Anmeldelse: Samfundsfag til hf

Hf-lærebog i øjenhøjde med kursisterne

Forfattere til lærebøger i samfundsfag er en homogen gruppe! Med naturligt udgangspunkt i fagets læseplaner er det nogenlunde de samme temaer, der behandles i de brede grundbøger, og konceptet er næsten altid: Brødtekst, der ved hjælp af elev/kursist-nære eksempler forsøger at fange læseren til at forstå fagets begreber, metode og teorier, et større antal tabeller og figurer, et passende antal fotos og en række indrammede, korte tekster af forskelligt indhold.

En vurdering af en ny grundbog (i dette tilfælde primært rettet mod hf, C- og B-niveau) må derfor tage sit udgangspunkt i en række spørgsmål: Er forfatterne i stand til – også sprogligt – at ramme læsersegmentet? Inddrages nyere og større trends i det senmoderne samfund? Er bogen og layoutet indbydende?

Samfundsfag til hf er struktureret i 39 kapitler, fordelt på disciplinerne sociologi, politik og økonomi. Og da bogen er på hele 428 sider, bliver det til cirka 10 sider per kapitel, som ifølge forfatterne skulle dække en dobbeltlektion. 10 siders forberedelse er nok o.k., men de fleste undervisere vil som regel gerne supplere med andre tekster, så bogens omfang er nok i overkanten.

Til gengæld skal den have ros for at være skrevet i et kursistvenligt sprog, der viser, at forfatterne kender deres målgruppe særdeles godt. Et enkelt eksempel herpå: De fleste af os tager det for givet, at alle ved, hvad begrebet ‘strejke’ indebærer. Men det ved ikke alle unge. Og det ved forfatterne. Derfor defineres begrebet i brødteksten. I det hele taget er det prisværdigt, at bogen når omkring begreber og teorier i et sprog, der kan forstås af ikke altid motiverede hf-kursister.

Positivt er det også, at bogen inddrager nye trends fra vores senmoderne tid. Klimakrisen behandles især i økonomidelen og vil givet være et emne, der vil vække opmærksomhed blandt kursisterne. Ligeledes er det i dag nødvendigt ikke kun at behandle globaliseringen, men også dens modpol, den stigende nationalisme, og det sker også i denne bog.

Figurer og tabeller er overskuelige, og forholdet mellem tekst og illustrationer er o.k.

Til bogen er knyttet en iBog med masser af opgaver, herunder interaktive og hele 59 lærertip! Med printbog og iBog får man et virkelig gennemarbejdet læremiddel.