Artikel
GL-E Kurser
No image

GL-E Kurser

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Følg med på GL-E’s forside på http://gle.gl.org – nyhedssektionen opdateres løbende med omtale af nye kurser og konferencer m.m., som er relevante for skolerne.

 

Kurser med tidlige tilmeldingsfrister efter sommerferien:

 

IFPR-kurset Anvendelsesorientering og hf-pædagogik

Formål: At bidrage til en afklaring af anvendelsesorientering som hf-profil, at sætte anvendelsesorientering ind i en særlig hf-pædagogisk ramme og at introducere til deltageraktiverende arbejdsmetode og anvendelsesorientering.

Kursus 1202-26: Torsdag den 11. til fredag den 12. oktober 2012, internat i Middelfart.

Info/tilmelding senest 3. august 2012 på hjemmesiden under Almen pædagogik.

 

 

3 Fagdidaktiske kurser fra IFPR:

 

Danskfagets didaktik efter reformen – Fagdidaktisk kursus for hhx og htx

Reformen 2005 fordrer et nyt fagdidaktisk perspektiv i danskfaget på hhx og htx. Formålet med kurset er at give deltagerne grundlag for at arbejde med en ny didaktik i danskfaget samt redskaber til at arbejde videre med didaktisk udvikling i danskfaget.

Kursus 1202-09: Tirsdag den 11. september 2012, kl. 10-16, Radisson BLU, Aarhus.

Tilmelding senest mandag den 6. august 2012 på hjemmesiden under Kurser i fag/Dansk.

 

Fagdidaktisk kursus for historielærere i stx

Kurset skal diskutere konsekvenser af forskellige tilrettelæggelser af historieundervisning og betydningen heraf for elevers bevidsthed om historie. De formelle bestemmelser fra 2005 lægger op til, at faget på baggrund af viden og metodisk materialebehandling skal udvikle studiekompetence og medborgerkompetencer. Hvordan gør vi det – samtidig med at vi bevarer en solid faglighed?

Kursus 1202-24: Mandag den 17. september 2012, kl. 10-16, First Hotel Høje Taastrup.

Tilmelding senest mandag den 6. august 2012 på hjemmesiden under Kurser i fag/Historie.

 

 

Fra reproduktion til produktion – didaktik i praksis for samfundsfags- og psykologilærere på stx, hf, hhx og htx.

Med afsæt i den nyeste didaktiske forskning om arbejdsformer og lektier, brug af it, skriftlighed og evaluering vil vi arbejde med elevernes kompetenceudvikling, såvel fagligt som socialt. Herunder vil vi se på, i hvilken udstrækning it-baserede redskaber kan facilitere elevernes kompetenceudvikling.

Kursus 1202-08: Fredag den 21. september 2012, kl. 10-16, First Hotel Høje Taastrup v. København.

Tilmelding senest onsdag den 8. august 2012 på hjemmesiden under Kurser i fag/Samfundsfag.

 

 

2 gratis kurser om EU i efteråret 2012

– rettet mod samfundsfags- og historielærere og udviklet i samarbejde med FALS og Historielærerforeningen:

 

Todageskurset Tæt på EU’s dimensioner og indre relationer i et dansk perspektiv, Kursus 1201-28, der henvender sig til de gymnasielærere, der vil aktualisere og bygge videre på deres kompetencer inden for EU-området, afholdes:

Torsdag-fredag den 20.-21. september 2012 på Middelfart Resort og Konferencecenter. Tilmeldingsfrist fredag den 17. august 2012.

 

Endagskurset Europas udvikling, identitet og udfordringer:

Kursus 1201-29: Tirsdag 2. oktober 2012 på First Hotel Høje Tåstrup v. København. Tilmeldingsfrist 24. august 2012.

Der afholdes yderligere 2 kurser i hhv. Odense og Aarhus – se mere samme sted.

 

Se, om der er ledige pladser, samt info om EU-kursernes indhold på GL-E’s hjemmeside under Kurser i fag/Samfundsfag og Historie.

Tilmeld jer ved mail til Lone Fajnzylber på lf@gl.org, og husk at angive kursusnr., navn, skole, mail, mobilnr., skole samt fagkombination. Der er 20 pladser på hvert kursus, og hjemmesiden opdateres løbende mht. ledige pladser.

 

 

Nu i København! Vi genudbyder UNI-C-kurset

Web 2.0 – også i undervisningen

Tid og sted: Torsdag den 20. september 2012, UNI-C’s lokaler, København Ø

Tilmelding senest fredag den 31. august 2012 på hjemmesiden under It i undervisningen.

 

 

 

 

Kontakt GL-E på gl-e@gl.org.

Husk, at du altid kan se det aktuelle kursustilbud fra GL-E og de faglige foreninger på GL-E’s hjemmeside,

http://gle.gl.org og på EMU’en, http://efteruddgym.emu.dk/

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater