Artikel
Politisk uenighed i GL
kepler sigrid anders maybe

Politisk uenighed i GL

Der bruges for mange ressourcer på at bekrige hinanden i GL's hovedbestyrelse, lyder kritikken fra en af GL's lister. De to andre lister er uenige.

Knap en måned før der er valg til hovedbestyrelsen i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), foreslår flere hovedbestyrelsesmedlemmer af Liste 3 at afskaffe det politiske listesystem i GL.

“Der bruges alt for mange ressourcer på at bekæmpe hinanden på de enkelte lister. GL skal være en samlet enhed og kæmpe for vores medlemmer. Vi har nok ydre fjender, derfor skal vi ikke bruge ressourcer på at bekrige hinanden internt,” siger Anders Bærholm Frikke fra Liste 3.

“Vi mangler en god politisk debatkultur i hovedbestyrelsen, hvor man interesserer sig for, hvad der bliver sagt og ikke kun for, hvem der siger det,” siger Anders Bærholm Frikke.

Jeg ønsker en kulegravning af GL’s strukturer. 

Anders Bærholm Frikke, hovedbestyrelsesmedlem
GL

Han oplever, at den nuværende struktur, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer tilhører en liste, resulterer i, at der alt for sjældent samarbejdes på tværs af listerne samt at hovedbestyrelsesmedlemmerne altid stemmer ens med resten af listen.

“Listestrukturen har resulteret i, at vi inden hvert hovedbestyrelsesmøde sidder i listefraktionerne og gennemgår dagsordenen. Det betyder, at vi, når vi kommer til selve hovedbestyrelsesmødet, på forhånd er gravet ned i hver sin grøft i forhold til vores liste i stedet for at få en god og åben debat,” fortæller Anders Bærholm Frikke.

Taberne i listekampene bliver medlemmerne og GL som organisation.

“Jeg ønsker derfor en kulegravning af GL’s strukturer, hvor vi skal have et tjek af, om vores strukturer er tilstrækkeligt demokratiske, om relationen og repræsentationen mellem de forskellige skoleformer i foreningen er rigtig, og om forholdet mellem det centrale og decentrale niveau i GL fungerer, som vi ønsker,” siger Anders Bærholm Frikke og tilføjer:

“Jeg er optaget af at få den åbne, politiske og strategiske diskussion og muligheden for demokratisk indflydelse. Hvis en opløsning af listerne kan være et værktøj til at opnå mere af dette, er det godt, men hvis det samme kan opnås ad andre veje, er det også fint for mig. Jeg går op i resultatet og ikke så meget vejen dertil.”

Det er dog ikke noget, som vil få betydning for det kommende hovedbestyrelsesvalg, da det kræver en ændring af GL’s vedtægter.

Listerne eksisterer på grund af de politiske forskelle.

Tomas Kepler, formand
GL’s overenskomstvalg

Politisk forskel på listerne
De to øvrige lister i GL er ikke enige i, at listerne er et problem.

“Jeg oplever meget samarbejde på tværs af listerne både i hovedbestyrelsen, men også i GL’s forskellige stående udvalg og andre ad hoc-grupper,” siger Tomas Kepler, der er formand for GL’s overenskomstudvalg og listefører for Liste 1.

Han understreger, at hovedbestyrelsesmedlemmer naturligvis ikke er enige i alt. Listerne afspejler, at der er forskellige politiske holdninger i hovedbestyrelsen.

“De politiske forskelle eksisterer ikke på grund af listerne. Men listerne eksisterer på grund af de politiske forskelle,” siger Tomas Kepler.

Han nævner som eksempel vedtagelsen af OK 13.

“Den daværende formand traf med sin liste et valg, som et stort antal af medlemmerne ikke kunne se sig selv i. Efterfølgende tjente listesystemet den funktion, at det gav det store utilfredse flertal mulighed for at vælge en anden kurs ved at pege på andre lister ved HB-valget,” siger Tomas Kepler og tilføjer:

“Som konsekvens af medlemmernes valg, fik GL en ny ledelse, og der blev sat en ny kurs for foreningen.”

Tomas Kepler understreger, at han på ingen måde er afvisende overfor en debat om listernes funktion eller om måder, hvorpå man kan forbedre listernes samarbejde.

“Den debat deltager jeg meget gerne i, men det vil i mine øjne være mere naturligt og konstruktivt at tage det op for den nye hovedbestyrelse i den kommende valgperiode og ikke her midt i en valgkamp,” siger Tomas Kepler.

“Men jeg kan godt undre mig over timingen af forslaget fra liste 3, når de har haft tre år til at ændre det, og så først fremhæver det nu. Derfor ser jeg det mere som et indlæg i valgkampen,” siger Tomas Kepler.

Dårlig timing
GL’s næstformand Sigrid Jørgensen mener heller ikke, at listerne skal afskaffes.

“Listerne afspejler fint, at vi har forskellige holdninger til blandt andet uddannelsespolitik,” siger Sigrid Jørgensen, der er listefører for Liste 2.

Man kan naturligvis godt opleve, at bølgerne kan gå højt indimellem, men sådan er det jo at være i en politisk organisation. 

Sigrid Jørgensen, næstformand
GL

Hun er også uenig i, at listerne forhindrer samarbejdet i GL.  

“Jeg synes, vi har et godt samarbejde på tværs af listerne. Man kan naturligvis godt opleve, at bølgerne kan gå højt indimellem, men sådan er det jo at være i en politisk organisation,” siger Sigrid Jørgensen.

Både hun og Tomas Kepler ærgrer sig over timingen af problematiseringen af listerne.

“I en valgkampsituation, hvor der naturligt er ekstra fokus på listerne, kan det give medlemmerne indtryk af, at vi bruger meget tid på det med listerne, og det gør vi altså ikke. I en tid, hvor mange kolleger har det svært på grund af nedskæringerne, så tror jeg hellere, de vil høre, hvad vi vil gøre for at afskaffe nedskæringer, skæv arbejdsbelastning og andre store dagsordener,” siger Tomas Kepler.

Læs mere om valg til GL’s hovedbestyrelse på GL’s hjemmeside.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater