gang.

Gennemgående træk fra de første skoler er, at lærerne blandt andet oplever en konflikt mellem arbejde og privatliv, og at der ikke er meget anerkendelse – hverken fra kolleger eller ledelse.

Læs: Lærere er engagerede – men anerkendelsen mangler

Sådan er det også på Sorø Akademis Skole, viser tallene. Skolen ligger til gengæld fint på mange andre områder – og endda rigtig højt, når det handler om, hvorvidt lærerne kan se en mening med arbejdet.

”Der er ikke områder, hvor vi falder igennem. Det, vi skal arbejde med, er meget det samme, som de andre skoler skal arbejde med,” siger Bjarne Westerberg.

Kollegial sparring
Skolen fik først den færdige undersøgelse lige inden eksamensperioden, og så kom sommerferien. Derfor er det først nu, at lærere og ledelse skal have kigget nærmere på tallene og fundet ud af, hvordan man kommer videre.

”Nu tager vi det op i samarbejdsudvalget, og så laver vi et underudvalg, der arbejder videre med det,” fortæller Kristian Jacobsen.

Han synes, at resultatet stemmer godt overens med det billede, han har nået at få af skolen, siden han 1. august sidste år rykkede ind på rektorkontoret. Og han har allerede en idé til, hvordan man kan skabe en højere grad af anerkendelse mellem lærerne. Fra sin tid som rektor på Helsingør Gymnasium har han gode erfaringer med kollegial sparring.

”Lærerne overværede hinandens undervisning og talte med hinanden om den. Det kunne for eksempel være to lærere med samme fag eller samme klasse. Det kom der gensidig anerkendelse ud af. Lærere fik øjnene op for, hvad deres kolleger kunne,” fortæller Kristian Jacobsen, der har planer om at starte et lignende projekt i dette skoleår.

Handler om ledelseskvalitet
Selvom der er fællestræk ved de 27 skoler, er der samtidig stor forskel på skolernes professionelle kapital – på trods af at rammevilkårene er de samme. Det viser, at høj professionel kapital handler rigtig meget om ledelsen på den enkelte skole, fastslår Sorø-rektoren.

Han mener, at professionel kapitals nøgleord – tillid, samarbejde og retfærdighed – er højaktuelle begreber på landets gymnasier anno 2015, fordi der ikke længere er centralt fastsatte akkorder. 

”Nu kan arbejdsbetingelserne være forskellige fra lærer til lærer. Derfor handler det om at opbygge et tillidsforhold til den enkelte lærer. Der skal være en oplevelse af retfærdighed,” siger Kristian Jacobsen.

Bjarne Westerberg er enig:

”Hvis ikke der er tillid, og man ikke oplever en retfærdighed i opgavefordelingen, er det et stort problem.”

Del af jobsøgning
På Sorø Akademis Skole erstatter målingen af den professionelle kapital nu den obligatoriske arbejdspladsvurdering, skolen hidtil har fået foretaget.

Både rektor og tillidsrepræsentant håber, at endnu flere gymnasier vil bruge GL’s nye spørgeskema.

”Det er i mine øjne utroligt vigtigt, at man kan se, hvordan man ligger i forhold til landets andre gymnasier. Jo flere der er med, jo bedre er datagrundlaget for at se, hvor ens problemer især er,” siger Bjarne Westerberg.

Han håber, at der efterhånden vil komme et pres på de skoler, der ikke er med.

”Når gymnasielærere fremover søger en ny stilling, så håber jeg, at man lige vil ringe til TR og høre, hvordan skolens professionelle kapital er,” siger han.

Sådan deltager man

  • Alle gymnasier kan deltage i GL’s projekt om professionel kapital. Det er gratis at deltage.
  • Der er tilmeldingsfrist for næste runde den 21. august 2015. Tilmelding skal ske til GL på gl@gl.org eller på 33 29 09 00.
  • Når en skole skal afdække og arbejde med den professionelle kapital, er det vigtigt, at både ledelse, tillidsrepræsentant og lærere har lyst til at være med.
  • Skolerne har mulighed for at deltage i et seminar med opfølgning på undersøgelsesresultaterne.

Læs mere på gl.org

 

Hvad er professionel kapital?

  • Professionel kapital er et begreb, der består af tre elementer: social kapital, human kapital og beslutningskapital. Social kapital, som kort fortalt handler om tillid, samarbejdsevne og retfærdighed på arbejdspladsen, anses for at være det væsentligste parameter.
  • I dag arbejder mange arbejdspladser med social kapital – blandt andet børnehaver, folkeskoler og hospitaler.
  • Gevinsten ved en høj professionel kapital er øget kvalitet i kerneydelsen og øget trivsel blandt medarbejderne. Det viser både dansk og internatioal forskning.
  • Begrebet professionel kapital er udviklet af de amerikanske forskere og universitetsprofessorer Andy Hargreaves og Michael Fullan.

Læs Gymnasieskolens tema om professionel kapital her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater