Artikel
God elevtrivsel bygger på dialog
No image

God elevtrivsel bygger på dialog

Roskilde Gymnasium ligger i top i den årlige elevtrivselsundersøgelse på landets gymnasier. Det skyldes blandt andet åbenhed og dialog mellem skole og elever, mener skolens rektor.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Møder mellem ledelse, lærere og elever, hvor alt fra et nyt bordtennisbord til udvikling af undervisningen bliver diskuteret, er hverdag på Roskilde Gymnasium. 
Skolen har den fjerdebedste elevtrivsel blandt landets gymnasier i den årlige elevtrivselsundersøgelse. Det er den gode dialog på skolen en væsentlig årsag til, mener rektor Henrik Nevers. 
”Vi har en lang og god kultur på skolen omkring åbenhed og dialog. I forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen foregår dialogen eksempelvis på flere planer – både ude i klasserne og med lærerne og ledelsen,” siger Henrik Nevers, der startede som rektor for Roskilde Gymnasium i februar i år. 
En af de første opgaver, han tog fat på som ny rektor, var at se på resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen. Teamkoordinatorerne for hvert lærerteam præsenterede resultaterne på PowerPoint i klasserne for at diskutere dem med eleverne og få yderligere mundtlige tilbagemeldinger. Endelig tog rektor en tur rundt i alle 3.g-klasser for at høre om elevernes samlede indtryk af deres gymnasietid. 
Skolen har nu nedsat et arbejdsudvalg bestående af både lærere, elever og ledelse, der skal se nærmere på nogle af de ting, eleverne har påpeget, at skolen kan gøre bedre. 
”Sammen med eleverne har vi lavet et arbejdsudvalg, der arbejder med at indrette skolen bedre. Vi vil blandt andet gerne have lavet flere studieområder og finde løsninger, så man kan få ladet sin computer op. Det er noget af det, eleverne har skrevet mest om i kommentarfelterne til trivselsundersøgelsen,” siger Henrik Nevers.

Indsatserne må prioriteres 
Lærernes koordinering af skriftlige opgaver er et af de områder, eleverne på Roskilde Gymnasium giver forholdsvis få point – 48 ud af 100. Det er derfor et område, skolen vil forsøge at forbedre i det kommende skoleår. 
”Eleverne synes ikke, at de skriftlige opgaver bliver koordineret godt nok. Sammen med andre erfaringer er det en af årsagerne til, at vores 1.g’ere til næste år kommer til at lave en stor del af deres skriftlige afleveringer på skolen,” siger Henrik Nevers. 
Ligesom landets øvrige elever efterspørger eleverne på Roskilde Gymnasium variation i undervisningen og indflydelse på den. Men det kan være svært at opfylde alle ønsker på én gang, påpeger Henrik Nevers. 
”Eleverne her på skolen er rigtig glade for det sociale fællesskab. Derfor tror jeg også, at det bliver vægtet meget højt i en sådan undersøgelse – måske til fordel for andet. Som moderne gymnasieelev vil man generelt efterspørge variation i undervisningen. Det er selvfølgelig også noget af det, vi skal udvikle, og det gør vi blandt andet med indsatsen omkring de skriftlige afleveringer. Samtidig må der prioriteres. Når man får en sådan undersøgelse, får man et kæmpe talmateriale, og man kan ikke lave indsatser på det hele,” siger han. 
Det sociale miljø får 82 ud af 100 point af eleverne på Roskilde Gymnasium og er det område, hvor tilfredsheden er allerstørst. 
Roskilde Gymnasium brugte også sidste år resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen til at imødekomme nogle af elevernes ønsker. 
”Sidste år lavede man nogle stilleområder og studieområder til eleverne. Eleverne havde også et stort ønske om at få udsmykket skolen. Derfor blev der lavet et projekt med en kunstner udefra. Det har eleverne i forbindelse med denne elevtrivselsundersøgelse meldt tilbage, at de var glade for,” siger Henrik Nevers.

Fakta om elevtrivsels-undersøgelsen

  • 54.000 gymnasieelever har deltaget i undersøgelsen. 
  • Spørgsmålene er delt ind i syv områder, hvor eleverne skal tildele point fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. 
  • Tallene er indsamlet af Ennova for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Landsresultatet for årets elevtrivselsundersøgelse

1. Egen motivation 82 point 
2. Socialt miljø 77 point 
3. Elevtrivsel 74 point 
4. Lærerne 72 point 
5. Fysisk miljø 69 point 
6. Organisering 67 point 
7. Undervisning 65 point

Resultatet for Roskilde Gymnasium

1. Socialt miljø 82 point 
2. Egen motivation 81 point 
3. Elevtrivsel 77 point 
4. Lærerne 75 point 
5. Fysisk miljø 70 point 
6. Organisering 69 point 
7. Undervisning 68 point

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater