Artikel
Forskellige læringsstile skal forhindre frafald
preventingdropout

Forskellige læringsstile skal forhindre frafald

Projektet Preventing Dropout forsøger at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne. En skole i projektet satser på, at elever skal håndtere alle læringsstile.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvordan fastholder man unge på ungdomsuddannelser og får dem til at gennemføre, hvis de er ved at droppe ud? På Preventing Dropouts konference i Malmø den 3. maj fortalte Sune de Montgomery Nørgård, der underviser på Rødovre Gymnasium, om hvordan han har eksperimenteret med at undervise på forskellige måder, der kan tilgodese forskellige læringsstile og derved forhindre frafald. Hans elever har gennem en test fået fastlagt deres præferencer inden for læringsstil.

”I modsætningen til det udgangspunkt mange har i undervisningsstilsdebatten – nemlig, at undervisningen skal differentieres, så den passer til den enkelte elevs læringsstil – har min tanke været, at gymnasiet som studieforberedende institution skal lære eleverne at håndtere hele viften af læringsstile,” skriver Sune de Montgomery Nørgård i en rapport fra forskningsnetværket, der har beskæftiget sig med inkluderende undervisning.

Fælles projekt i Øresundsregionen
Preventing Dropout er et treårigt projekt med omkring 100 deltagere fra UU-centre, 14 gymnasier og erhvervsskoler i Øresundsregionen. Projektet startede i 2011 og slutter i september 2014.

Der er i alt fem forskningsnetværk. Netværket om inkluderende undervisningsmetoder var et af de netværk, der holdt oplæg om sine resultater på konferencen i Malmø.

Alle læringsstile i brug
Sune de Montgomery Nørgård mener, at undervisningen skal tilrettelægges, så alle læringsstile ofte bliver brugt. Ved at tænke i læringsstile er det lettere at planlægge moduler, så der kommer mere variation i undervisningen, og flere elever bliver inkluderet.

Elever, der lærer ved den kinæstetiske læringsstil, har brug for at bevæge sig, imens de lærer. De ser ofte sig selv som urolige og ikke-skolegnede. Men Sune de Montgomery Nørgård har erfaret, at hvis blot ét element i et modul henvender sig til kinæstetisk lærende elever, kan det gøre en stor forskel for dem.

Rammer og indhold
Ulla Højmark Jensen fra Aalborg Universitet, København, har opstillet nogle krav til, hvad uddannelsesinstitutioner skal være opmærksomme på, hvis de vil være inkluderende. Rammerne omkring undervisningen skal give individuelle faglige muligheder og nærhed med mindre klasser eller hold.

Indholdet skal ifølge Ulla Højmark Jensen baseres på, at de unges engagement og deltagelse er hjertet i pædagogikken. Undervisningen skal bygges op om åbne autentiske spørgsmål, som kan skabe undren, diskussioner og analyser og ikke bare reproducere viden. Samtidig skal undervisningen bidrage til fremskridt i den enkelte elevs læringsforløb. De eksamensformer, en skole bruger, skal afspejle undervisningens indhold.

Til slut understregede Ulla Højmark Jensen, at det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne forventer meget af både elever og lærere.

Preventing Dropout

Fredag den 3. maj holdt Preventing Dropout midtvejsevaluering i Malmø. Her var forskere, vejledere og lærere fra gymnasier og erhvervsskoler samlet. De samarbejder i forskellige forskningsnetværk, hvor de inddrager viden om pædagogik og undervisningsmetoder og tester den i praksis.

Læs mere på preventingdropout.com

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater