Anmeldelse: Wer bin ich? Sport und Identität

Tre fag samlet i én bog!

Denne nye udgivelse af de to erfarne tysk-, filosofi- og samfundsfag-lektorer arbejder i fire kapitler med de væsentlige emner Körperkult, Gender, Integration og Fankultur, hvortil der hører omfattende sproglige opgaver, tabeller med fakta og data, tekstfortolkningsspørgsmål, nøgleordsforklaringer, spørgsmål til indholdet, diskussionstemaer, skriveøvelser, alt sammen i rigeligt mål til stilladsering af de valgte tekster, der selvfølgelig er forsynet med rigelige gloser. Teksterne handler om teenagebodybuildere af begge køn, deres normer og idealer, kønsidentitet i forhold til biologisk køn over for sociologisk køn, integration i et samfund gennem sportsudøvelse og de problemer, der opstår for den enkelte i den proces, fankulturens A-, B- og C-kategorier. Særdeles interessante tekster, ikke lette, men med bid og ganske relevante problemstillinger selv for en anmelder, der absolut ikke er sportsfan. Alle kapitler er forsynet med en lærerig indledning af forfatterne. Og hvad der har glædet anmelderen især, er formidlingen på tysk af Thomas Ziehes samfundsteori, Goffmans frontstage-backstage-dualisme, Alex Honneths anerkendelsesteori (endelig bruges han også i det danske gymnasium), Aladin el-Mafaalanis og Ahmet Topraks fire integrationsniveauer, Pierre Bourdieus habitus og kapitalgenrer, Michel Maffesolis subkulturteori om neotribale stammer; der er mange fremmedord og for eleverne uvante ord i disse filosofiske indledninger, men forfatterne gør alt, hvad de kan, for at lette forståelsen og føre eleverne ind i disse vanskelige emner. Et par småfejl på side 64, linje 166 og side 134, linje13 kan rettes i andenudgaven. Det er en meget spændende udgivelse, som åbner horisonter for læserne.