Artikel
GL’s kommende formand: Fra oprører til samlende formand
Kepler ny formand

GL’s kommende formand: Fra oprører til samlende formand

Tomas Kepler stillede op til GL’s hovedbestyrelse i protest. Men når han ved årsskiftet tager plads i formandsstolen, ønsker han at skabe et samarbejdende GL.

Det var OK 13, der tændte oprøret i Tomas Kepler. Den berygtede overenskomstaftale bekræftede ham i, at der var behov for en anden kurs i Gymnasieskolernes Lærerforening.
Men at sige, at vejen dermed var lagt direkte til formandsstolen, vil være en overdrivelse, som GL’s nyvalgte kommende formand ikke kan genkende.

“Jeg kom ind med et ønske om at skabe en ny kurs for GL – det var et oprør mod OK 13. Men dengang havde jeg slet ikke drømt om at blive formand for GL,” siger Tomas Kepler.

Inden da havde han trådt sine fagforeningssko som tillidsrepræsentant på Aalborghus Gymnasium.

“Her spirede de klassiske fagforeningsgrundværdier i et lærerkollegium med fokus på solidaritet, kollektive løsninger og aftaler,” fortæller Tomas Kepler og tilføjer:

“Det var ikke individualiseringen og konkurrencefokuset, der dominerede.”

Der et stort behov for, at vi holder fast i klassiske værdier som solidaritet og sammenhold. 

Tomas Kepler, kommende formand
GL

OK 21 allerede i gang 
Siden OK 13 har nedskæringer ændret så meget generelt i gymnasiesektoren, at det har påvirket arbejdsvilkårene for gymnasielærerne voldsomt, påpeger han. Derfor ser den kommende formand også nedskæringerne som den største og første udfordring for ham som formand.

“Vi skal have bremset effektiviseringerne, fordi de skaber en voldsom arbejdsintensivering for lærerne. Der er behov for at få genetableret et arbejdsmiljø, som lærerne kan holde til hele karrieren – men faktisk også som eleverne kan holde til,” siger Tomas Kepler og understreger, at lærernes arbejdsforhold også er elevernes.

“I en tid, hvor arbejdsgivere og politikere vil have mere uddannelse for færre penge, samtidig med at de forsøger at bane vejen for mere individualisering og øget konkurrence, er der et stort behov for, at vi holder fast i klassiske værdier som solidaritet og sammenhold,” opfordrer Tomas Kepler.

Han ser forhandlingerne omkring overenskomstaftalen i år (OK 18) som et af de spirende tegn på, at de klassiske fagforeningsværdier vinder gehør både iblandt gymnasielærerne, men også på tværs af fagforeningerne. Det vil han arbejde endnu mere for.

Jeg lagde meget vægt på at inddrage medlemmerne og kommunikere tydeligt. 

Tomas Kepler, kommende formand
GL

OK 18 var den første overenskomstforhandling, hvor Tomas Kepler var formand for GL’s Overenskomstudvalg. Udover at sammenholdet sejrede, så mener han, at læren fra OK 18 er, at overenskomstforhandlingerne kræver grundig forberedelse – også med andre faglige organisationer.

“Vi var grundigt forberedt til OK 18, og det ønsker vi naturligvis også at være til OK 21. Derfor er vi allerede nu gået i gang med drøfte nogle oplagte emner som lønudvikling, presset på tillidsrepræsentanten og forhandlingsretten,” fortæller Tomas Kepler.

Han beskriver perioden som formand for Overenskomstudvalget og arbejdet med OK 18 som en god proces, hvor han lærte meget.

“Jeg lagde meget vægt på at inddrage medlemmerne og at kommunikere tydeligt. Jeg tror, at jeg kan bruge de erfaringer som formand,” siger han.

Uddannelsespolitik er vigtigt
Tomas Kepler kom oprindeligt i GL’s hovedbestyrelse med drømmen om at komme i overenskomstudvalget, men startede alligevel med at være i GL’s Uddannelsesudvalg.
Indimellem er der en debat blandt gymnasielærere om, hvorvidt GL skal beskæftige sig med uddannelsespolitik, men tiden i uddannelsesudvalget var med til at bekræfte Tomas Kepler i, at uddannelsespolitik også er vigtigt for en lærerorganisation.

“Mange af de uddannelsespolitiske dagsordener har jo stor betydning for lærernes arbejdsmiljø generelt for eksempel karakterræset og test- og målekulturen,” understreger han.

Mange af de uddannelsespolitiske dagsordener har jo stor betydning for lærernes arbejdsmiljø generelt. 

Tomas Kepler, kommende formand
GL

Selvom Tomas Kepler beskriver sig selv som en optimist, så ser han med bekymring på, hvordan nedskæringerne resulterer i, at lærere underviser flere og flere elever, og at der bliver mindre tid til den enkelte elev.

“Det er kritisk, fordi vi risikerer at tabe mange elever. Vi ved, at relationsdannelsen mellem lærer og elev er helt afgørende for elevens udbytte – men det er også afgørende for lærerens oplevelse af at have et meningsfuldt job,” siger Tomas Kepler, der startede sin lærergerning på en efterskole.

“Der var jo nogle helt andre rammer end i gymnasiet, og det gav mig hurtigt en pædagogisk indsigt i, hvilken betydning lærerens forhold til eleven har.”

Historienørd
Tomas Kepler har svært ved at sætte ord på, hvordan man kommer til at mærke, at der er kommet en ny formand i GL, men en af hans fritidsinteresser kan være med til at beskrive et lidt anderledes billede af en lærer og en fagforeningsformand. I sommers kunne man for eksempel se ham og andre historieformidlere iklædt 100 år gamle tyske og danske uniformer i Tønder. Her formidlede de den sønderjyske oplevelse af 1. Verdenskrig på 100-årsdagen for det engelske angreb på Tønder-basen.
Reenactment, som det også kaldes, er en måde at formidle historien på, hvor deltagerne forsøger at genskabe en bestemt periode eller begivenhed for at gøre historien levende og nærværende.

“Det er en måde at få historien ud af bøgerne og ud til folk,” siger Tomas Kepler og uddyber:

“Det giver mulighed for at formidle historiske emner, så de bliver lidt mere håndgribelige. Det er skønt at opleve, at folk bliver lidt klogere på historien – det er det samme, der begejstrer mig som lærer,” siger Tomas Kepler, der beskriver det som et rum for at nørde med sin faglighed.

Fra årsskiftet bliver der nok lidt mindre tid til at nørde med fagligheden, når han sætter sig i GL’s formandsstol på Vesterbrogade i København. Jobbet betyder desuden, at Tomas Kepler må tilbringe mange hverdage væk fra sin kone og tre børn i Dronninglund.

“Jeg har drøftet det meget med mine nærmeste, og min familie og jeg fortsætter med at bo i Dronninglund,” siger han.

Vi skabe stærkt samarbejde
Tilbage til forskellen på den nuværende formand og den kommende formand.

“Jeg synes, at Annette Nordstrøm Hansen har gjort et fremragende arbejde, men jeg vil automatisk blive en anden formand, fordi jeg ikke er hende. Jeg glæder mig til at afsøge de mange nye arenaer og finde ud af, hvordan jeg bedst kan udfylde jobbet med mine kompetencer – både internt i GL, men også udadtil,” siger Tomas Kepler.

Vi har en unik høj organisationsprocent med trofaste medlemmer og et stærkt TR-korps. Det skal vi huske at benytte os af.

Tomas Kepler, kommende formand
GL

Men han er ikke alene om at indtage en ny plads. Fra årsskiftet er hele GL’s formandskab nyt med Anders Frikke og Asger Boe Wille som næstformænd. Både kommende næstformænd og formand har understreget, at det er en bred konstituering, fordi de ønsker at etablere et stærkt samarbejde i GL’s hovedbestyrelse.

“Det er udtryk for, at alle tre lister har analyseret sig frem til, at vi som fagforening står stærkest sammen. Der var ingen forhåndsaftaler, men et ønske om at blive enige om en bred aftale,” fortæller Tomas Kepler.

Han ser det som en af sine første parlamentariske opgaver at få præciseret samarbejdet.

“Vi skal tage et spadestik dybere og få konkretiseret, hvordan vi gør tingene fremover, når nu vi alle har et klart ønske om at få skabt det stærkest mulige samarbejde,” siger han, der ønsker at blive en samlende formand.

Og så er han meget optaget af at drage nytte af noget af det særlige ved GL.

“Vi har en unik høj organisationsprocent med trofaste medlemmer og et stærkt TR-korps. Det skal vi huske at benytte os af.”

Om Tomas Kepler:

  • Født i 1973.
  • Cand.mag i engelsk og historie, Aarhus Universitet.
  • Student fra Brønderslev Gymnasium.
  • Formand for GL’s Overenskomstudvalg siden 2017.
  • Medlem af GL’s hovedbestyrelse siden 2014.
  • Tillidsrepræsentant på Aalborghus Gymnasium i fire år.
  • Lærer på Aalborghus Gymnasium siden 2005.
  • Bor med sin kone og tre børn i Dronninglund.

Det siger hans rektor

Torben Poulsen, rektor, Aalborghus Gymnasium:

Eleverne elsker ham
”Han er en rigtig dygtig lærer. Vi kommer til at savne ham. Han er enormt god til at lave undervisningen sjov og levende, og derfor elsker eleverne ham. Han interesserer sig meget for krige og samler på gammelt krigsudstyr, som han bruger i undervisningen. En dag kom han i en gammel engelsk krigsuniform med baret og det hele.”

Forstående TR
”Som tillidsrepræsentant havde han stor forståelse for folk, og alle var trygge ved at snakke med ham. Han er også pragmatiker og god til at se begge sider af en sag. Han var tillidsrepræsentant under OK 13. Her havde vi mange diskussioner, men fandt altid nogle gode løsninger i fællesskab.”

Synlig formand
”Jeg tror, han bliver en god formand. Jeg synes ikke, at GL har været synlig nok i medierne i forhold til to procents besparelserne. Det håber og tror jeg, at Tomas kan ændre på.”

 

Det siger hans TR

Anne Sofie Szulevicz, TR, Aalborghus Gymnasium:

Lun kollega
”Han er en rigtig lun og hyggelig kollega. Han er god til at tale med alle på lærerværelset og har en god fornemmelse af, hvad der sker på skolen. Til fester bidrager han altid med gode historier. Ikke for at få opmærksomhed – mere på den underfundige, nordjyske måde. Han har ’Det lille apotek’ med, som består af forskellige slags spiritus, og så laver han en bar.”

Fagnørd
”Vi er fagkolleger i historie og har af og til overtaget hold fra hinanden. Han har en stor passion for sit fag. Han er en nørd på den gode måde og motiverer eleverne med sit eget smittende engagement.”

Pragmatisk formand
”Den pragmatiske indstilling, han havde, da han var tillidsrepræsentant, skal han også bruge som GL’s formand, for vi har brug for en fagforening, der står sammen. Han har været med til at lave en god skole her. Det håber jeg, at han kan overføre til resten af GL.”

 

Det siger hans HB-kollega

Helene Caprani, GL’s hovedbestyrelse, Liste 1:

Arbejdshest
”Han er en arbejdshest. Han er engageret og grundig, har altid læst på tingene hjemmefra og ved, hvad han vil. Han er for det meste rolig og velovervejet, men kan også slå i bordet eller gå på talerstolen og holde en brandtale.”

Klædt godt på
”Jeg er sikker på, at han bliver en rigtig god formand. Dels er han klædt godt på til opgaven, fordi han har fem års erfaring fra GL’s hovedbestyrelse, dels er han et ægte fagforeningsmenneske, der har et klart formuleret projekt og ikke er bange for at bruge ord som ’solidaritet’ og ’kamp’. Det er præcis sådan en formand, GL har brug for. Hans grundighed bliver en stor styrke. Det er en vigtig egenskab for at få respekt fra resten af fagbevægelsen, politikerne og rektorerne.”

Tekst: Tina Rasmussen

 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater