Artikel
Flere lærere på Steiner-hf mangler pædagogikum
undervisning_laerer_elever

Flere lærere på Steiner-hf mangler pædagogikum

Flere af lærerne på den nyoprettede Steiner-hf mangler pædagogikum. Skolerne har fået en særlig dispensation på fire år til at efteruddanne lærerne.

Rudolf Steiner-skolerne har i årevis kæmpet for, at deres 11. og 12. klassetrin blev godkendt som en ungdomsuddannelse, og nu er de første hf-elever begyndt på fem skoler landet over.

Skolerne har ansat nye lærere med en gymnasial baggrund, men de bruger også flere af deres gamle lærere til at undervise på hf.

En del af de tidligere steiner-lærere har ikke pædagogikum eller de nødvendige faglige kompetencer til at undervise på en gymnasial uddannelse.  

Projektleder for implementeringen af Steiner-hf, Christina Vilhelmsen, fortæller, at de har cirka 45 lærere fordelt på de fem skoler, som enten er i gang med eller mangler at tage pædagogikum.

“Alle skolerne har ansvar for at udarbejde en uddannelsesplan for hver af deres lærere, som underviser på hf. Vi er i tæt kontakt med Undervisningsministeriet, og Styrelsen for undervisning og kvaliet (STUK) vil lave et indledende tilsyn på skolerne i efteråret. Vi er meget opmærksomme på at opfylde kravene,” siger Christina Vilhelmsen.

Med gymnasieloven fra 2016 fik Rudolf Steiner-skolerne deres egen paragraf §68 og en dertilhørende lovbemærkning, som giver Rudolf Steiner-skolerne to til fire år til at sørge for, at deres lærere får de nødvendige kompetencer for at kunne undervise på Steiner-hf.

Steinerskolerne sætter det sidste flueben med den nye hf-uddannelse.

Anette Jørnung, rektor
Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård 

Undervisningsministeriet oplyser, at STUK har været i løbende dialog med Steiner-skolerne om krav til lærernes undervisningskompetencer og mulighed for merit i forhold til pædagogikum.

Angående det teoretiske pædagogikum kan Steiner-lærerne opnå delvis merit, mens det ikke er muligt at opnå merit ved praktisk pædagogikum. Mulighederne for merit følger reglerne i pædagogikumbekendtgørelsen.

Det sidste flueben
En rundringning til de fem skoler viser, at alle skolerne har oprettet en enkelt 1.hf-klasse med mellem 22-27 elever. Hver skole har også ansat mellem 2-4 nye lærere, der har en baggrund som gymnasielærer.  

På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård fortæller rektor Anette Jørnung, at de har ansat tre nye lærere med en gymnasial baggrund. Men flere af deres gamle lærere skal efteruddannes.  

“Vores lærere har kontaktet fagkonsulenten for at orientere sig om, hvilke faglige kompetencer de mangler. Derefter har vi lagt en uddannelsesplan for hver lærer. Vi ved godt, at vi er lidt specielle, og derfor skal det hele bare køre,” siger Anette Jørnung.

Anette Jørnung overrækker en elev et vidnesbyrd på sidste skoledag. 

På skolen i Kvistgård er de først og fremmest glade for deres nye uddannelse. Anette Jørnung fortæller, at de har fået en rigtig god start med positiv feedback fra elever og lærere.

“Steinerskolerne sætter det sidste flueben med den nye hf-uddannelse. Vi bliver anerkendt af staten, og det har stor betydning for både skolen og eleverne,” siger Anette Jørnung.

Steiner-hf er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksamener og karakterer. Det er en hf med en udvidet fagpakke, og når eleverne er færdige, får de et 60 siders langt vidnesbyrd fra lærerne om deres kompetencer og faglige styrker.

Derefter kan eleverne søge ind via kvote 2 på en videregående uddannelse.

Efteruddannelse af lærerne
De lærere, som underviser på Steiner-hf og allerede har pædagogikum, skal gennemføre steiner-pædagogikum.

Det er en ny efteruddannelse i steinerpædagogik, som udbydes af Crossfields Institute i samarbejde med Syddansk Universitet.

De lærere, som ikke har pædagogikum, skal gennemføre både teoretisk pædagogikum og steiner-pædagogikum. Det tager halvandet år.

På Rudolf Steiner Skolen i Odense har de ansat Jørgen Bang som ny rektor. Han skal blandt andet sørge for, at der er styr på lærernes uddannelsesplaner.   

“Det er et stort puslespil, som skal gå op. Til januar begynder vi at sende lærerne i pædagogikum. Det er en ny administrativ opgave med en del formaliteter, men jeg er fortrøstningsfuld. Selvom det er en stor opgave, så ser det ud til at gå godt,” siger Jørgen Bang.

Når der er gået fem år skal Steiner-hf evalueres. Det sker på baggrund af hf-studenternes brug af supplering af hf-enkeltfag og deres gennemførelsefrekvens på de videregående uddannelser.

Steiner-hf:

Følgende skoler tilbyder Steiner-hf:

  • Vidar Skolen, Gentofte
  • Michael Skolen, Herlev
  • Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård
  • Rudolf Steiner Skolen i Odense
  • Rudolf Steiner Skolen i Aarhus

​Fra skoleåret 2019/20 vil Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg ligeledes tilbyde Steiner-hf. 

Undervisningen på Steiner HF:

  • Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, fagtimer midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen.

  • Undervisningen er i perioder praksis- og projektorienteret.

  • Læreren giver skriftlig og mundtlig feedback til eleven hele året.

  • I sidste del af 1. hf og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, der omfatter både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk tilgang til et selvvalgt emne.

  • Eleverne kan kun søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2.

Kilde: steinerskolerne.dk

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater