Artikel
Elever løber sig til bedre karakterer
Løb Aalborghus gym

Elever løber sig til bedre karakterer

Løb i undervisningen har givet imponerende resultater på Aalborghus Gymnasium. Ud over den gode kondition har eleverne fået højere karakterer og et bedre sammenhold.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Ingen fravær eller manglende skriftlige afleveringer. Rektor Torben Poulsen fra Aalborghus Gymnasium troede knap sine egne øjne, da han i januar rutinemæssigt tjekkede elevernes fravær.

Skolens nye tiltag, en 1.g-løbeklasse, skilte sig pludselig meget positivt ud i skolens fraværsstatistik.

”Tidligere havde netop denne studieretning haft lidt problemer med at finde sin faglige og sociale identitet. Før har vi blandt andet haft coach på for at skabe et bedre klassemiljø. Men denne løbeklasse havde udelukkende positive resultater,” fortæller Torben Poulsen.

Manglede fælles identitet
Beslutningen om at danne en løbeklasse blev truffet, fordi skolen i flere år havde oplevet, hvordan klasser med studieretningen engelsk A og samfundsfag B ofte faldt dårligt ud i elevtrivselsundersøgelserne. Fravær og manglende sammenhold var også ofte kendetegnende for studieretningen.

Idrætslærerne foreslog at gøre studieretningen til en løbeklasse.

”Vi kunne se på andre klasser, at de havde et sammenhold om deres faglighed. For eksempel samles eleverne med bioteknologi i studieretningen om at være biotek'ere, og elever med matematik og fysik kalder sig for matfys'er. Det skete aldrig for studieretningen med engelsk og samfundsfag,” siger Torben Poulsen og tilføjer:
"Vi ville prøve at give dem noget indhold, som de kunne samles om, så de kunne identificere sig med at være løbeklassen. Og det skete faktisk." 
Skolen har købt løbesko og trøjer for at bakke yderligere op om klassen.

Bedre karakterer
To gange om ugen mødes klassen om morgenen i løbetøj.  Så arrangerer lærerne løb eller lignende aktiviteter i 25 minutter, hvor intensiteten er høj, og eleverne får sved på panden og pulsen op.

Løbelektionerne går fra den almindelige undervisning og er skemalagt i forskellige fag, så flere fag og lærere bidrager. 

To idrætslærere har lavet følgeforskning på løbeklassen. Ud over det lave fravær har løbeklassen også brilleret med de højeste karakterer på skolen. 

”Løbeklassen får mellem 18 til 25 procent højere karakterer end gennemsnittet for sammenlignelige klasser. Derudover har vi sammenlignet med tidligere årgange med samme studieretning. Her ligger løbeklassens karakterer 11 til 19 procent højere,” fortæller Mette Iversen, der er idrætslærer på Aalborghus Gymnasium og en af følgeforskerne.

Løb giver fællesskab
Løbeklassens elevtrivselsvurdering var samtidig blandt landets bedste. Mette Iversen og hendes kollega har gennemført fokusinterviews med elever og lærere.

”Både elever og lærere mener, at den fysiske aktivitet har bidraget til det stærke sammenhold og gode fællesskab,” fortæller Mette Iversen og tilføjer:
”Vi mener, at det kan forklare, hvorfor eleverne klarer sig bedre fagligt, da et godt socialt miljø påvirker læring positivt. Det kan også forklare, hvorfor løbeklassen har et markant lavere fravær, da der er skabt et godt læringsmiljø forårsaget af fysisk aktivitet.”

Torben Poulsen mener, at løbeklassen har fået flere grunde til at møde i skolen end den almindelige undervisning.

”Jeg tror, at eleverne for alt i verden ikke vil være væk fra løbetræningen. For går de glip af træningen, går de også glip af fællesskabet,” siger han.

Løber videre
De to idrætslærere har også sammenlignet løbeklassens motivation med andre klasser:

”Vi kan se, at løbeklassen har en meget højere motivation for at lære end andre klasser,” fortæller Mette Iversen.

Klassen fortsætter med at være løbeklasse, og Torben Poulsen har allerede sammensat næste 1.g-løbeklasse.

”Vi har i år skabt skolens bedste klasse. Derfor vil vi gentage forsøget,” siger han.
 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater