Artikel
GL-E Kurser
No image

GL-E Kurser

GL-E Kurser

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Uddrag af efterårets kurser: ??Podcast i matematik?Uddrag fra kursusbeskrivelsen: Deltagerne vil bl.a. opnå kendskab til mulighederne for at inddrage podcast (videooptagelser), herunder screen recordings i både den mundtlige og skriftlige disciplin i matematikundervisningen, så eleverne kan komme til orde på en alternativ måde til mere traditionelle undervisningsformer. Der opnås bl.a. kendskab til de tilknyttede begreber og erfaringer på området både fra gymnasial og anden undervisning. ?Deltagerne får lejlighed til at evaluere og diskutere udvalgte eksempler på podcast fra matematikundervisningen. Det tekniske afprøves via øvelser, hvor deltagerne lærer selv at lave podcast, således at de efterfølgende vil være i stand til selv at inddrage genren i deres egen undervisning.?Kursusdag: Tirsdag den 25. september 2012, København.?Info/tilmelding på hjemmesiden under It i undervisningen.????Nyheder:??Nyt IFPR-kursus målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser, med fokus på samfundsvidenskaberne:?Samfundsvidenskabelig metodetilgang?Uddrag af kursusbeskrivelsen: Kurset vil kvalificere lærere fra det samfundsvidenskabelige fagområde i metodetilgang. Kurset har således til formål at understøtte udviklingen af et fælles sprog om metode i de samfundsvidenskabelige fag. Da den samfundsvidenskabelige videnskab trækker på både positivistiske og konstruktivistiske positioner, vil man have nytte af kurset uanset ens faglige ståsted. Yderligere vil kurset bidrage til en konsensus omkring elevernes faglige metodiske udvikling i de tre gymnasieår. Endelig vil kurset støtte underviserne i arbejdet omkring vejledning og bedømmelse af tværfaglige projekter og eksaminer som AT/DIO og SRP. ?Underviser: Claus Timm, Niels Brock m.m.?Tid og sted: Torsdag den 13. september 2012, klokken 10-16, Høje-Taastrup v. København.?Kurset vil blive lagt på GL-E’s hjemmeside under Almen pædagogik snarest, og inden da kontakt Lone Fajnzylber – lf@gl.org for nærmere info.???4 gratis kurser om EU i efteråret 2012?– rettet mod samfundsfags- og historielærere og udviklet i samarbejde med FALS og Historielærerforeningen:??Endagskurset Europas udvikling, identitet og udfordringer udbydes tre steder:?Kursus 1201-29: Tirsdag den 2. oktober 2012 på First Hotel, Høje-Taastrup v. København.?Kursus 1201-30: Torsdag den 25. oktober 2012 på Hotel Radisson BLU i Aarhus.?Kursus 1201-31: Fredag den 14. december 2012 på First Grand Hotel i Odense.??Todageskurset Tæt på EU’s dimensioner og indre relationer i et dansk perspektiv, Kursus 1201-28, der henvender sig til de gymnasielærere, der vil aktualisere og bygge videre på deres kompetencer inden for EU-området, afholdes:?Torsdag-fredag 20.-21. september 2012 på Middelfart Resort og Konferencecenter.??Mere info om kursernes indhold kan ses på GL-E’s hjemmeside under Kurser i fag/Samfundsfag.?Tilmeld jer ved mail til Lone Fajnzylber på lf@gl.org, og husk at angive kursusnr., navn, mobilnr., skole samt om du er samfundsfags- eller historielærer. Der er 20 pladser på hvert kursus, og hjemmesiden opdateres løbende mht. ledige pladser.????Følg med på GL-E’s forside på http://gle.gl.org – Nyhedssektionen opdateres løbende med omtale af nye kurser og konferencer m.m., som er relevante for skolerne.??

Kontakt GL-E på gl-e@gl.org. Husk du altid kan se det aktuelle kursustilbud fra GL-E og de faglige foreninger på GL-E’s hjemmeside, http://gle.gl.org og på EMU’en, http://efteruddgym.emu.dk/

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater