Artikel
Forældreinvolvering og nudging begrænser druk
Druk unge alkohol shutterstock

Forældreinvolvering og nudging begrænser druk

Hvad skal der til for at begrænse gymnasieelevers druk? På Birkerød Gymnasium har de med hjælp fra Rudersdal kommune arbejdet på sagen fra forskellige vinkler i de senere år, og det har skabt resultater.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Da gymnasieelevers drukture til Prag trak overskrifter i medierne for et par år siden, blev der sat fokus på alkoholkulturen på gymnasierne. Og det med god grund: Danske unge har Europarekord i at drikke sig fulde ifølge tal fra Sundhedstyrelsen.
Udover at påvirke hjernen, kroppen og indlæringen negativt, fører beruselse også til risikoadfærd i forhold til stoffer, sex og og ulykker. Undersøgelser peger på, at et stort indtag af alkohol i de unge år kan føre til et større og mere problematisk forhold til alkohol igennem livet.

Forbud ingen succes
Den enkelte løsning på problemet ville være at forbyde alkohol i gymnasieregi, men det kræver, at gymnasierne står sammen og ikke markedsfører sig på vilde fester.

“Det er en festkultur, vi er oppe imod, og det er ikke let lige at lave om,” siger Birgit Lohse, gymnasielærer og aktivitetsansvarlig på Birkerød Gymnasium.

“Vi prøvede som noget af det første at lave en alkoholfrifest for 1. g’erne, men det var ikke nogen succes hos elverne. Men ved at justere på, hvordan vi afholder festerne, hvor og hvad der kan drikkes, og diskutere alkohol med både de unge og forældrene, har vi opnået gode resultater,” fortæller Birgit Lohse og tilføjer:

“Vi har ikke intentioner om at forbyde alkohol i skolefestregi, men vi vil lære eleverne at få et fornuftigt og ansvarligt forhold til alkohol.”

Sammen med en repræsentant fra Nærum Gymnasium er hun med i en erfaringsgruppe i Rudersdal kommune, hvor de udveksler erfaringer og får rådgivning.

Det starter i gymnasiet
Forestillingen om, at de unge er voksne nok til at selv at styre deres alkoholindtag, når de kommer til gymnasiealderen, har de revideret i Rudersdal kommune.
Ungekonsulent i kommunen Katrine Reumert har oplevet et stigende antal henvendelser fra forældre, som er bekymrede for alkoholindtaget, når deres barn skal starte i gymnasiet.

“I folkeskolen har vi gennem den forebyggende indsats haft succes med at få nedbragt flertalsmisforståelser blandt eleverne og har afholdt forældremøder, hvor der er blevet opfordret til at udforme alkoholpolitikker. Sammen med det stigende fokus på alkohols skadelige virkninger og hævelsen af aldersgrænsen for køb af alkohol, kan vi se, at debutalderen for at drikke sig fuld er hævet, og der er færre folkeskoleelever, der drikker sig fulde,” siger Katrine Reumert og tilføjer: 

“Men mange opfatter det som normen, at når man starter i gymnasiet, drikker man sig fuld.”

Katrine Reumert holder nu foredrag om alkohol for 1. g’erne på Birkerød Gymnasium i intro-ugen. Hun taler med eleverne om, hvordan man står ‘ved sig selv’ og ikke skal undskylde et ‘nej tak’ til alkohol, og at de andre måske ikke drikker helt så meget, som de forestiller sig.

Forældrene skal på banen
Udover at tale med eleverne om alkohol, har Birkerød Gymnasium også sat alkohol på agendaen på intro-forældremødet.

“Det største problem ved gymnasiefesterne er, at eleverne allerede er meget berusede, inden de kommer. De sidder og ‘varmer op’ hjemme hos hinanden, og her må vi sige, at forældrene også har et ansvar for, hvad der foregår i deres hjem,” siger Birgit Lohse. 

Forældrene blive opfordret til at tale sammen om, hvor meget det er i orden, at de unge drikker og om det for eksempel er ok at gå i byen om torsdagen.

“Forældrene har taget rigtig godt imod vores henstilling, og i nogle klasser har de lavet en telefonkæde, som de kan bruge, når de unge går til fester,” fortæller Birgit Lohse.

Regler, alkoholområde og lukkede døre
For at begrænse ‘opvarmningsfesterne’ bliver dørene til gymnasiefesterne på Birkerød Gymnasium lukket klokken 21. Mellem kl. 20-21.00 er der ‘Happy Hour’ i kantinen, hvor der kan købes almindelig øl og vodka/juice blandning, som det er lærere eller andre voksne, som står for at blande og servere. Det er kun i kantinen, som bliver lavet om til en lounge til festerne, at eleverne må indtage alkohol. Og der er også forbud mod at drikke alkohol i køen ind til festerne.

“Når de unge er hos os på gymnasiet, har vi styr på dem,” siger Birgit Lohse.

Hun står for at kommunikere alkoholreglementet ud til alle 1. g’erne ved årets begyndelse.

“Der er ingen af eleverne, der er i tvivl om, hvad man må i forhold til alkohol på Birkerød Gymnasium. 2. og 3. g’erne har indfundet sig med reglerne, men 1. g’erne prøver grænser af. Så må jeg hælde den alkohol, som de står og drikker i køen, ud lige foran næsen af dem,” fortæller Birgit Lohse, som ikke har noget imod at være den strenge lærer, når bare det virker.  

Alkoholmeter og studieture
Et andet tiltag, som har virket godt, er, at gymnasiet har anskaffet et alkoholmeter. Det har kun været i brug en enkelt gang, men eleverne ved, at det er der.

“Vi har ikke som sådan fastlagt os på, at en bestemt promille fører til en bestemt sanktion. Elever, der er sanseløse berusede, bliver under alle omstændigheder ringet hjem. Men eleverne ved, at det er der, og vi tager det i brug, hvis det er nødvendigt, og på den måde har det en god præventiv effekt,” fortæller Birgit Lohse. Sammen med de øvrige lærer er hun i gang med at se på, hvordan de i fremtiden kan afholde studieture, som er alkoholfrie.

“Det kræver noget planlægning, og at lærerne er sammen med eleverne om aftenen. Men det kan lade sig gøre. Alkoholfrie studieture vil forbedre det sociale miljø for de elever, som ikke drikker, og det skal vi også tage hensyn til,” siger Birgit Lohse.

“Det kræver mod og en vedholdende indsats at begrænse elevernes druk, men det kan lade sig gøre, og vi er godt på vej,” slutter hun.

 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater