Artikel
Elevernes karakterer er ikke så ringe endda
No image

Elevernes karakterer er ikke så ringe endda

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Adgangskrav og karakterer er blevet et hot politisk emne. Adgangskrav i den ene eller anden form vil med stor sandsynlighed blive indført på de gymnasiale uddannelser. Elevernes karaktergennemsnit fra 9. klasse kan blive afgørende for, om de kan blive optaget på gymnasiet. 
Tal fra Undervisningsministeriet viser dog, at der er relativt få elever, som begynder i gymnasiet med meget lave karakterer. 
Det er i debatten om adgangskrav til erhvervsskolerne blevet nævnt, at elever skal have 2 i karaktergennemsnit fra folkeskolen for at komme ind på en erhvervsuddannelse – eller med andre ord bestå eksamen. Et krav om, at der skal stå mindst 2 ud for dansk og matematik, har også været nævnt. 
Ifølge Undervisningsministeriet optog de gymnasiale uddannelser sidste år 313 elever, som fik under karakteren 2 i enten dansk eller matematik ved afgangseksamen i 9. klasse. Ministeriet understreger, at mange af disse elever sandsynligvis bagefter har taget 10. klasse, hvor de måske har forbedret deres karakterer. Derfor er der reelt set forsvindende få elever, som ville blive ramt af et karakterkrav på 2.

Tvunget over i erhvervsuddannelse 
I debatten har det lydt, at der ikke skal være højere karakteradgangskrav til gymnasierne end på erhvervsuddannelserne, fordi det vil være et signal om, at det er mere prestigefyldt at gå i gymnasiet. Omvendt bliver der også argumenteret for, at adgangskravene for at komme i gymnasiet netop skal være højere, så flere unge bliver ”tvunget” over i erhvervsuddannelserne. 
Hvis man forestillede sig, at der blev indført et adgangskrav på 4 eller derover i karaktergennemsnit fra 9. klasse for at komme i gymnasiet, ville flere af de nuværende elever ikke være kommet ind. Seks procent af eleverne, som blev optaget på en gymnasial uddannelse sidste år, opnåede ikke et snit på 4 eller derover i 9. klasse. Dette tal er dog reelt set lavere, da hf-eleverne også er talt med, og de har ofte forbedret deres karakterer i 10. klasse. 
På stx er det meget få elever, som ikke ville klare snittet på 4 – nemlig to procent. 
Effekten ville derimod være større på hhx, hvor seks procent af eleverne havde under 4 i snit efter 9. klasse.   
20 procent af hf-eleverne havde også under 4 i karaktergennemsnit i 9. klasse. Men som før skrevet kan de tal ikke helt sammenlignes, da de fleste hf-elever ikke er blevet optaget efter 9. klasse, men derimod har gået i 10. klasse.

 

Karaktergennemsnit i 9. klasse:

 [[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”karaktergennemsnit i 9. klasse_side 25.png|public://karaktergennemsnit i 9. klasse_side 25_1.png”,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”97″,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”480″}}]]

Bemærk, at det også for hf-eleverne er deres karakterer fra 9. klasse, som er anført. Hf-eleverne bliver dog ikke optaget direkte efter 9. klasse, men har gået i 10 klasse.

Kilde: Undervisningsministeriet

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater