Artikel
Forsøg med gruppeeksamen og studieretninger
Mikes billeder 046

Forsøg med gruppeeksamen og studieretninger

Børne- og undervisningsministeren beder nu lærere og skoler om hjælp til at udvikle gymnasiet. Gruppeeksamen og et mere fokuseret grundforløb kan være en af mulighederne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Savner du gruppeeksamener eller at kunne tilrettelægge almen studieforberedelse(AT) mere fleksibelt?
Nu åbner Ministeriet for Børn og Undervisning op for, at skoler kan tænke mere kreativt i planlægningen af undervisningen.

Ministeriet sparker i dag gang i anden fase af udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser. Her får de gymnasiale institutioner mulighed for at byde ind med idéer til projekter på områder, hvor uddannelsernes kvalitet kan forbedres. Målet er, at eleverne bliver dygtigere – for eksempel ved at få løbende faglig feedback eller gennem en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

Nye arbejdsformer og projektprøver
”Vi skal hele tiden udfordre den måde, vi tænker undervisningen på. Derfor beder vi nu skolerne om at byde ind med forslag til projekter, dér hvor de ser, at der er behov for at løfte kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Forsøgene kan for eksempel være nye arbejdsformer med fokus på innovation eller nye prøveformer som for eksempel projektprøver eller gruppeprøver. Forsøgene skal være med til både at forbedre de gymnasiale uddannelser og gøre eleverne dygtigere,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Forsøg med studieretninger
Skolerne kan for eksempel arbejde med et kortere og mere fokuseret grundforløb. Her ønsker ministeriet at afprøve, hvordan elever bedre og hurtigere kan tilegne sig den gymnasiale faglighed og samtidig foretage et kvalificeret studieretningsvalg.

Et andet forsøg handler om nye studieretninger. Idéen med forsøget er at undersøge, om skolerne kan blive bedre til at udvikle og tydeliggøre den faglige profil af den enkelte studieretning, hvis de får lov til at ændre i den nuværende sammensætning af fagene.

GL bakker op
Gymnasieskolernes Lærerforening er tilfreds med udviklingsplanen:
”Jeg er meget glad for, at ministeriet med anden fase i udviklingsprogrammet nu sætter fokus på skolebaseret udvikling. Det har GL længe kæmpet for,” siger formanden for GL, Gorm Leschly.
”Ministeriets udspil flugter i den henseende godt med de projekter, som GL har sat i gang med Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler,” siger han.

Tilmelding
Ministeriet for Børn og Undervisning inviterer skolerne til møder i februar 2013, hvor der bliver lejlighed til at drøfte udviklingsplanens muligheder nærmere.

Tilmelding og ansøgning til forsøgene sker via det elektroniske ansøgningsskema på ministeriets hjemmeside.
Fristen er 15. april 2013.
Se mere om projekterne i udviklingsplanen her.
 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater