Artikel
Erstatning for manglende håndtryk
No image

Erstatning for manglende håndtryk

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

“Vores censor har meddelt mig, at han ikke ønsker at give hånd til kvinder. Så det vil nok være en god idé ikke at forsøge at give ham hånden. I hvert fald er I nu advaret, så I ikke i eksamenssituationen skal blive forvirrede over det.”

Sådan lød beskeden fra en lærer til kursisterne forud for en matematikeksamen på Herning HF & VUC sidste sommer. Det ville en af kursisterne imidlertid ikke finde sig i. Hun klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet, som nu har tilkendt kursisten en erstatning på 2.500 kroner, som skal betales ligeligt mellem hendes egen skole og censors arbejdsplads Horsens Statsskole, idet  beskeden blev videreformidlet af læreren til eleverne på censors anmodning.

Ifølge klager er det centrale aspekt, at en censors funktion er at være elevens neutrale garant imod en lærers sym- og antipatier. Derfor må der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved en censors neutralitet. Betragtninger vedrørende elevens køn, udseende, race eller politiske overbevisning skal ikke ytres, da det intet har med den faglige præstation at gøre. En censor skal derfor, for at beskytte eleven, være neutral i eksamenssituationen, uanset private holdninger. Klager har derfor ønsket, at der skulle tages stilling til, hvorvidt censors behov skal vægtes højere end elevens. I den pågældende situation er det censors behov, der er blevet vægtet højest, lyder det i klagen.

Ministeriet for Børn og Undervisning vurderede på forhånd – efter henvendelse fra eksaminerende skole – at ytringen var ubetydende for eksaminationens forløb, ligesom der ikke fra hverken skolen eller eksaminander har været noget at udsætte på censors bedømmelser. Censors arbejdsgiver har efterfølgende understreget over for censor – der i øvrigt har fungeret som censor siden 2009 uden en eneste klage – at det er væsentligt, at det fremgår, at han hilser på eleverne med hånden til hjertet, men hverken giver hånd til drenge eller piger.

Nævnet gav dog klager ret i, at indholdet af den besked, eleverne modtog forud for deres mundtlige eksamen, er omfattet af ligebehandlingslovens regler om chikane.

Læs mere om hele sagsforløbet og afgørelsen på www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase (afgørelse nr. 16, 2014).

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater