Artikel
GL om karrieresparring: Det skal styrke lærernes selvtillid
undervisninglærer

GL om karrieresparring: Det skal styrke lærernes selvtillid

Nyt tilbud fra GL skal få lærerne til at få øje på alle deres kompetencer. Og indse at de også kan bruges udenfor gymnasiesektoren.

Gymnasielærere kan meget andet end at undervise. Men en del har svært ved at se, at de mange kompetencer, de gør brug af i jobbet hver eneste dag, også er efterspurgt i andre brancher.

Det vil Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) gerne hjælpe lærerne med at få øje på. Derfor starter foreningen nu et nyt tilbud om individuel karriererådgivning til medlemmerne.

”Vi oplever, at der er et behov. Det er en benhård tid i disse år. Nedskæringerne har betydet store forandringer på skolerne og i lærernes arbejdsliv,” siger konsulent i GL Sine Rønberg.

Siden politikerne vedtog omprioriteringsbidraget i 2015, har gymnasier landet over hvert år måttet fyre lærere. Desuden har nedskæringerne også fået lærere til selv at søge væk fra sektoren, fordi de føler, at arbejdspresset er blevet for voldsomt.

Netop fordi situationen er så alvorlig, som den er, er det helt naturligt, at GL også hjælper medlemmer, der gerne vil finde et job udenfor gymnasiesektoren, mener Sine Rønberg.

”I GL vil vi gerne være en relevant sparringspartner for vores medlemmer, når de overvejer, hvad de vil med deres arbejdsliv – også hvis de tænker på at prøve noget andet,” siger hun.

Lærerne skal føle sig trygge
GL lukker øjnene for den virkelighed, medlemmerne står i, hvis man kun vil sparre om jobmuligheder indenfor gymnasiesektoren, mener Sine Rønberg.

”Det er GL’s opgave at sørge for, at vores medlemmer står stærkt og føler sig trygge i deres arbejdsliv. Her er kendskab og tiltro til egne kompetencer bredt forstået helt afgørende. Det kan øge lærernes blik for, at de er attraktiv arbejdskraft, og at der kan være flere veje at gå.”

Hun fortæller, at omkring 100 lærere deltog, og at flere stod på venteliste, da GL i sidste uge holdt et fyraftensmøde i København med titlen ”Har du styr på dine kompetencer?”.

I GL vil vi gerne være en relevant sparringspartner for vores medlemmer, når de overvejer, hvad de vil med deres arbejdsliv.

Sine Rønberg, konsulent
GL

I den efterfølgende evaluering begrundede mange deres deltagelse med, at de overvejer at droppe jobbet som gymnasielærer.

Der er også stor interesse for tilsvarende arrangementer i Aalborg og Vejle, der foregår i denne og næste uge. 

Hvor er mine styrker?
Men GL’s karriererådgivning er ikke kun for de medlemmer, der tænker på at skifte spor. Det er også for lærere, der er glade for at undervise, men som har lyst til nye udfordringer på skolen eller bare gerne vil blive lidt klogere på, hvor deres styrker ligger, understreger Sine Rønberg.

”Man kan få lyst til, at der skal ske noget nyt, men hvad skal det være? Vil man gerne have en specialiseret pædagogisk funktion på skolen, en mere tværgående rolle eller drømmer man om at blive en del af ledelsen? De lærere vil GL også gerne være en relevant sparringspartner for,” siger hun og tilføjer:

”Men man kommer ikke herind og får serveret et svar. Vi fixer ikke tingene. Vi kommer med input, men det er den enkelte lærer selv, der skal gøre arbejdet.”

I første omgang bliver det Sine Rønberg, der skal tage sig af samtalerne alene. Senere bliver endnu en konsulent i GL koblet på.

Kompetencer skal ’oversættes’
Det er ikke nyt, at gymnasielærere kan få hjælp til kompetenceafklaring. Siden 2016 har GL tilbudt medlemmer et såkaldt karriereforløb via Magistrenes A-kasse, men det har kun været for ikke-fastansatte og ledige. Det nye er, at GL nu også har et tilbud til fastansatte. 

Hos MA får man samtaler med en karriererådgiver og har også mulighed for at deltage i workshops. I 2018 deltog 100 lærere i karriereforløbet. Sidste år var tallet steget til 220.

Læs: Fyrede lærere opsøger hjælp til karriereskift

Kompetenceafklaring er en central del af karriereforløbet hos MA. Lærerne får hjælp til at se på deres job udefra, så de får øje på deres kompetencer og får sat ord på dem på en bredere måde. Sådan bliver det også i det nye tilbud i GL’s eget regi.

Vi fixer ikke tingene. Vi kommer med input, men det er den enkelte lærer selv, der skal gøre arbejdet.

Sine Rønberg, konsulent
GL

Som udgangspunkt får man en enkelt samtale.

”Vi tager underviserrollen og bryder den ned i alle de enkelte opgaver, roller og kompetencer, den indeholder. Oversætter man det til begreber, som andre brancher bruger, så kan man stykke en ny profil sammen,” siger Sine Rønberg og tilføjer:

”Udover de kompetencer, som man må sige, at stort set alle gymnasielærere har, vil den enkelte lærer have særlige styrker.”

Hun peger på, at gymnasielærere generelt blandt andet har stærke kompetencer i forhold til formidling, struktur, planlægning og samarbejde.

Brug for kollektiv dialog
Udover at give lærerne mulighed for at få individuel sparring i forhold til deres arbejdsliv, er der også et kollektivt sigte med det nye tilbud, fortæller Sine Rønberg.

”Vi håber meget på at få gang i en kollektiv dialog ude på skolerne om, hvad det er, gymnasielærere kan, og hvad det er for en kapital, man har som gruppe,” siger hun.  

Det er også derfor, at GL nu vil på banen med karrieresparring i eget regi som supplement til tilbuddet i MA.

”Vi vil tale gymnasielærerne op. Vi kender vores medlemmer og ved, at de har virkelig mange kompetencer. Vi skal sikre, at det også er den selvforståelse, lærerne har,” siger Sine Rønberg og tilføjer:

”For at de skal opleve tryghed i deres arbejdsliv, er det vigtigt, at de føler sig som attraktiv arbejdskraft. At de ved, at deres kompetencer er efterspurgte på arbejdsmarkedet og i samfundet. Det giver selvtillid og en højere grad af employability.”

Nyt tilbud om karrieresparring

  • GL tilbyder som noget nyt individuel karriererådgivning. Tilbuddet er til medlemmer, der er i arbejde. 
  • Man kan få sparring om det næste skridt i ens arbejdsliv – hvad enten det er indenfor eller udenfor gymnasiesektoren.
  • Man booker tid til en samtale ved at skrive til karriere@gl.org Inden samtalen skal man udfylde et et skema om ens behov. Skemaet ligger her
  • Samtalen kan enten foregå hos GL på Vesterbrogade 16 i København eller via telefon, Skype eller Facetime.
  • Det er GL’s hovedbestyrelse, der har valgt at søsætte det nye initiativ. Det er et pilotprojekt, som i første omgang skal løbe et år.
  • GL’s tilbud om karriererådgivning hos Magistrenes A-kasse, der har kørt siden 2016, fortsætter. Det er for ledige og ikke-fastansatte. Læs mere her
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater