Artikel
Genåbning: Nu skal skolerne trylle igen
Klasseværelse borde stole

Genåbning: Nu skal skolerne trylle igen

Alle hjørner af skolen skal tages i brug, når eleverne i 1.g, 2.g og 1.hf i denne uge må vende tilbage. Men det er ikke så mange timer, eleverne når at få. 

Gensynsglæden bobler sikkert allerede i maverne på de mange 1.g’ere, 2.g’ere, 1.hf’ere og eux-elever, som igen må komme i skole fra på onsdag. Men inden skal skolerne have lagt et stort logistisk puslespil, for afstandskravet på en meter gælder fortsat, og de ældste klasser skal der også være plads til.

Mange elever vil da også kun få nogle få dage på skolen inden sommerferien. Til gengæld vil den tid have stor værdi, lyder meldingen fra flere skoler. 

På Hillerød Handelsgymnasium har rektor Jesper Als i dag holdt møde med skemalæggeren for at få lagt puslespillet for resten af året i 1.g og 2.g.

“De får nok omkring to dage på skolen i gennemsnit resten af skoleåret. Hver klasse skal bruge to lokaler, og derfor vil resten af undervisningen blive virtuel,” siger Jesper Als.

De første elever får først lov til at møde ind på fredag, og derefter kommer de på skift ugen efter. Reelt set når de fleste derfor kun at få tre uger på skolen inden sommerferien.

Vi skal ikke bare gå lige på med det faglige i den første time, men bruge et par timer på at få snakket, grinet og grædt, og hvad eleverne har behov for.

Jesper Als, rektor
Hillerød Handelsgymnasium

“Men det er vigtigt, at der ikke skal gå fem måneder, uden at vi ser dem, og uden at de ser hinanden. Jeg har været bekymret for nogle af de svage elever, som er begyndt at falde fra i de virtuelle undervisningslektioner,” siger Jesper Als.

Tiden skal blandt andet bruges til teambuilding og prøvetræning.

“Vi skal ikke bare gå lige på med det faglige i den første time, men bruge et par timer på at få snakket, grinet og grædt, og hvad eleverne har behov for. Og så bliver der blandt andet også tid til den matematikårsprøve for førsteårseleverne, som ellers var udsat til næste år,” siger Jesper Als, som også peger på muligheden for ekskursioner.

Ikke plads til alle på én gang
På Randers Statsskole møder eleverne i 1.g og 2.g ind til en omgang snak og hygge i deres klasse i denne uge, mens selve undervisningen først begynder efter pinse.

”I denne uge har vi planlagt skriftlige årsprøver og skriftlig prøvetræning for dem virtuelt, så det laver vi ikke om på,” fortæller rektor Lone Andersen.

Den fysiske undervisning kommer til at køre i uge 23 og 24, hvor eleverne skal være forskudt på skolen. Nogle klasser kommer om formiddagen, andre om eftermiddagen. Resten af dagen har de virtuel undervisning hjemmefra. 3.g’erne har også både fysisk og virtuel undervisning på skolen – ind i mellem de få eksamensdage.  

”Vi er en gammel, fredet skole med små lokaler. Når retningslinjerne fortsat er, at der skal være en meter mellem eleverne, kan vi ikke have alle elever i 1.g, 2.g og 3.g på skolen samtidig. Derfor deler vi skoledagen op,” siger Lone Andersen.

I uge 25 skal 1.g’erne og 2.g’erne have mundtlig prøvetræning på skolen.

Jeg synes, at det er meget ståhej for to ugers undervisning groft sagt.

Lone Andersen, rektor
Randers Statsskole

“Vildt meget planlægning”
Det er et stort arbejde at få det hele til at gå op, og ikke alle udfordringer er løst endnu, fortæller Randers-rektoren.

”Der er helt vildt meget planlægning og logistik i det. Fordelingen af lokaler er en kæmpe udfordring, for eksempel er de store klasser nødt til at sidde i to lokaler,” siger Lone Andersen.  

Skolen er også nødt til at lave plads, så de elever, der har lang transporttid, kan blive på skolen og få den virtuelle undervisning der, forklarer hun.

Lone Andersen synes, det er svært at forudsige, hvor stort udbyttet for eleverne reelt bliver.

”Jeg synes, at det er meget ståhej for to ugers undervisning groft sagt. Men vi klør på, og selvfølgelig bliver det rigtig godt at se dem igen,” siger hun.

Alle hjørner i spil
På Alssundgymnasiet Sønderborg møder 1.g’erne og 2.g’erne ind til rundstykker og hygge i klassen onsdag morgen i denne uge, og så går undervisningen i gang, fortæller rektor Jeppe Kragelund. Her satser man på at kunne gennemføre al undervisning fysisk på skolen, og umiddelbart bliver der ikke brug for skiftehold.

”Vi bruger også hallen, salen og pedelboligen. Når alle hjørner er i spil, kan det nok lige gå. Der er jo dage, hvor 3.g’erne er hjemme for at forberede sig til eksamen og lige sådan med 1.g’erne, der skal forberede deres forsvar af dansk-historieopgaven. Det hjælper også, at vi laver blokdage, hvor en hel årgang for eksempel har idræt og er ude af huset,” forklarer Jeppe Kragelund.

Han er en af de rektorer, der har presset hårdt på for at få eleverne tilbage i skole inden sommerferien, og han er lykkelig for, at det nu er lykkedes. 19 skoledage kan de nå at få. 

”Vi har oplevet, at elevernes motivation og trivsel er dalet kraftigt i de seneste par uger, og så er det altså svært at få et fagligt udbytte. Vi har haft elever, der har overvejet at droppe ud. Derfor er det meget afgørende, at vi får dem tilbage nu,” siger Jeppe Kragelund. 

Efter den 10. juni er fagene reelt afsluttet, og der er nok ikke mange, som vil møde op til nødundervisning på skolen derefter.

Tue Sanderhage, direktør
Vestegnens HF & VUC

VUC: Det er måske for sent
Med den politiske aftale om yderligere genåbning i sidste uge bliver det nu også muligt for enkeltfagseleverne på hf at møde op på skolen. 

Spørgsmålet er dog, om det giver mening at lave fysisk undervisning for eleverne, hvoraf flere har børn og arbejde, siger Tue Sanderhage, der er direktør på Vestegnens HF & VUC.

“Karaktererne skal afgives den 10. juni, og inden da går det meste af lærernes tid med at afholde vurderingssamtaler med eleverne. Efter den 10. juni er fagene reelt afsluttet, og der er nok ikke mange, som vil møde op til nødundervisning på skolen derefter,” siger Tue Sanderhage, som vil spørge lærerne, hvordan de mener, genåbningen skal bruges, og hvilke behov eleverne har. 

15 procent af eleverne på Vestegnens HF & VUC er dog i gang med en 2-årig hf, og det ligger fast, at eleverne på 1.hf skal møde ind i løbet af denne uge. 

“Det har været trist at drive skole uden elever, så det bliver godt at få dem tilbage,” siger Tue Sanderhage.

Retningslinjer for genåbningen

Hvordan skal genåbningen foregå? Børne- og Undervisningsministeriet skriver følgende på uvm.dk:

“Institutionen gennemfører så meget af undervisningen, som det efter de lokale forhold er muligt, med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever og kursister. Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på institutionen. Institutionerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Undervisningen kan i den forbindelse også finde sted uden for institutionen, fx i naturen etc., ligesom der også fortsat kan gøres brug af fjernundervisning.“

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater