Artikel
Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø
No image

Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø

Ledelse og lærere på Svendborg Gymnasium arbejder med GL’s nye redskab til kortlægning af skolens professionelle kapital. Selv om trivslen er høj på skolen, viser undersøgelsen, at implementeringen af OK 13 har været en stor udfordring. Nu arbejder ledelse og lærere med at skabe en endnu bedre dialog.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvordan har lærerne det? Og hvad sidder lederen og finder på inde på sit kontor?

I en travl hverdag på en stor arbejdsplads med 120 lærere og 1.200 elever er der sjældent tid til at grave et spadestik dybere ned for at mærke efter, hvordan det egentlig går på skolen. Føler lærerne sig anerkendt? Har de tillid til ledelsen? Hvordan er trivslen? Og er undervisningen god?

På Svendborg Gymnasium har ledelse og lærere dog taget spaderne frem og graver i mulden både for at fjerne hverdagens tidsler og for at plante flere træer, som kan blomstre med tillid, samarbejde og retfærdighed.

Et godt samarbejdsredskab
På rektor Jesper Vildbrads kontor er kaffekopperne sat frem til tillidsrepræsentant Jannie Wilsted, arbejdsmiljørepræsentant for det psykiske arbejdsmiljø Margrethe Runge og HR-chef Tine Spanggaard. De har sagt ja til at fortælle om deres arbejde for at bevare og udvikle arbejdspladsen med blandt andet høj trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

I efteråret var Svendborg Gymnasium blandt de 13 testskoler, der afprøvede det nye spørgeskema, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har fået udarbejdet. Det måler den professionelle kapital på skolen og er skræddersyet til gymnasierne. Formålet er at give skolerne et godt samarbejdsredskab, blandt andet for at skabe et godt arbejdsmiljø, kvalitet i kerneydelsen og øget trivsel.

”Vi har lavet flere trivselsundersøgelser før, hvor vi sammenligner os med resten af arbejdsmarkedet, men det giver god mening, at vi med denne undersøgelse også kan sammenligne os med andre skoler,” siger HR-chef Tine Spanggaard, som fremhæver, at denne undersøgelse også undersøger den sociale kapital, som kort fortalt handler om tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen.

Alene det, at der er en HR-chef og en arbejdsmiljørepræsentant med ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på Svendborg Gymnasium, viser, at skolen måske går mere op i trivsel og samarbejde end gennemsnittet af landets gymnasier. Derfor var det også naturligt for skolen at deltage i det nye pilotprojekt.

”Overordnet set viser undersøgelsen, at trivslen på skolen er god, og at lærerne mener, at jobbet giver mening, men der er hele tiden noget at arbejde videre med. Vi må ikke læne os tilbage,” siger Jesper Vildbrad.

OK 13 betyder meget
Svendborg Gymnasium ligger pænt i undersøgelsen sammenlignet med de andre skoler, som har deltaget i testfasen.

Resultaterne fortæller dog også, at alt ikke er lige godt. På nogle parametre slår skolen mere negativt ud, og de personlige kommentarer i undersøgelsen viser, at det ikke er alt, som kommer op til overfladen i hverdagen.

Alle rundt om bordet på rektorkontoret er enige om, at mange af de negative eller mindre positive resultater i undersøgelsen direkte eller indirekte handler om OK 13.

”Det handler om ledelsens forvaltning af OK 13. Der har været snak om skufferegnskaber, og at ledelsen har snydt på vægten. Vi har brugt de gamle undervisningsakkorder, men vi har ikke lagt dem åbent frem. Undersøgelsen har vist os, at vi skal være endnu tydeligere med, hvad vi gør i ledelsen,” siger Tine Spanggaard.

Retfærdighedsfølelsen og tilliden har været udfordret med OK 13, viser undersøgelsen. Jesper Vildbrad glæder sig over, at begreber som retfærdighed kommer på bordet og kan diskuteres mellem ledelse og lærere.

”Retfærdighedsbegrebet skal gentænkes med den nye overenskomst. Jeg synes, den gamle overenskomst var uretfærdig over for flere lærere,” siger Jesper Vildbrad, som er enig med HR-chefen i, at undersøgelsen viser en vigtig pointe: Det er ikke nok, at ledelsen mener, der er masser af dialog og god kommunikation, hvis lærerne ikke er enige.

Efter OK 13 kommer hver enkelt lærer til møder om fordelingen af arbejdsopgaver, og der har været mere dialog mellem ledelsen og lærerne end nogensinde før.  

”Det kom dog også frem i undersøgelsen, at nogle af lærerne ikke mener, at dialogen er reel,” siger Margrethe Runge.

Hun forklarer, at det for eksempel kan skyldes, at nogle lærere har nogle ønsker til mødet om opgavefordelingen, som ikke bliver opfyldt.

Margrethe Runge mener, det kan være godt, hvis ledelsen slår fast, hvad lærerne har indflydelse på, men også hvad de ikke har indflydelse på.

Både lærere og ledere i kontoret er dog også enige om, at arbejdet med professionel kapital og det gode arbejdsmiljø ikke bare handler om, hvad ledelsen skal gøre.

”Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø,” som tillidsrepræsentant Jannie Wilsted siger.

Tid til hinanden
Et af resultaterne fra undersøgelsen viste, at nogle af lærerne savner anerkendelse fra kollegerne. Jannie Wilsted er selv samfundsfagslærer, og gruppen af samfundsfagslærere har drøftet resultatet.

”En af årsagerne til, at vi savner anerkendelse fra kollegerne, kan være, at vi har så travlt, at vi ikke har overskud til at tale med hinanden og give anerkendelse i hverdagen,” siger hun.

Hun mener dog, at undersøgelsen har gjort lærerne mere bevidste om problemet, og det har sat gang i en snak. Det kan i sig selv skubbe i en positiv retning, mener Jannie Wilsted.

Hun er også dansklærer, og i faggruppen har de indført, at lærerne på skift præsenterer et undervisningsforløb, som de andre kan lade sig inspirere af og komme med input til.

Et tiltag, som måske kan give positiv effekt, når anerkendelsen blandt kolleger næste gang skal måles.

Vi bliver aldrig færdige
Svendborg Gymnasium har tidligere lavet trivselsundersøgelser udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og i det hele taget er holdningen på skolen, at trivslen og det gode arbejdsmiljø skal vedligeholdes hele tiden.

Da resultaterne fra den nye undersøgelse lå klar i efteråret, blev der holdt et personaleseminar, hvor lærerne i grupper snakkede om resultaterne. Der har siden været holdt personalemøde og samarbejdsudvalgsmøde, hvor der er blevet arbejdet videre med den professionelle kapital og det gode arbejdsmiljø.

”Vi kan ikke bruge undersøgelsen til noget, hvis vi ikke tager skovlen og graver dybere ned og snakker om, hvorfor noget går godt og andet mindre godt,” siger Tine Spanggaard.

Og når dette blad udkommer, har Svendborg Gymnasium holdt endnu et personalemøde, hvor ledelsen vil sætte fokus på nogle af de punkter, hvor lærerne har givet udtryk for, at ledelsen ikke er tydelig nok.
Arbejdet for at skabe en god arbejdsplads slutter aldrig.

Sådan arbejder Erhvervsskolerne Aars med professionel kapital

Erhvervsskolerne Aars er en af de skoler, som har deltaget i GL’s projekt med professionel kapital. På gymnasieskolen.dk vil vi senere skrive om, hvordan ledelsen og lærerne har brugt resultaterne fra spørgeskemaet til at arbejde videre med den professionelle kapital.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater