Artikel
Flere merkantile virksomheder foretrækker elever med studenterhue
Studenter eksamen_15_0

Flere merkantile virksomheder foretrækker elever med studenterhue

Flere praktikvirksomheder foretrækker, at deres elever har en gymnasial baggrund. Det fremgår af en undersøgelse af EVA.

Når merkantile praktikvirksomheder skal ansætte en ny elev, foretrækker flere af dem, at deres elever har en hhx, htx, stx eller hf med i bagagen.

Det fremgår af en undersøgelse blandt 627 merkantile praktikvirksomheder, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

“Af de praktikvirksomheder, der vurderer, at elevers uddannelsesmæssige baggrund har betydning, når de skal ansætte elever, kan vi se, at de fleste foretrækker en elev med en gymnasial baggrund,” fortæller Marie Seliger, der er projektleder på undersøgelsen.

41 procent af de adspurgte praktikvirksomheder har angivet, at de foretrækker elever med en gymnasial baggrund. Til sammenligning har 26 procent angivet, at de foretrækker elever med en merkantil eux-uddannelse. 22 procent foretrækker elever med en merkantil erhvervsuddannelse.

Praktikvirksomhederne dækker både offentlige og private virksomheder indenfor det merkantile område. De elever, der har en gymnasial baggrund, har ifølge EVA gennemført et afkortet grundforløb på en erhvervsskole, forud for at de får en elevplads.

En tradition med studenter
Hos Dansk Industri mener man, at tallene blandt andet viser, at nogle virksomheder ser positivt på de kompetencer, som eleverne har med sig fra gymnasiet eller en eux-uddannelse. Det fortæller Lone Folmer Berthelsen, der er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri.

“Den viden og tilgang, som elever har med sig fra den fagligt tonede studiekompetence som for eksempel på hhx, er kompetencer, som nogle virksomheder finder attraktive,” forklarer hun.

Undersøgelsen peger på, at de faglige og personlige kompetencer, som eleverne får i løbet af en gymnasial uddannelse, gør dem mere attraktive.

Marie Seliger, konsulent
Danmarks Evalueringsinstitut

I flere virksomheder er det ifølge Lone Folmer Berthelsen samtidigt blevet en tradition, at man ansætter studenter som elever. En tradition, der fortsat påvirker billedet, oplever hun.

“Eux er forholdsvis ny, og derfor er ikke alle virksomheder bekendt med den. Her har vi også som organisationer en forpligtelse til at gøre virksomhederne opmærksomme på, at eux findes og kan være svaret på deres behov,” fortæller Lone Folmer Berthelsen.

Personlige kompetencer betyder mest
Marie Seliger fra EVA mener også, at en vigtig konklusion på undersøgelsen er, at der kommer fokus på at udbrede kendskabet til eux, så virksomhederne ved, at eux-elever får mange af de samme kompetencer.

“Undersøgelsen peger på, at de faglige og personlige kompetencer, som eleverne får i løbet af en gymnasial uddannelse, gør dem mere attraktive over for praktikvirksomhederne,” siger Marie Seliger.

Hun fremhæver den del af undersøgelsen, der viser, at hele 96 procent af de i alt 803 adspurgte virksomheder mener, at elevernes personlige kompetencer har betydning, når de ansætter en elev. De personlige kompetencer kan hænge sammen med elevernes modenhed. For eksempel at de er selvstændige og møder til tiden, forklarer Marie Seliger.

78 procent af de adspurgte praktikvirksomheder mener, at deres elevers uddannelsesbaggrund har betydning.

Tiden er ikke til, at vi politisk bestemmer, at elever skal være af en bestemt type.

Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef
Dansk Industri

Studenter skal kunne tage eud
Selvom en overvægt af merkantile praktikvirksomheder i undersøgelsen fra EVA foretrækker elever med en gymnasial baggrund, mener formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne Ole Heinager, at tallene viser, at der er en efterspørgsel på elever med alle uddannelsesbaggrunde.

“Det er bestemt nogle interessante tal at følge. Vi skal blive ved med at styrke vores eud- og eux-uddannelser, for der er en stor gruppe af arbejdsgiverne, der er glade for dem,” siger Ole Heinager og tilføjer:

“Man skal selvfølgelig have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, efter man har taget en gymnasial uddannelse, hvis man har fundet ud af, at det alligevel ikke var det, man ønskede.”

Det er en pointe, som Dansk Industri også fremhæver.

“Tiden er ikke til, at vi politisk bestemmer, at elever skal være af en bestemt type. Dem, der matcher virksomhedens behov, og gerne vil og kan leve op til kravene i uddannelserne, skal sikres muligheden i forhold til behovet for denne type af faglærte,” siger Lone Folmer Berthelsen.

Eux-elever stopper inden praktik
Lone Folmer Berthelsen fremhæver, at et stort antal af elever på de merkantile eux-uddannelser stopper efter det studiekompetencegivende forløb og derfor ikke fortsætter i hovedforløbet, hvor eleverne skal i virksomhedspraktik. Og det er en udfordring, fortæller hun.

Læs: Halvdelen af merkantile eux-elever færdiggør ikke uddannelsen.

“Hvis virksomhederne kun kunne ansætte eux/eud-elever, ville der simpelthen ikke være nok elever til de praktikpladser, der er lige nu. Derfor er virksomhederne også nødt til at rekruttere elever, der har en gymnasial uddannelse,” siger Lone Folmer Berthelsen og uddyber:

”Der er ikke noget i vejen med at rekruttere elever, der har en gymnasial uddannelse. Jeg vil bare ikke være med til at sige, at studenter er bedre. Det afgørende er, at den enkelte virksomhed og elev matcher hinanden – også på det personlige plan,” understreger hun.

Hun påpeger, at det endnu er for tidligt at kunne sige, om eux-eleverne kommer tilbage på den erhvervsuddannelse, de påbegyndte.

Bag om EVA-undersøgelsen

  • 803 merkantile praktikvirksomheder har besvaret spørgeskemaet fra EVA.

De blev spurgt, hvad der har betydning, når de søger elever. Virksomhederne kunne give flere svar.

  • 96 procent svarede personlige kompetencer.
  • 78 procent (627) svarede uddannelsesbaggrund.

De virksomheder, der svarede, at uddannelsesbaggrund har betydning, blev spurgt, hvilken uddannelsesbaggrund de foretrækker:

  • 41 procent foretrækker elever med en gymnasial baggrund (hhx, htx, stx, hf). 
  • 26 procent foretrækker elever med en merkantil eux. 
  • 22 procent foretrækker elever med en merkantil erhvervsuddannelse. 
  • Fem procent foretrækker elever med en videregående uddannelse, og fem procent foretrækker elever med en anden baggrund.

Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2018.

Kilde: Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater