Artikel
Ansøgere holder valgmuligheder åbne med stx
Mange veje at gå shutterstock_

Ansøgere holder valgmuligheder åbne med stx

Flere unge søger ind på de almene gymnasier for at holde flest mulige døre åbne og undgå arbejdsløshed, vurderer populære gymnasier. De mange ansøgere skaber behov for mere plads på skolerne og flere lærere.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

De unge forsøger at udskyde deres endelige karrierevalg længst muligt, derfor oplever de almene gymnasier stigende ansøgere. Sådan lyder vurderingen fra Ørestad Gymnasium, der i år har oplevet den største stigning i antal ansøgere.

”Vælger du eksempelvis en erhvervsuddannelse, træffer du for eksempel et valg om at ville være tømmer. Går man stx-vejen, holdes flest valgmuligheder åbne længst muligt. Det, tror jeg, er væsentligt for mange unge,” siger Anders Pors, uddannelseschef på Ørestad Gymnasium.

Øget krisebevidsthed 
Morten Ærø, uddannelsesleder på Rønde Gymnasium, peger på de unges frygt for ledighed som en mulig forklaring på de mange ansøgere.
”Jeg tror egentlig, at mange betragter stx som en naturlig forlængelse af grundskolen. Og så skyldes udsving i ansøgertallet måske også en øget krisebevidsthed. Uddannelse er den enkeltfaktor, der betyder mest i forhold til ens muligheder, hvis man bliver ledig,” siger han.

Popularitet overrasker
Begge gymnasier er alligevel overraskede over deres skolers store popularitet blandt de unge.
Morten Ærø fra Rønde Gymnasium var ved at falde ned af stolen, da han så, at ansøgerantallet til skolen næsten var fordoblet fra sidste år.
I 2010 gik Rønde Gymnasium fra at være privat til statsligt gymnasium. Skolen har derfor de seneste år arbejdet med at blive det lokale gymnasium i Syddjurs Kommune i de unges bevidsthed.

Flere ansøgere trods skærpede krav
Også Ørestads Gymnasium er overraskede over ansøgertallet. De er gået fra 504 i 2012 til 674 ansøgere i år – det største i skolens historie.
”Vi har stillet store krav til fraværsregler og skærpet vores forventninger til eleverne. Vi troede, at det måske ville have haft den modsatte effekt og afholde nogle fra at søge os. Men det har vist sig at være lige omvendt,” siger Anders Pors.

Ørestads Gymnasium har især oplevet interesse for studieretningerne globalisering, innovation og design. Retninger skolen har opbygget omkring konceptet ”viden i spil”, hvor eleverne skal være aktive med deres faglige viden og i højere grad producere end reproducere viden, fortæller Anders Pors.

Brug for mere plads
Selvom skolerne er glade for den øgede interesse, skaber de mange unge også behov for mere plads.
Ørestad Gymnasium har allerede fyldt kapacitet og kan derfor ikke optage flere elever end sidste år trods den stigende interesse.
Skolen tager nu konsekvensen af de mange ansøgere gennem flere år og afsøger mulighederne for at få mere plads.
"Variation i undervisning kræver fleksibilitet i bygningen, og vi er enten nødt til at skære ned på antallet af klasser eller at have flere kvadratmeter. Vi vælger det sidste,” siger Anders Pors.

Netop de seneste års udbygninger af Rønde Gymnasium og planer om flere betyder, at skolen har plads til alle de mange ansøgere. Skolen udvider med en ekstra 1.g-klasse og et par læreransættelser.

Alene i år har de almene gymnasier oplevet en stigning i ansøgerantal på omkring tre procent svarende til omkring 880 unge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasier med størst stigning i antal ansøgere

  • Ørestad Gymnasium: 170 flere ansøgere. Fra 504 til 674
  • Gefion Gymnasium: 97 flere ansøgere. Fra 423 til 520
  • Rødovre Gymnasium: 86 flere ansøgere. Fra 313 til 400
  • Hjørring Gymnasium: 80 flere ansøgere. Fra 243 til 323
  • Borupgaard Gymnasium: 77 flere ansøgere. Fra 433 til 510

Fra 2012 til 2013

Gymnasier med størst procentmæssig stigning i ansøgertal

  • Rønde Gymnasium: 83 % flere ansøgere
  • Herlufsholm Skole: 60 % flere ansøgere 
  • Horsens Gymnasium: 57 % flere ansøgere 
  • Viby Gymnasium og HF: 55 % flere ansøgere
  • Ikast Brande Gymnasium: 41 % flere ansøgere   

Fra 2012 til 2013

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater