Artikel
Køge Gymnasium zoomer ind på lærernes trivsel
koege_01

Køge Gymnasium zoomer ind på lærernes trivsel

Søvnbesvær. Det er et af de problemer, der nok vil vise sig, når den professionelle kapital på Køge Gymnasium snart bliver målt, forudser tillidsrepræsentant Jacob Hinge Carlsson.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Yderligere 13 gymnasier går nu i gang med at måle deres professionelle kapital.

På Køge Gymnasium er det tillidsrepræsentant Jacob Hinge Carlsson, der har taget initiativ til målingen.

”Jeg håber, at den kan være basis for en god dialog om samarbejdet mellem lærere og ledelse og om arbejdsmiljøet på skolen generelt. Det psykiske arbejdsmiljø har her – ligesom på mange andre skoler – været under pres i forbindelse med de omorganiseringer, der kom med OK 13,” siger han.

Gymnasierne bruger et spørgeskema, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har fået udviklet. 13 gymnasier testede det i efteråret. Siden januar  har det været et tilbud til alle gymnasier i landet.

Læs: GL giver skoler nyt redskab til bedre arbejdsmiljø

Formålet med det nye koncept er at få lærere og ledelse til at samarbejde om at skabe bedre undervisning og øget arbejdsglæde.

Opbakning fra ledelsen
Da Jacob Hinge Carlsson bragte idéen op i skolens samarbejdsudvalg, mødte han straks opbakning fra ledelsen.

”Det er en stor styrke, at både lærere og ledelse har ønsket og viljen til at samarbejde,” siger Jacob Hinge Carlsson.

Også Rasmus Augustesen, der er pædagogisk leder på Køge Gymnasium, ser målingen af skolens professionelle kapital som et godt værktøj til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

”Vi vil gerne have afklaret, hvor vi er gode, og hvor vi er knap så gode, så vi kan sætte ind de rigtige steder. I hverdagen kan det være svært at få overblik over, hvad der er vigtigst lige nu og her,” siger Rasmus Augustesen.

Større arbejdsglæde
Professionel kapital er et begreb, der består af tre elementer: social kapital, human kapital og beslutningskapital. Social kapital, der handler om tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, anses for at være det væsentligste parameter.

Både dansk og international forskning viser, at høj professionel kapital på en arbejdsplads – uanset branche – blandt andet giver øget kvalitet i kerneydelsen og øget trivsel blandt medarbejderne.  

Omsat til hverdagen på et gymnasium vil det betyde bedre undervisning og større arbejdsglæde.

Både tillid, samarbejde og retfærdighed er højaktuelle begreber på landets gymnasier anno 2015, påpeger Jacob Hinge Carlsson.

”Når der ikke længere er centralt udmeldte akkorder, skal ledelserne tænke rigtig meget over, hvordan man får skabt retfærdighed, når arbejdsopgaverne bliver fordelt,” siger han og tilføjer:

”Samtidig skal lærerne vænne sig til, at retfærdighed ikke altid betyder, at alle skal behandles ens. Retfærdighed er også at tage individuelle hensyn.”

Skræddersyet til gymnasiet
Det nye spørgeskema er skræddersyet til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.  

Det er en af grundene til, at Køge Gymnasium er hoppet med på vognen, fortæller tillidsrepræsentanten og den pædagogiske leder.

”Vi har tidligere brugt et koncept fra Ennova til vores trivselsmålinger og har også prøvet at lave vores egen undersøgelse, men vi var ikke tilfredse. Vi savnede et koncept, der var skræddersyet til gymnasieverdenen og baseret på forskning. Det har vi fået her,” siger Jacob Hinge Carlsson.

Ifølge GL er det målet, at det nye koncept kan afløse de mange forskellige trivsels- og APV-undersøgelser, som skolerne er forpligtede til at gennemføre.

Stor styrke
Især det stærke fokus på at skabe bedre undervisning – og dermed også større arbejdsglæde – er vigtigt, mener Rasmus Augustesen.

”Her kan vi få afdækket, hvilke faktorer vi skal have rettet op på, for at lærerne kan levere den bedst mulige undervisning. Det ser jeg som undersøgelsens helt store styrke,” siger han.

Både Jacob Hinge Carlsson og Rasmus Augustesen glæder sig over, at målingen af skolens professionelle kapital bliver fulgt op af et seminar. Her vil arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen, der har udarbejdet spørgeskemaet for GL, hjælpe skolerne med at komme videre.

”Det er spændende, at vi får professionel hjælp til at efterbehandle tallene og får gode råd til, hvordan vi får sat ind dér, hvor der er brug for det,” siger Rasmus Augustesen.

Konflikt mellem arbejde og privatliv
Resultaterne fra de første 13 gymnasier, der målte deres professionelle kapital i efteråret, viser, at der er noget at arbejde videre med. Gennemgående træk er blandt andet, at lærerne oplever en lav grad af anerkendelse fra både kolleger og ledelse, en stor konflikt mellem arbejde og privatliv og søvnbesvær.

Læs: Lærere er engagerede – men anerkendelsen mangler

Jacob Hinge Carlsson vil ikke undre sig, hvis resultaterne fra Køge Gymnasium indeholder nogle af de samme problemer.

”Vi er faktisk allerede i gang med at diskutere, hvordan vi kan forbedre forholdet mellem arbejde og privatliv, men er ikke nået i mål. Og søvnbesvær er en klar stressindikator, som man også kan forestille sig, at man vil finde hos os.”

Ledelseskvalitet er afgørende
Flere forskningsresultater viser, at der selv på ”ens” arbejdspladser – for eksempel folkeskoler i samme kommune – er stor forskel på den professionelle kapital. Det er ledelseskvaliteten, der er afgørende. Arbejdspladser med en god ledelse og et godt samarbejde har altid en høj professionel kapital.

Rasmus Augustesen er imidlertid ikke nervøs for, at målingen af den professionelle kapital dermed også vil sige noget om ledelsens kvalitet.

”Hvis man føler, at man gør sit arbejde godt, er der ingen fare i at blive målt,” siger han.

Både tillidsrepræsentanten og den pædagogiske leder på Køge Gymnasium håber, at mange gymnasier vil bruge GL’s nye koncept.

”Det vil give gode muligheder for at sammenligne sig med andre skoler,” siger Jacob Hinge Carlsson.

Hvad er professionel kapital?

  • Professionel kapital er et begreb, der består af tre elementer: social kapital, human kapital og beslutningskapital. Social kapital, der handler om tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, anses for at være det væsentligste parameter.
  • Forskning dokumenterer, at høj professionel kapital på en arbejdsplads giver øget kvalitet i kerneydelsen, bedre trivsel, mindre stress, bedre samarbejde og øget arbejdsglæde – uanset branche.
  • Begrebet professionel kapital er udviklet af de amerikanske forskere og universitetsprofessorer Andy Hargreaves og Michael Fullan.
  • I dag arbejder mange private og offentlige arbejdspladser i Danmark med professionel eller social kapital – blandt andet børnehaver, folkeskoler og hospitaler.

Læs mere i Gymnasieskolens tema om professionel kapital her

Sådan deltager man

Alle skoler kan deltage i projektet om professionel kapital. Lærerne skal svare på et spørgeskema med knap 50 spørgsmål. Deltagelse er gratis.

13 skoler har netop tilmeldt sig den første runde i 2015. Deadline for tilmelding til anden runde er den 21. august.

Tilmelding til GL på gl@gl.org eller telefon 33 29 09 00

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater