Artikel
GL om årskarakterer på hf: ”Dur ikke”
annette_nordstroem_beskaaret_0

GL om årskarakterer på hf: ”Dur ikke”

Det er en del af hf’s DNA, at der ikke er årskarakterer. Indføres de, vil de skabe mere fokus på karakteren og mindre på selve læringen, mener GL.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Årskarakterer hører ikke hjemme i hf. Det slår Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) fast.

”Indførelse af årskarakterer i faggrupperne på hf er en rigtig dårlig idé. Det er et brud med læringsmiljøet på hf og styrker ikke fagligheden,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Siden reformaftalen er blevet til lovforslag, er der blevet foreslået, at der skal gives årskarakterer i de enkelte fag i hf’s to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe (NF) og kultur- og samfundsfaggruppen (KS).
Men det er den forkerte vej at gå, mener Annette Nordstrøm Hansen.

”Et særligt kendetegn ved hf er netop, at der ikke er årskarakterer. Det er noget, rigtig mange hf-kursister er glade for,” siger Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter:

”De ser det som en kvalitet ved uddannelsen og lægger vægt på, at fraværet af årskarakterer styrker et læringsmiljø med plads til mangfoldighed og mod på at prøve sig selv af fagligt. Vel at mærke uden at skulle frygte for, om det nu også giver bonus i en god årskarakter.”

Årskaraktererne er blevet tilføjet, da der har været stor kritik af faggruppernes nye prøveform, som blev præsenteret i reformaftalen.
Her skal eleverne udtrække ét af faggruppens fag, frem for at blive eksamineret i faggruppens samlede fag, som det har været tilfældet før.

En usund evalueringskultur
At årskarakterer skulle virke motiverende for eleverne, afviser GL’s formand blankt.

”Karakterræs hæmmer tværtimod elevernes udvikling. Gang på gang konstaterer vi, at det eneste, eleverne går op i, er, hvilken karakter der står på en opgave, når de får den tilbage. Selve læringsprocessen betyder mindre,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Derfor er GL også klar i sin holdning til årskaraktererne.  

”Den form for performancekultur og jagt på gode karakterer skal vi ikke understøtte ved at indføre årskarakterer på hf,” siger Annette Nordstrøm Hansen

Tag ved lære af karakterløse 1.g’ere
Annette Nordstrøm Hansen mener, at forsøgene med 1.g klasser uden årskarakterer tydeligt viser, at årskaraktererne ikke har en positiv påvirkning på læringsmiljøet.

”Forsøgene får positive tilbagemeldinger, og de er en reaktion mod, at eleverne bliver presset af jagten på gode karakterer og glemmer at lære for at blive dygtigere. Ved at indføre årskarakterer på hf går man i stik modsat retning af, hvad der i øvrigt gøres for at styrke elevernes læringsprocesser. Det dur ikke,” siger Annette Nordstrøm Hansen    

En løsning
Årskaraktererne og de ændrede prøveformer er sat i parentes i lovforslaget, da der endnu ikke er politisk enighed om dette.

Forligspartierne opfordrer derfor høringsparter til at anføre overvejelser i relation til forslaget og eventuelt angive alternative forslag. 

Og GL har i sinde at påvirke forslaget.

”Vi har sammen med Lederforeningen for VUC og Danske Gymnasier lagt et konkret forslag frem, der fastholder tværfagligheden i de to faggrupper på hf, uden at vi behøver at indføre årskarakterer. Forslaget går på, at eleven udarbejder en intern skriftlig opgave på tværs af de tre fag. En intern skriftlig opgave vil samtidig bidrage til at styrke elevernes skriftlige kompetencer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hf's faggrupper:

Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag.

Den naturvidenskabelige faggruppe består af fagene geografi, biologi og kemi.

Det står der i lovforslaget:

”I dag aflægger eleven én samlet prøve i hver af de to faggrupper, og prøven omfatter alle de tre fag, som indgå i faggruppen.
Det foreslås, at der fremadrettet skal udtrækkes ét af de tre fag i hver af faggrupperne, som eleven skal til prøve i, umiddelbart inden eksamensperioden. For at sikre at eleven bliver bedømt i de to fag, som ikke bliver udtrukket til eksamen, foreslås det, at eleverne fremadrettet skal have standpunktskarakterer (årskarakterer) i de fag, som indgår i faggrupperne. Standpunktskaraktererne skal tælle med i det samlede eksamensresultat”

Læs hele lovforslaget her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater