Artikel
GL-formand advarer kraftigt mod politisk misinformation i valgkampen
Tomas-Kepler-klip-og-komp-aspect-ratio-348-234

GL-formand advarer kraftigt mod politisk misinformation i valgkampen

Truende adfærd overfor lærere er uacceptabelt. Men at bruge eksemplerne til at advare mod elevfordelingsaftalen er en bekymrende tendens i valgkampen, som er gået for vidt, mener GL’s formand Tomas Kepler.

Tekst_ Malene Romme-Mølby
Foto_ Jacob Nielsen

Beskæmmende og dybt bekymrende!

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) finder de stærke gloser frem, når han skal beskrive den politiske debat om elevfordelingsaftalen.

“Det er sørgeligt at se, at en aftale om fordeling af eleverne, som er så vigtig for gymnasiesektoren, er blevet en politisk kastebold, der er fedtet ind i deciderede misinformationskampagner fra nogle partier,” siger Tomas Kepler.

Han har gennem valgkampen med ærgrelse noteret sig, hvordan den politiske fejlinformation er steget, og de seneste dages mediedækning af elevfordelingsaftalen og dens konsekvenser har øget behovet for at oplyse om fakta som et modsvar til partiernes voldsomme kampagneapparater, siger han.

Blandt andet har Liberal Alliance produceret en video, der skitserer et fremtidsscenarium fra 2026, hvor en elev bliver smidt ud af gymnasiet, på grund af at forældrene tjener for mange penge. I øvrigt et forløb, som elevfordelingsaftalen ikke kan resultere i, bør vi måske lige indskyde.

Ingen kobling mellem truende adfærd og elevfordelingsaftale
I Berlingske advarer to gymnasielærere mod elevfordelingsaftalen på baggrund af voldsomme historier om trusler mod lærere på Københavns Åbne Gymnasium, der har en høj andel af elever med indvandrerbaggrund.

Tomas Kepler understreger, at det er fuldstændig uacceptabelt, hvis lærere oplever truende adfærd på arbejdet.

“Hvis elever har en truende adfærd, skal der gribes ind med det samme. Gymnasiet skal ikke rumme eller acceptere elever, der ikke har viljen eller ikke er i stand til indordne sig efter skolens ordensregler og faglige krav,” understreger Tomas Kepler.

Gymnasieskolernes Lærerforening har ikke fået henvendelser fra lærere, der har oplevet truende adfærd. Skolens ledelse og tillidsrepræsentant kan ikke genkende Berlingskes fremstilling, men skriver i en pressemeddelelse, at de tager fortællingen alvorligt og vil iværksætte en dialog på skolen om et trygt arbejds- og elevmiljø.

Sidste år fremsatte medlemmer af GL’s hovedbestyrelse et forslag om en undersøgelse af selvcensur og trusler blandt gymnasielærerne, men et flertal i hovedbestyrelsen stemte imod undersøgelsen efter en høring af netværksformændene i Lokaludvalget, der ikke mente, at der var tale om et større problem.

Gymnasieskolen vil i den kommende tid se nærmere på problematikken.

Problemerne er jo ikke blevet mindre.
Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Selvom det ligger lige for at fordømme enhver form for truende adfærd overfor lærere, og GL-formanden betoner, at han bifalder, at skolen har besluttet at følge op på de to tidligere læreres beretninger, så undrer han sig over koblingen i Berlingske mellem lærernes fortælling og en advarsel mod elevfordelingsaftalen.

“Jeg forstår simpelthen ikke logikken, for udgangspunktet må jo være, at man qua sine ordensregler og et godt undervisningsmiljø får lært elever at gå i gymnasiet, og så er det principielt ligegyldigt, om denne proces foregår på det ene eller det andet gymnasium,” siger Tomas Kepler og tilføjer:

“Hvis der overhovedet er nogen forbindelse mellem elevfordelingsaftalen og de her skitserede problemer, så kan man vel lige så godt påstå, at aftalen kan gøre det mere håndterbart at gribe fat de steder, der måtte have problemer. Når man sammensætter elevgruppen med større diversitet, så er der måske ikke samme grobund for negative samspil eller dominerende adfærdsmønstre overfor andre. Men elevfordelingsaftalen skal jo ikke erstatte ordensregler og konsekvens overfor elever, som grundlæggende ikke kan tilpasse sig. Det er i mine øjne en søgt kobling.”

Efterlyser politisk alternativ
Elevfordelingsaftalen er som bekendt indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Sidenhen har Dansk Folkeparti trukket sig fra aftalen, og partiet har sammen med de borgerlige partier bebudet, at aftalen afskaffes, hvis de får magten efter valget.

Tomas Kepler efterlyser, at partierne, der vil afskaffe elevfordelingsaftalen, kommer med konkrete og seriøse alternativer til aftalen. For dem har der været for få af, mener han.

“Vi skal få år tilbage, hvor der var bred politisk enighed om, at der var problemer i forhold til elevsammensætningen på visse gymnasier og elevnedgangen i provinsen, der skulle løses politisk. Problemerne er jo ikke blevet mindre. Det bekymrer mig, at man kan gå fra en bred politisk enighed om, at problemerne skal løses til nu bare at ville skrotte aftalen uden et seriøst bud på et alternativ,” siger Tomas Kepler.

Venstre og Det Konservative Folkeparti har talt om at finde lokale løsninger på problemet – Ifølge undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti Mai Mercado kan det også blive nødvendigt at lukke gymnasier.

“Jeg kan ikke se, hvordan det løser noget at lukke gymnasier. Det lyder også mærkeligt i forhold til den frihedsdagsorden, som de borgerlige partier har talt for. Hvis man lukker gymnasier, så er der jo nogle unge i det område, der bliver frataget det frie valg i nærområdet,” påpeger Tomas Kepler.

“Ghettogymnasier”
Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg har til Berlingske udtalt, at hun ønsker “et opgør med ghettogymnasierne. De skal simpelthen lukkes”.

GL’s formand tager kraftigt afstand fra begrebet ghettogymnasier:

“Man taler simpelthen ned til de gymnasier og lærere, der har ydet en kæmpe indsats og løftet eleverne rigtig flot, imens de har kæmpet en ulige kamp mod de nuværende elevfordelingsregler. De tjener en ufattelig vigtig rolle for den enkelte elev og for samfundet i at løfte en flok elever, som kommer fra hjem, der ikke tidligere har haft samme uddannelsesniveau eller samme adgang til arbejdsmarkedet, som så mange andre har,” understreger Tomas Kepler.

Når man ligefrem truer med at lukke skoler, så må vi sige fra.
Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

GL-formanden undrer sig over perspektiverne i at lukke gymnasierne.

“Det er en grov underkendelse af skolernes arbejde, og det kaster de ansatte ud i usikkerhed. Det løser jo ingenting at lukke skoler. Det vil enten betyde, at en række unge, som har en baggrund, der i udgangspunktet måske er lidt fjernere fra arbejdsmarkedet, ikke får en gymnasial uddannelse. Eller de vil søge ind på andre gymnasier, og problemet med uhensigtsmæssig elevsammensætning vil flytte med,” siger Tomas Kepler og uddyber:

“Det er ikke bare en dårligere løsning – det er faktisk slet ikke en løsning, fordi man bare skubber problemerne ud på andre gymnasier. Skal vi så se skolerne blive lukket på stribe? Det er tåbeligt!”

Tomas Kepler understreger, at GL er en partipolitisk neutral organisation, og at han ikke har ønsket at være en del af en ophedet valgkamp om elevfordeling.

“Men når gymnasieområdet er blevet en politisk slagmark, så kan vi ikke tie stille. Når der bruges decideret misinformation om vores sektor i valgkampen, og man ligefrem truer med at lukke skoler, så må vi sige fra og skille fup fra fakta.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater