Anmeldelse: Mystik

Risiko: For ambitiøst!

“Gå lige ud af en bjergsti med 99 kurver”. (korancitat fra bogen)

Ud fra en position mellem essentialisme og socialkonstruktivisme gennemspiller bogen temaerne: mystik som fænomen, mystik som ritual og fortælling, mystik og kultur og mystik og videnskab. Centralt er fremstillingen af mystik som en dannelses- og helterejse vist ud fra fortællingerne om Siddhartas, Jesus’ og Muhammeds initiationer som religionsstiftere. Metoderne hertil tages fra Arnold van Genneps teori om overgangsriter og J. Campbells Jung-inspirerede litteraturteori, som den anvendes i hans bog The Hero with a Thousand Faces.

Det er altså de senere fortællinger om religionsstifternes initiationer, det drejer sig om, og ikke, hvad man kan finde af faktuelle begivenheder om disse, hvilket forfatteren også gør opmærksom på. Fortællingerne er naturligvis farvet af tid og sted, men ikke desto mindre rummer de universelle sandheder (arketyper) om livet og dets vilkår, ifølge forfatteren.

Bogen har mange teksteksempler fra mystikkens historie (præmodernitet, modernitet og postmodernitet) samt aktuelle interviews, som forfatteren selv har foretaget. Forfatteren giver en klar præsentation af, hvad hun vil med de enkeltes kapitlers emner, der er nyttige faktabokse, præcise arbejdsspørgsmål til analysemodeller til teksterne samt ordliste til bogens mange fremmedord.

Bogen giver mange eksempler, på hvordan forskellige kulturer og biografiske forhold kan have præget fremstillingerne af de mystiske oplevelser, men evidens for oplevelsernes indhold (vision, audition, monisme, ekstase med videre) er en anden sag, hvilket forfatteren også nævner. Hun har imidlertid store forhåbninger til de nyeste neurovidenskabelige teknikker, der kan måle forskellige hjernedeles aktiviteter under meditation, hvorved der opstår en synergi mellem indefra- og udefra-perspektivet.

Peter Bastian spurgte engang, hvor mange bites har kærligheden?

Der er ingen tvivl om, at emnet med dets store anvendelse i film i dag, som bogen også inddrager, vil have elevernes umiddelbare interesse. Men det er et ambitiøst projekt, forfatteren har for, med både mange og svære ting, og man kan frygte, at eleverne vil falde af allerede i de første sving! En mere enkel præsentation af mystikkens forskellige forekomster kunne have hjulpet dem videre.