Artikel
Deling af nøgenbilleder er blevet normalt blandt gymnasieelever
nøgenbillede

Deling af nøgenbilleder er blevet normalt blandt gymnasieelever

En fjerdedel af gymnasieeleverne har delt nøgenbilleder af sig selv, viser nye tal. Nogle elever - især drenge - deler dog også billeder af andre mod deres vilje.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

“Altså er det ikke meget normalt at sende ‘nudes’ til sin kæreste?”
Sådan skriver en gymnasieelev i en kommentar til en stor undersøgelse af gymnasieelevers brug af telefonen og sociale medier.

Og svaret på det spørgsmål er: Jo, det er blevet normalt at sende nøgenbilleder eller billeder af sig selv delvist nøgen, viser selvsamme undersøgelse.

24 procent af gymnasieeleverne i spørgeskemaundersøgelsen har sendt billeder eller videoer af sig selv uden tøj på eller delvist nøgen for eksempel til en kæreste.

Helle Rabøl Hansen er forsker på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) – Afdeling for uddannelsesvidenskab under Aarhus Universitet.
I den forbindelse har hun interviewet mange gymnasieelever blandt andet også om nøgenbilleder eller ‘nudes’, som eleverne kalder dem.

“Blandt de gymnasieelever, som er seksuelt aktive, er deling af nøgenbilleder helt almindeligt. De sender billeder til kærester, men også til mere løse forhold og venner og veninder,” siger Helle Rabøl Hansen.

Hun forklarer, at for den nuværende ungdomsgeneration er billeder ligesom ord.

“For dem er et billede ligesom et kærestebrev. Send lige et billede skat, så jeg har noget at drømme om, kan én sige til en anden. Det skaber et bånd mellem de unge, og et billede kan være en bekræftelse på, at vi kan lide hinanden,” siger Helle Rabøl Hansen.

Hun mener, derfor også, at det er håbløst, at vi voksne går ud og advarer unge mod at sende nøgenbilleder til hinanden. Ifølge hende er ‘nudes’ blevet så stor en del af ungdomskulturen, at det svarer til, at tidligere generationer advarede mod at skrive kærestebreve til hinanden af frygt for at blive til grin eller såret.

Nøgenbilleder spreder sig
Når det er sagt, så er der også en risiko forbundet med at dele nøgenbilleder.

12 procent af drengene og fire procent af pigerne i undersøgelsen svarer ja til, at de har delt nøgenbilleder af nogle, de kender, og “som nok ikke ville have at billedet blev delt.”

Og når først det sker, så kan et billede sprede sig som ild på en tør græsmark.

56 procent af drengene i undersøgelsen har modtaget nøgenbilleder eller billeder, hvor personen er delvis nøgen.

Unge er vant til at performe
Helle Rabøl Hansen mener dog ikke, at løsningen på det problem er, at gymnasierne og de voksne advarer eleverne mod at dele billeder af sig selv.

“Vi kan ikke være moraliserende over for de unge. De unge er en visualiseret generation, som er vant til at performe foran et kamera. Vi kan ikke beskytte dem ved at sige, at de ikke må dele billeder af sig selv, for det vil de gøre alligevel,” siger Helle Rabøl Hansen.

I stedet mener hun, at gymnasierne kan sætte nogle rammer op og tale om deling af billeder i undervisningen.

“Som skole bør man sige, at vi forventer og kræver, at I passer på hinanden og ikke misbruger eller krænker hinanden. Der bør også være regler om billeder, men det skal være eleverne, som har ejerskab over reglerne. Hvis vi moraliserer over for de unge, så skaber vi bare et større generationsgab,” siger Helle Rabøl Hansen.

Det er lidt farligt
Søren Hebsgaard er konsulent i digital dannelse og står bag spørgeskemaundersøgelsen. Han arbejder med digital dannelse på gymnasierne og taler ofte med gymnasieelever om deres liv på sociale medier og på nettet.

Han forklarer, at eleverne godt er klar over, at det kan være lidt farligt at sende nøgenbilleder af sig selv til en kæreste eller en veninde.

“Det er også en måde at vise på, at vi stoler på hinanden. Vi tør godt gøre os sårbare over for hinanden. I andre tilfælde kan det godt blive brugt som en form for afpresning, hvor en dreng sender nøgenbilleder af sig selv for at få pigen til at gøre det samme,” siger Søren Hebsgaard.

Nogle gange går det dog galt. Kærester bliver uvenner, og så kan et billede sendt som en tillidserklæring ende som et eftertragtet delingsobjekt. Og det samme kan ske for veninder, som har intime billeder af hinanden.

Kan ikke overskue konsekvenser
Søren Hebsgaard mener heller ikke, at de voksne skal løfte moraliserende pegefingre over for de unge, som tager billeder af sig selv og sender dem til en kæreste, men han synes omvendt, at skolerne skal tage et ansvar.

“Når du er 16 år, så er du ikke i stand til at forudsige konsekvenser af dine handlinger. Du kan ikke vide, om din kæreste bliver din værste fjende. Hvis jeg var gymnasielærer, ville jeg tale med eleverne om det,” siger han.

Han mener dog, at problemet bliver et helt andet, når det ikke er ekskæresten eller veninderne, som deler billeder. Når billedet når næste led, er der ifølge Søren Hebsgaard unge, der opfatter billederne som fælleseje, og som er ligeglad med eller ikke tænker over, at de krænker personen på billedet, når de deler det.

“Vi skal hele tiden minde hinanden og de unge om, at vi har et moralsk ansvar for at behandle mennesker på nettet på samme måde, som vi har ude i den virkelige verden. Jeg er bekymret for den distancering til andre mennesker, som teknologien fører med sig,” siger Søren Hebsgaard.

Dårlig kultur blandt nogle
Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Thing mener, det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget forkert i at tage intime billeder af sig selv og sende dem til en kæreste eller en ven eller veninde.

“Det er blevet almindeligt, og for mange er det en måde at være i et forhold på,” siger Martin Thing.

I stedet skal kræfterne sættes ind overfor dem, som deler billeder af andre mod deres vilje.

“Både som skole og samfund skal vi gøre opmærksom på, at det er ulovligt at dele nøgenbilleder uden samtykke. Det er krænkende, og det er forkert. Der er tydeligvis en dårlig kultur om det her blandt nogle unge, og det er ofte blandt drenge og unge mænd,” siger Martin Thing.

Han mener, at emner som privatliv og samtykke kan inddrages i seksualundervisningen og være med til at skabe en kulturændring.

 

Så mange deler nøgenbilleder

  • 24 procent har sendt et billede/video, hvor de selv var nøgen eller delvis nøgen til nogen for eksempel en kæreste.
  • 12 procent af drengene og fire procent af pigerne har delt et billede/video af en, de kender, som var nøgen eller delvis nøgen, og som nok ikke ville have at billedet blev delt.  

Sender tit nøgenbilleder

Eleverne havde mulighed for at kommentere spørgsmålene i undersøgelsen. Her er et udpluk:

 

“Mine tætte veninder og jeg sender altid billeder i undertøj til hinanden”

 

“Hvem har ikke set nøgenbilleder af venner?”

 

“Jeg har kun sendt og modtaget nøgen video af/til min kæreste”

 

“Ved at det kan være farligt, men gør det alligevel.”

 

“Modtager tit nudes og har prøvet at sende nudes til folk som f.eks mine kammerater (ikke af mig selv)!!”

 

“Jeg sender tit nøgenbilleder til mine veninder over snapchat”

 

 

Om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget mellem august 2016 og marts 2017.

2.689 gymnasieelever fra seks gymnasier har deltaget.

Undersøgelsen er lavet af konsulent Søren Hebsgaard

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater