Artikel
Faglighed udfordres af stigende ansøgertal
elever til prøve

Faglighed udfordres af stigende ansøgertal

Det stigende ansøgertal til de almene gymnasier kan betyde større faglig spredning og dermed en mere uklar profil, mener gymnasier. Det kræver indsatser over for både svage og stærke elever.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I år har omkring 880 flere unge søgt ind på de almene gymnasier end sidste år. Og det til trods for en mindre ungdomsårgang. Det store antal ansøgere glæder gymnasierne, men de ser samtidig en generel udfordring i at tilpasse uddannelsen til de mange ansøgere.

Flere unge på uddannelserne kan skabe større spredning i det faglige niveau, mener uddannelsesleder Morten Ærø fra Rønde Gymnasium.

"Udfordringen ved det stigende ansøgertal er, at lærerne og skolen skal rumme elever med meget forskellige forudsætninger. Den positive historie er, at det, der har holdt elever fra gymnasiefremmede hjem væk tidligere, ikke har været mangel på evner, men på sociale traditioner,” siger han.

Morten Ærø understreger samtidig, at selvom Rønde Gymnasium i år næsten har fået fordoblet sit ansøgerantal, forventer han ikke store ændringer i elevernes faglighed. Rønde Gymnasium gik i 2010 fra at være privat til statslig selvejende. Derfor opsuger skolen nu ifølge Morten Ærø de elever, der tidligere ville have valgt et andet gymnasium i området.  

Profil bliver uklar
Dinna Balling, uddannelsesleder fra Viby Gymnasium og HF, ser en tendens til, at de unge, der ikke ved, hvad de vil, vælger det almene gymnasium. Derfor har gymnasierne i øjeblikket både elever, der efterfølgende tager lange og korte uddannelser eller får lærepladser. Det kan gøre det svært for gymnasierne at målrette undervisningen.

”Det er klart, at jo bredere den gymnasiale uddannelse bliver, jo sværere bliver det også at fastsætte en profil for den. Havde man en smallere profil målrettet de elever, der vil tage en længere videregående uddannelse, ville det dels betyde et højere fagligt niveau og dels, at man bedre var i stand til at klæde eleverne på til de efterfølgende uddannelser,” siger Dinna Balling fra Viby Gymnasium og HF, der i år har fået 76 flere ansøgere end sidste år.

Både stærke og svage elever skal tilgodeses
Viby Gymnasium og HF forsøger at imødekomme spredningen med indsatser målrettet både de stærke og svage elever.

”Vi har lavet talentprojekter for de dygtige elever og har også en række lokale talentaktiviteter for dem, der kan lidt mere end gennemsnittet som forfatterworkshop eller matematik-masterclasses. Så vi sørger for at kompensere for, at niveauet ikke er så højt, som de egentlig kunne bære,” forklarer Dinna Balling og fortsætter:

”Vi arbejder med støtteordninger, som mentorordninger, psykologtilbud og lektieværksteder for dem, som ikke er helt så gearet til en gymnasial uddannelse.”

Også Rønde Gymnasium har ekstra tilbud til dem, der har behov for hjælp ud over den normale undervisning. Tilbud som individuelle samtaler og lektiecaféer med fokus på kontakt mellem lærer og elev.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgertal til almene gymnasier (stx)

  • 2009: 28.419
  • 2010: 30.358
  • 2011: 31.970
  • 2012: 31.959
  • 2013: 32.839

Kilde: Danske Regioner

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater